Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 APHB ve Muhtasar Beyannamede işe giriş tarihi alanının personel kartındaki "işyerine giriş tarihi" alanından okunması talebi

APHB ve Muhtasar Beyannamede işe giriş tarihi alanının personel kartındaki "işyerine giriş tarihi" alanından okunması sağlanmıştır.

2 Çalışma şekli daimi olan personelin sgk işe giriş işlemi yapıldığında işe giriş bildirgesinde çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor alanının doğru gelmesi talebi

Çalışma Şekli: Daima olan sicil için SGK Aktarımı yapıldığında "4857 sayılı kanunun 13nüncü maddesine göre çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor alanının "Hayır" olarak gelmesi sağlanmıştır.

3 Kurumsal Çalışan Portalı>Profilim>İşten çıkış onaylarıma tıklandığında alınan uyarının engellenmesi talebi

Kurumsal Çalışan Portalı >Onay vereceklerim>İşten çıkış ekranında uyarı engellenmiştir.

4 Kurumsal çalışan portalında çalışanın borc talebinde yöneticinin değişiklik yapabilmesi talebi

Kurumsal Çalışan Portalı - Yönetici İşlemleri - Borç için sadece incele yetkisi olduğunda kayıt üzerinde değiştirme işlemi yapılamaması sağlanmıştır.