1.72.00.00 versiyonuyla birlikte Üretim Emirlerinin Malzeme temini işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim kontrol sisteminde işlemler altına Toplu Malzeme Temini seçeneği eklenmiştir.

Toplu malzeme temini işlemi ile daha önce malzeme temini yapılarak Malzeme Temin Önerisi eklenmiş ya da hiç temin işlemi yapılmamış üretim emirleri için malzeme temini yapılabilir.              

Toplu Malzeme Temini İşlemi ile malzeme temini yapılırken asgari stok miktarı ya da güvenli stok miktarının dikkate alınması da sağlanmıştır.

Üretim Emri satırlarına Karşılama Türü, Karşılama Fabrikası ve Karşılama Ambarı kolonları eklenmiş, malzeme kartı fabrika parametrelerinden gelen öndeğer karşılama türünün ambar transferine çevrilebilmesi sağlanmıştır. Ambar transferi için de karşılamanın yapılacağı fabrika ve ambarın üretim emri satırlarında seçilmesine imkan tanınmıştır.                       

1. Toplu Malzeme Temini Filtreleri: Toplu malzeme temini filtreleri 5 grupta incelenir.

Temin Fişi Filtreleri

Sipariş Fişi Filtreleri

Malzeme/Varyant

Üretim Emri

Temin Fişi Filtresi

*MTÖF Belge No

Fiş Tarihi

Malzeme Kodu

Üretim Emri No.

Temin Fişi Olm.

MTÖF Özel Kodu

Teslim Tarihi

Malzeme Açıkla.

U.E. Özel K.


MTÖF Yetki Kodu

Bekleyen Mik.

Malzeme Özel K.

U.E. Yetki K.


MTÖF Durumu


Malzeme Yetki K.Karşılama Türü


Malzeme Grup K.

Malzeme Üretici K

Üst Malzeme K.

Malzeme Sınıf Öz.

Varyantlı İşareti

Varyant Kodu

Varyant Açıklama.

Varyant Özel K.*: Malzeme Temin Öneri Fişi

Temin Fişi Olmayan Üretim Emirleri İçin: Toplu malzeme temininde, temin fişi olmayan üretim emirleri için fiş oluşturulacak seçildiğinde önce malzeme temin fişi oluşturulup sonra karşılama hareketi yapılır. Fiş oluşturulmayacak seçildiği durumda toplu malzeme temin işleminde sadece daha önce temin fişi oluşturulmuş üretim emirleri dikkate alınır.

2. Üretim Emri Malzeme Temini Parametreleri: Malzeme Temini kapsamında, Üretim Kontrol Parametrelerine aşağıdaki seçenekler eklenmiştir:

  • Malzeme Temin Önerilerinin Gerçekleştirilmesinde Dikkate Alınacak Stok Seviyesi
  • Uygun Sipariş Fişleri Malzeme Teminine Otomatik Olarak Gelsin
  • Uygun Üretim Emirleri Malzeme Teminine Otomatik Olarak Gelsin
  • Üretim Emirleri Silindiğinde Veya İptal Edildiğinde 


2.1. Malzeme Temin Önerilerinin Gerçekleştirilmesinde Dikkate Alınacak Stok Seviyesi parametresi ile Malzeme temini yapılırken, malzemenin ambar parametrelerinde girilmiş olan asgari miktar veya güvenli stok seviyesi rakamları dikkate alınacaktır. Üretim Kontrol Parametrelerinde yapılmış seçime göre temin penceresi değişecektir.

Aşağıdaki resimde birinci adımda asgari stok seviyesine göre temin yapılmıştır. Bu durumda 40 olan asgari seviye rakamına ihtiyaç olan 30 adet daha eklenmiş ve 70 adetlik karşılama fişi eklenmiştir.

İkinci adımda ise, güvenli stok seviyesi dikkate alınmıştır. Güvenli stok seviyesi 50 verilmiş ve 30 adetlik ihtiyaçla birlikte 80 adetlik karşılama fişi eklenmiştir.

2.2 Uygun Fişlerin Malzeme Teminine Otomatik Olarak Gelmesi parametresi kullanıcı tarafından da temin için seçilebilecek uygun fişlerin otomatik getirilmesi için kullanılır. Ticari sistem yönetimi, Üretim Kontrol Parametrelerinden aktif hale getirilebilmektedir.

Uygun Sipariş Fişleri Malzeme Teminine Otomatik Olarak Gelsin

Var olan bir sipariş fişinin malzeme temininde kullanılabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekir.

Miktar Kontrolü: Siparişin herhangi bir hareketle ilişkilendirilmemiş kısmı malzeme temininde kullanılabilir.

Kullanılabilir Sipariş Miktarı= Sipariş Miktarı-[Max(Sevkedilen miktar,İlişkili Miktar)]

Tarih KontrolüSiparişin teslim tarihi, malzeme temininde belirtilen tarih aralığı içerisinde olmalıdır.

Onay Bilgisi KontrolüSipariş Fişinin onay bilgisi; Öneri veya Sevkedilebilir olmalıdır.

Sipariş satırının statüsüStatüsü kapandı olan sipariş satırları malzeme temininde kullanılamayacağı için bu tür satırlar getirilmez.

Cari Hesap KontrolüTicari Sistem Yönetimi/Satınalma Parametreleri/Fişlerde Cari Hesap Kontrolü parametresi “Yapılacak” olarak belirlenmişse temini yapılacak malzemenin tedarikçi ilişkilerinde atanmamış cari hesaplara girilen siparişler otomatik olarak getirilmez.

Uygun Sipariş Fişleri Malzeme Teminine Otomatik Olarak Gelsin parametresi “Evet” ve Karşılama “Satınalma” ile yapılacaksa, bir malzeme için var olan sipariş fişleri, kullanılabilir miktarı en büyük olandan başlayarak temin karşılanıncaya kadar otomatik olarak malzeme temini ekranına getirilir. Sistemdeki uygun fişler temin için yeterli değilse yeni bir sipariş fişi önerilir ve karşılanır.

Uygun Üretim Emirlerinin Belirlenmesi

Var olan bir üretim emrinin malzeme temininde kullanılabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekir.

Miktar Kontrolü: Üretim Emrinin herhangi bir hareketle ilişkilendirilmemiş kısmı malzeme temininde kullanılır.

Kullanılabilir Üretim Emri Miktarı = MIN(Bekleyen İhtiyaç Miktarı, [Planlanan Üretim Emri Miktarı-Gerçekleşen Üretim Emri Miktarı - İlişkili Miktar)]

Tarihi Kontrolü: Üretim Emrinin planlanan bitiş tarihi, malzeme temin işleminin tarihine eşit veya bu tarihten küçük olması gerekir.

Üretim Emri Durum KontrolüDurumu: Kapandı ve Durduruldu olan üretim emirleri malzeme temininde kullanılamayacağından bu tür üretim emirleri getirilmez.

Uygun Üretim Emirleri Malzeme Teminine Otomatik Olarak Gelsin parametresi “Evet” ve Karşılama “Üretim Emri” ile yapılacaksa bir malzeme için var olan üretim emirleri, kullanılabilir miktarı en büyük olandan başlayarak temin karşılanıncaya kadar otomatik olarak malzeme temini ekranına getirilir.

Sistemdeki uygun fişler temin için yeterli değilse yeni bir üretim emri açması önerilir.

2.3. Üretim Emirleri Silindiğinde veya İptal Edildiğinde: Üretim Emrinin silinmesi veya iptal edilmesi durumunda temin hareketleri silinir. Parametre, temin işlemi sonucu oluşmuş fişlerin durumu ile ilgilidir. Üretim Emirleri Silindiğinde veya İptal Edildiğinde parametresi temin hareketleri silinecek olarak seçilmişse durumu değişmemiş 2seviye ve sonrası tüm temin hareketleri silinir. Durumu değişmiş olanların bağlantısı koparılır. Bağlantılar Koparılacak olarak seçilmişse, temin sonucu oluşan fişler silinmez, sadece silinen temin fişindeki 1. seviye bağlantılar koparılarak serbest bırakılır.

3.Stoktan Karşılama Durumunda Sarf Fişi Kesilmesi

Malzeme temininde, stoktan karşılama yapılması önerisi durumunda ihtiyaç miktarının sarf fişi ile stoklardan düşülmesi seçeneği parametreye bağlanmıştır.

Üretim Kontrol Parametreleri’ne “Stoktan Karşılamada Sarf Fişi Oluşturulsun: Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.

Parametre “Evet” olarak seçildiğinde, stoktan karşılama önerilerinin gerçekleştiğinde sarf fişi kesilecek, “Hayır” olması durumunda herhangi bir fiş kesilmeyecektir.

İlgili çalışma şeklinin Talep Yönetimi’nde de kullanılabilmesi için Talep Yönetim Parametrelerindeki aynı tanımlı parametre kullanılmalıdır.