Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Çalışan Portalına İngilizce giriş yapıldığında girilen bilgilerin İngilizce gelmesi talebi

Üründe çoklu dil seçimi İngilizce tanımlar yapıldığında, Çalışan Portalına ingilizce girişde bu tanımların İngilizce gelmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 İşyeri değişikliğinde olan personelde Mesai İzin Bilgileri ekranında hakediş bilgisinin doğru gelmesi talebi

İşyeri değişikliği olan personelde Mesai İzin Bilgileri ekranında hakediş bilgisinin doğru görüntülnmesi sağlanmıştır.

2 Net ücret alan, gelir vergisinden muaf ek kesintisi olan personelin mesaisinin netinin doğru hesaplanması talebi

Gelir Vergisi muafiyeti bulunan ek kesinti sebebiyle dilim değiştirilen puantajda mesailerin netinin değişmemesi sağlanmıştır.

3 Engelli personelin puantajına aktarılan borç kaydının net istihkaktan düşmesi talebi

Engelli sicilin puantajına borç aktarımı yapıldığında net istihkaktan düşmesi sağlanmıştır.

4 Çalışan portalında Toplu Yetkinlik Değerlendir ve Yetkinlikler>Değerlendir ekranlarında performans iyileştirilmesi talebi

Çalışan portalında Toplu Yetkinlik Değerlendir ve Yetkinlikler>Değerlendir ekranlarında performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

5 Birden fazla 6 yaş üzeri çocuk olması durumunda aile yardımının doğru hesaplanması talebi

Birden fazla 6 yaş üzeri çocuk olması durumunda aile yardımının doğru hesaplanması sağlanmıştır.