İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.


eLogo Hesap Açma Süreci Webinarı


Yetkilendirme İşlemleri


Departman Atama ve Departman Geri Alma


Belge Statüsü Atama


Entegratörlük Portalı Üzerinden e-Fatura Oluşturma


Ürün Ekleme ve Kontör Satın Alma