İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Tiger 3 Enterprise Tanıtım

Döviz kurlarının Merkez Bankasından aktarımı nasıl yapılır?

Onaylama İşleminde baskın gelecek onaylama nasıl seçilir?

Banka Fişleri Durumu Nasıl Belirlenir?

Dağıtım emrinde farklı ambarlara ait satırlar üzerinden toplu irsaliyeleme nasıl yapılır?

İndirim Kartlarında Belirlenen Malzemelerin İndirimden Ayrı Tutulması Nasıl Yapılır?

Skonsol 3 üzerinden elektronik belgelerin GİB'e gönderilmesi nasıl yapılır?

Talep Tahminleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Logo Ürünlerinde Emanet Olarak İşaretli Faturaların İrsaliyeleri Nasıl Oluşturulur?

Logo Ürünlerinde GTIP ve CPA Kodlarının Aktarılması Nasıl Yapılır?

Logo ürünlerinde e-Müstahsil Makbuzunun Cloud Connect ile Gönderimi Nasıl Yapılır?


Logo Ürünlerinde GTIP ve CPA Kodlarının Aktarılması Nasıl Yapılır?

Logo ürünlerinde e-Müstahsil Makbuzunun Cloud Connect ile Gönderimi Nasıl Yapılır?


Logo Ürünlerinde Gönderimi Yapılmış e-İrsaliyelerin Parçalı Faturalandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Logo Ürünlerinde Kağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülmesi


e-Serbest Meslek Makbuzu Süreçlerinde Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi


e-Arşiv Uygulamasında Günlük Kesilen Faturaların Toplamı 5.000 TL Tutarını Aştığında Uyarı Verilmesi

7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Alımları Amortisman Hesaplamasında Giderlerinin Kısıtlanması
Bakım İş Emirleri Nelerdir?

Periyodik Bakım Talebi Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

Bakım Talep Fişleri Nasıl Oluşturulur?

Bakım Şablonları Nasıl Tanımlanır?

Ödeme Planının İşyeri ve Proje Bazlı Yapılması

Satış/Satınalma Siparişleri İçerisindeki Hizmet Satırları İçin Karşı Sipariş Oluşturma İşlemi

Azerbaycan Mevzuatı, Borç/Alacak Toplamları, Cari Hesap Ekstresi Raporlarına Standart Alan Ekleme


Üretimde Kalıp Takibi Geliştirmeleri

Kasa Kartlarında İşyeri Seçilebilmesi


Toplu Faturalama İşleminin Sevkiyat Adresine Göre Faturalanabilmesi

e-Beyanname Geliştirmeleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin Yönetimi Modülü Geliştirmeleri

Kullanıcıların Programa Giriş Çıkış İşlemlerinin Loglanması ve Raporlanması

 


Muhasebeleştirmede Hareket Özel Kodunun Mahsup Fişine Taşınması


Fiili Genel Gider Yüklemenin Malzeme Maliyetleri Üzerinden Yapılması

 E-Devlet Süreçlerinde Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyenin İptal İşlemleriCan not Connect Logo Server UyarısıInvalid Column Name Uyarı MesajıDbnetlib SQL Server Yok veya Erişim Engellendi Uyarı MesajıKur Çalıştırılırken Bir Hata Oluştu Uyarı MesajıBu Firma E-Defter Uygulaması İçin Lisans Hakkına Sahip Değildir Uyarı MesajıLisans Anahtarının Kullanımı Kısıtlanmıştır Uyarı MesajıMylogo'dan Günlük Döviz Kuru Aktarımı Nasıl Yapılır?

Logo Ürünlerinde Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi

Banka Kredileri Hesap Türüne Göre Nasıl Tanımlanır?

Faaliyet Kiralama İşlemleri UFRS16 Standartlarına Göre Nasıl Yapılır?

Banka Kredilerinde Yeniden Yapılandırılma Nasıl Yapılır?

Banka Kredilerinde Erken ya da Geç Ödeme Nasıl Yapılır?

Teminat Bordroları Risk Takibi İşlemleri Teminat Bitiş Tarihine Göre Nasıl Yapılır?

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenecek Hal Tipi Fatura Geliştirmesi

Navlun Sigorta Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımı Yapılabilmesi

Bilanço Tablosu Raporlama Geliştirmesi

Fatura Oluşturma Sırasında e-Arşiv Carileri İçin Online e-Fatura Mükellef Kontrol İşlemi Çalışması

Değişiklik Tarihçesi

e-İrsaliye Geliştirmeleri

7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması

Kullanıcı Yetki Listesinin Matriks Yapıda Listelenmesi

Mikro Transit Düzenlemeleri

A4 Formatına Uygun Standart Tasarım Geliştirmeleri

Bakım Takvimi Nedir?

Rotatif Kredi Faiz Hesaplaması Yapılırken Vade Sonunun 3 Aylık Dönemler Dışında Hesaplanabilmesi

Cari Hesap Kartı Hızlı Erişim Penceresi

Satınalma Teklif Fişi Satırları Bazında Onaylama Yapılabilmesi

e-Fatura Mükellef Kontrol İşlemleriYüklenilen KDV Listesinin Hızlı Üretim Reçetesine Göre OluşturulmasıÜrün Reçete Ağacında Raporlama Dövizine Göre Maliyet Hesaplama İşlemiSipariş Fişi Teslim Tarihi Geçen Fişlerin Sevk EdilmesiKullanıcı İzleme ve Kayıtlarında Fiş Hareketlerinin ve Kart Değişikliklerinin LoglanmasıAlınan ve Verilen Hizmet Fiyat Kartlarının Excel'den AktarımıToplu Kalite Kontrol Kriteri Atama İşlemiKalite Kontrol İşlemlerinde Şartlı KabulLogo Tiger Wings ERP Çözümlerinde e-Beyanname Uygulamasının Web Kullanıcısı Tarafından ÇalıştırılabilmesiGelecek Aylara ve Yıllara Ait Gider Tahakkuklarının Takibinin Muhasebe Batch İşlemleri ile YapılmasıE-Defter Firmalarında Tasfiye Ve Nevi Değişikliği(A.Ş.-LTD) İşlemleriKalite Kontrol Değer Giriş Penceresiİhracat Faturasında Navlun Dağıtımı Nasıl Yapılır?


Ödemeler Toplamı İle Belge Toplamı Uyuşmuyor Uyarı MesajıProgram Açılmadığında Yapılması Gereken İşlem AdımlarıNoterler Birliği Entegrasyonu