Firma tarafından verilen satış tekliflerinin hazırlandığı, durumlarının izlendiği ve teklif sürecinin takip edildiği bölümdür. Tekliflere ait revizyonlar ve alternatifler de bu bölümde girilir. 

Satış teklifleri, satış fırsatlarına bağlı olarak oluşturulacağı gibi satış fırsatlarından bağımsız olarak da girilir. Satış fırsatına bağlı olarak girilen teklifler ayrıca Teklif bölümünde de listelenir. 

Ekle

Yeni satış teklifi tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Satış teklif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Satış teklif kaydını silmek için kullanılır.

İncele

Satış teklif kaydını incelemek için kullanılır.

Kopyala

Seçilen satış teklif bilgilerinin kopyalanmasında kullanılır. Böylece hızlı bilgi girişi sağlanır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Yaz

Satış tekliflerinin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır

PDF'e Aktar

Seçilen satış teklifinin PDF formatında saklanması için kullanılır.

Gönder

Satış tekliflerini ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen satış tekliflerini ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.

Filtrele

Teklifler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Onay Bilgisi

Satış teklifinin onay durumunu belirlemek için kullanılır.

Sözleşme

Satış teklifi üzerinden sözleşme tanımlamak için kullanılır. Ancak sipariş bağlantısı olan satış teklifleri sözleşmeye aktarılamaz.

Sipariş

Onaylandı statüsündeki satış tekliflerinden alınan sipariş fişi oluşturmak için kullanılır.

İş Akış Tarihçesi

Satış teklifleri için İş Akış Yönetimi Program Bölümünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Satış tekliflerine ait kayıt sayısını görüntüler.

Güncelle

Teklifler listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Teklifler penceresinin sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.