Mal ve hizmetlerin maliyetlendirilmesinde esas olan iki maliyet sistemi vardır.

Safha Maliyet Sistemi: Safha maliyet sistemi, belirli bir dönem içerisindeki toplam üretim maliyetinin, o dönem içerisindeki toplam üretim miktarına bölünerek birim maliyetin bulunması yöntemine dayanır. Genel olarak seri üretim yapılan işletmelerde, tekstil, kağıt imalatı, küçük atölyeler gibi, kullanılması uygundur.

Birim imalat maliyeti = BM
Direkt ilk madde malzeme giderleri = İMM
Direkt işçilik giderleri = İG
Genel giderler = GG olmak üzere 
BM= + Σ İMM + Σ İG + Σ GG+ Σ Üretim Miktarı 

Sipariş Maliyet Sistemi: Belli bir sipariş üzerine imal edilen veya satılan malların veya verilen hizmetlerin maliyetlerinin hesaplandığı yöntemdir. Fiili ilk madde ve malzeme giderleri ile fiili işçilik giderleri üzerine genel giderlerden pay verilmesi yöntemine dayanır.

Toplam sipariş maliyeti = SM
Sipariş ilk madde malzeme giderleri = İMM
Sipariş işçilik giderleri = İG
Genel gider payı = GGP olmak üzere 
SM= Σ İMM + Σ İG + Σ GGP