Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Puantaj kalemlerindeki net tutarları toplamının net istihkak ile tutması talebi

Puantaj kartında birden fazla çocuk yardımı bulunmasu durumunda kalem bazında yapılan hesaplamaların toplamı ile net istihkak değerinin tutarlı olması sağlanmıştır.

2 Aylık anlaşmalı çalışan engelli personele, aldığı engelli indiriminde kıst uygulanmaması talebi

Aylık ücretli anlaşmalı personellerin engellilik indiriminde güne göre kıst uygulanmaması sağlanmıştır.

3 Puantaj kartında çocuk yardımı tutarı girildiğinde brüt tutarın doğru hesaplanması talebi

Sicil Kartı>Aile Bireyi'nde çocuk bilgisi girilmeyip, puantaj kartında sosyal yardımlar - çocuk yardımına katsayı girildiğinde doğru hesaplama yapılması sağlanmıştır.

4 Oracle veritabanında puantaj kartı üret işleminin doğru çalışması talebi

Oracle veritabanında puantaj kartı üret işleminin doğru çalışması sağlanmıştır.