Uygulamaların iş akış loglarını yazdırabilmelerini, loglar üzerinde kolay arama yapabilmelerini ve bu logları görselleştirmelerini sağlayan bir servis havuzudur.

3 bileşenden oluşur. Bunlar FluentD, ElasticSearch ve Kibana servisleridir.

FluentD

FluentD servisi şema zorunluluğu olmayan JSON formatında logları TCP(24224 portu) ile dinlemekten, gelen loglar üzerinde, kendisine belirtilmiş iş kurallarını uygulamaktan ve datayı ElasticSearch’e iletmekten sorumludur.

Daha detaylı bilgi için, https://docs.fluentd.org/v1.0/articles/quickstart

ElasticSearch

ElasticSearch logların saklanmasından, indexlenmesinden ve arama yapılabilmesinden sorumludur. PaaS ortamında ElasticSearch üzerinde tutulan loglar, ön tanımlı bir periyod(15 gün) ile temizlenmektedir.

Daha detaylı bilgi için, https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/5.5/getting-started.html

Kibana

Kibana, ElasticSearch’te tutulan datanın sorgulanması ve görselleştirilmesini sağlayan bir web uygulamasıdır. FluentD üzerinden ElasticSearch’e gönderilen loglar, Kibana tarafından Dashboardlarda gösterilebilir, içeren kelime gibi aramalar yapılabilir, ve Data şemasına göre, Hata logları miktarlarını görselleştiren grafiklerle sunulabilir.

Daha detaylı bilgi için, https://www.elastic.co/guide/en/kibana/5.0/getting-started.htmlİstemci Uygulamaları

Logo tarafından fluentD istemcisi örnek kodları, .Net, .NetCore ve Java platformlarında geliştirilmiştir. TCP bağlantıyı yenileme, yeniden deneme, kuyrukta biriktirme ve bütünleşik log gönderme kabiliyetleri geliştirilmiştir. Uygulama geliştiriciler, paylaşılan örnek projeler üzerinden kullanımları inceleyebilirler. Diğer platformlar için, uygulama geliştiriciler, istemci kodlarını kendileri geliştirmelidir.