Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Kurumsal portal yetkilerinde "deneme süresi" için yetki tanımının yapılabilmesi talebi

Kurumsal Portal>Yetki Grubu>Form Yetkileri>Genel>Ana Menü>Alan Yetkileri>Yönetici İşlemleri altına  "Deneme Süresi" alanı eklenmesi sağlanmıştır.

 

 

2 "Vergi Bildirim" veri al ile değerlerin gelmesi talebi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003A ve 1003B F9 menüsüne Veri Al (Vergi Bildirimi Raporu) seçeneği eklenerek raporlanabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Ar-ge Gv günü 30 olan personelin Muhtasar'da Gelir vergisi dağılımının doğru gelmesi talebi

Arge gelir vergisi bakımından tam ay çalışan personellerin APHB'de gelir vergisi kalemlerinin 5746 satırınsa gösterilmesi sağlanmıştır.

2 Aylık çalışan engelli personellerin ara dönem uygulamasında ilk puantajından kalan engellilik indiriminin sonraki puantajlarda uygulanması talebi

Aylık çalışan engelli personellerin ara dönem uygulamasında ilk puantajından kalan engellilik indiriminin sonraki puantajlarda uygulanması sağlanmıştır.

3 Engelli Personelin aile bireyi de engelli ise engellilik indirim tutarının doğru hesaplanması talebi

Engelli sicilin aile bireyi de engelli ise puantajda hesaplanan engellilik indiriminin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

4 Puantaj kartı içerisinde verilen çocuk yardımları için yapılan SGK İstisnasının düzenlenmesi talebi

Puantaj kartı içerisinde verilen çocuk yardımları için yapılan SGK İstisnası düzenlenmiştir.