İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Netsis VUK-509 BA/BS Düzenlemesi

Netsis Fatura Çoklu Kalem Girişi Filtre Desteği

Netsis e-Belge PDF Kaydı Desteği

Netsis İrsaliye Parçalı Faturalandırmada Seri Takibi Desteği

Netsis Kullanıcı Giriş Saati Kontrol Raporu (Audit)

Vadeli Hesaptan Para Çekme Desteği

Devir İyileştirmeleri

Toplu e-İrsaliye Basımı

Excel Aktarım Geliştirmeleri

Hatırlatıcı Takvim Görünümü Desteği

Demirbaş Rapor Taslak Kayıtları Desteği

Yönetici İzleme Konsolu - Stok, Cari, Muhasebe Hesabı ve Proje Kodu Bazında İzleme Desteği

SSO'da Süreli Kullanıcı Girişi Engelleme

Fatura Stopaj Desteği

İki Adımlı Doğrulama

Netsis e-İrsaliye Matbu'dan Desteği

Netsis SSO Versiyon Kontrolü

Netsis Saha Tablo Eşleştirme Rapor Kısıt Desteği

Netsis Görsel Dizayn Şablonlarının Veritabanına Kaydedilmesi

Netsis Set Dosyalarının Küçültülmesi

Netsis Çek/Senet Avukat Takibi

Netsis Stok/Cari/Proje 360

Netsis Rest/NetOpenX Geliştirmeleri

Netsis Belge Kilitleme Geliştirmeleri

Netsis Sistem Uyarılarının Veritabanına Kaydedilmesi ve Raporlanması

Netsis KVKK için "Mail ile Onay Al" Desteği

Netsis Sık Kullanılanlar Menüsü Oluşturma

Özel Tabloların Log Sistemine Dahil Edilmesi


Turizm Katkı Payı Beyannamesi


Toplu Fatura Aktarımı (Export/Import) 


Zamanlanmış Görevler REST Desteği


Rapor Taslak Kayıtları ve Zamanlanmış Raporlar

e-İrsaliye Sanal Alıcı

Binek Oto Uygulaması (Demirbaş)

Raf Ömrüne Göre Otomatik SKT Oluşturma

Çizelgeleme Kaynak Rezervasyonu

Hızlı Giriş Ekranları

Yeni Nesil Zamanlanmış Görevler

Hizmet Prim Uygulamasında Döviz Desteği         

                           

Dizaynlara Toplu Yazıcı Atama                   

                                                             

Bakım Emri Masraf Raporu                        

                                          

NetUpdate Geliştirmeleri                           

                                           

E-İrsaliye Düzenleme (509 Nolu VUK)    

                                               

Fatura Çoklu Kalem Güncelleme                              

                             

İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)             

Netsis Yeni Stok Devri

Netsis Fatura Araya Satır Ekleme

Netsis Dış Ticaret Toplu GTİP Değişikliği

Dinamik Tarih Kilidi

KVKK İletişim İzinleri

Detaylı Fiyat Listesi 

Seri Girişinde Son Kullanma Tarihi ve FEFO Desteği 

Genel Arama Seçenekleri


e-Posta Log Raporu

Dış Ticaret Stok Bazında Masraf Dağıtımı

e-Defter Saklama

Etiket Yönetimi

Netsis Yönetici İzleme Konsolu

Netsis Log Veritabanı Oluşturma

Netsis Etiketleme Sihirbazı


Netsis Yeni Widget'lar (Not, Hava Durumu ve Döviz)

Netsis Belge Bazinda Log


Netsis Profiler


Netsis View Hak Tanımları

e-Defter Raporu Beratı

Netsis Merkezi Kimlik Denetimi (SSO) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Netsis e-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Netsis Müstahsil Vadelere Bölme Desteği

Netsis e-İrsaliye Hızlı Taslak Oluşturma

Netsis Gönderilen e-Belge Üzerinde Değişiklik Desteği

Netsis Beyanname Düzenlemeleri

Netsis Saat-Hafta-Gün Bazında İşlem Yoğunluğu Raporu

Netsis Kullanıcı-Bilgisayar Kontrol Raporu (Audit)

Rest HealthChecker Uygulaması

Zamanlanmış Görevler Yenilikleri

Silinen Reçetelerin Geri Alınması ve Toplu Reçete Silme

Detaylı Maliyet Analizi Gider Dağılım Gösterimleri

Demirbaş e-Posta Desteği

Beyannamelerde Çoklu Hesap Seçimi Desteği

Süreli Hak Devri

Serbest Rapor ve Görsel Raporlara Modül Raporları Altından Erişilmesi

Yüklenilen KDV Listesi 

Netsis Zamanlanmış Görevler Yenilikleri (9.0.30)

Netsis e-İrsaliye Yenilikleri (9.0.28 - 9.0.29 - 9.0.30)

Netsis Yevmiye Fişi Ekranı Geliştirmeleri

Netsis Rapor Sonuçlarının Kaydedilmesi ve Açılması

Netsis Görsel Rapor Desteği

Netsis Firma Kredi Kartlarının Yönetimi

Netsis Özel Hesap Kapatma Geliştirmeleri

Netsis Zamanlanmış Görev Geliştirmeleri

Netsis Rapor Kısıtlarında "Çoklu Seçim" Desteği

Netsis ÖTV Tevkifatı

Netsis iş Akış İçin Mail Üzerinden Online Onay Desteği

e-İrsaliye Hal Desteği


Yeni Kullanıcı E-Posta Tanımları Ekranı ve Bildirim Desteği


Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması


Özel Hesap Kapatma Çoklu Döviz Desteği


Zamanlanmış Görev Yenilikleri  

NetOpenX Güncellemeleri

Hal Faturası Uygulaması

Binek Oto Uygulaması (Fatura)

Otomatik RegKontrol İşlemi

NDI Akıllı Grid Desteği

Cari Bazlı Döviz Kuru

Saha Tablo Eşleştirme Form Bazı Güvenlik Desteği          

            

Bakım Emri/Talebi SMS Desteği               

                                                

Netsis Bağlantı Yapıştır                 

                                                           

E-İrsaliye Lokal DAT Desteği                       

                                          

Excel Aktarım Geliştirmeleri                      

                                           

Kontrol Grafiği İzleme (SPC)                      

                                               

E-Defter Oluşturulan Ayın Kilitlenmesi

E-Defter Oluşturulan Ayın Kilitlenmesi

Netsis Makine Bakım İş Akış Desteği

Netsis Wings Excel Aktarımı

Departman ve Operatör Bazında Fabrika Son Durumu Raporu

Tahmin ve Gerçekleşen Satışların Karşılaştırılması


Netsis KVKK Desteği - Kişisel Verilerin Yönetimi

Belge Kilitleme

Fatura Satır Sıralama

Dış Ticaret Çoklu DİİB Desteği

Link Desteği

Kolay Yan Ürün

Netsis Silinen Belgelerin Geri Alınması

Netsis Bildirim Merkezi

Netsis Güncelleme Servisi

Netsis Esnek Yapılandırma Sihirbazı (Tanımlama)

Netsis Esnek Yapılandırma Sihirbazı (Kullanım)

Netsis NetUpdate Uygulaması

Netsis Excel'den Veri Aktarımı

e-Müstahsil

Fire Detay Girişi

Netsis e-Fatura ve e-Arşiv Hakkında Sıkça Sorulan Sorular