18/02/2017 tarihinde 29983 numaralı resmi gazetede yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet (Aphb) beyannamelerinin birleştirilerek bir beyanname eklinde hazırlanabilmesi için Bordro Plus ve ERP ürünlerimizde geliştirmeler yapılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31l5l2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

  1. Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
  2. 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bildirgelerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorundadırlar.
    Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bordro Plus ürününde 4.48.00.00 versiyonu ile yapılan geliştirmeler şunlardır:

  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi raporuna "Beyanname Türü: Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" filtresi eklenmiştir.

  • Bordro Plus veritabanına LH_XXX_EDOCMLIST tablosu eklenmiştir.


Aylık Prim ve Hizmet Belgesi E-Bildirge : Excel Dosyasına ve Beyanname Türü: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi filtreleri ile alındığında İzle/Seçenekler menüsünde belirtilen geçici veri kataloğunda Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesinin SGK Bildirimleri içeriğine uygun formatta excel dosyası oluşturulmakta ve oluşan dosyaya ait tüm bilgiler satır bazında LH_XXX_EDOCMLIST tablosuna yazılmaktadır.


2.48.00.00 versiyonu ile ERP Ürünlerinde Yapılan Geliştirmeler şunlardır:

  • ERP ürünlerinde e-Beyannameler / Muhtasar Beyanname Genel Bilgiler ekranına "Prim ve Hizmet (APHB)" kutucuğu eklenmiştir.


  • 2.64.00.00 versiyonu ile Muhtasar beyannamede yapılan geliştirmelere paralel olarak ERP ürünlerinde e-Beyannameler ekranına "Muhtasar Beyannamesi 1003A" ve "Muhtasar Beyannamesi 1003B" seçenekleri eklenmiştir.


e-Beyannameler/Muhtasar Beyannamelerine "SGK Bildirimleri" tabı eklenmiştir. SGK bildirimleri tabında manuel veri girişi yapılabileceği gibi Bordro Plus ürünü ile entegre çalışması durumunda entegrasyon yapılan kuruma ait bilgiler ilgili ekranda F9-Veri Al işlemi ile çekilebilmektedir. Veri al işlemi ile Bordro Plus veri tabanındaki LH_XXX_EDOCMLIST tablosundan Firma, Ay ve Yıl değerlerine göre veri çekilmektedir.

Muhtasar beyannamenin genel bilgiler tabındaki Prim Hizmet (APHB) kutucuğu işaretli olduğunda ya da güncel versiyonlarımızda bulunan Muhtasar Beyannamesi 1003A veya Muhtasar Beyannamesi 1003B oluşturulduğunda SGK Bildirimleri tabında girilmiş olan veriler oluşturulacak olan XML dosyasına yansıyacaktır.

Muhtasar Beyanname SGK Bildirimleri tabında Veri Al seçeneğinin gelebilmesi ve Bordro Plus datasından veri çekilebilmesi için Ticari Sistem Yönetimi/Muhasebe Parametrelerinde entegrasyon yapılacak "Personel Yönetimi Kataloğu", "Personel Yönetim Firması Numarası" ve "Personel Yönetimi Çalışma Alanı" tanımlanmış olmalıdır.