İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Logo Start 3 Tanıtım Videosu

Logo ürünlerinde e-Müstahsil Makbuzunun Cloud Connect ile Gönderimi Nasıl Yapılır?

Logo Ürünlerinde Kağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülmesi

Logo Ürünlerinde Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi

e-Serbest Meslek Makbuzu Süreçlerinde Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi

e-Arşiv Uygulamasında Günlük Kesilen Faturaların Toplamı 5.000 TL Tutarını Aştığında Uyarı Verilmesi

e-İrsaliye Geliştirmeleri

Start 3 Ürününde Cari Hesaplara Toplu e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılabilmesi

Invalid Column Name Uyarı MesajıDbnetlib SQL Server Yok veya Erişim Engellendi Uyarı MesajıKur Çalıştırılırken Bir Hata Oluştu Uyarı MesajıLisans Anahtarının Kullanımı Kısıtlanmıştır Uyarı MesajıÖdemeler Toplamı İle Belge Toplamı Uyuşmuyor Uyarı MesajıProgram Açılmadığında Yapılması Gereken İşlem Adımları