Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Ortalama ücret hesabının sabit ayın gün sayısı üzerinden yapılması talebi

Ortalama ücret hesaplamasının Bordro Kanun Parametreleri>Ayın Gün Sayısı’dan bağımsız hesaplanması sağlanmıştır.

2 Yüksek ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin asgari ücreti aşan matrahtan yapılması talebi

Bordro da yapılan engellilik indiriminin asgari ücretin gelir vergisi matrahını aşan tutar üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 İşe geri alınan ve net ücretli çalışanlarda eksik gün olduğunda fazla mesai hesaplanması talebi

Eksik günü olan ve işe geri alınan personelin ilgili ayda fazla mesai ücretinin hesaplanması sağlanmıştır.

2 Brüt ücretli engelli personel eksik çalıştığında net ödenen sosyal yardım ve ek ödemelerinin doğru hesaplanması talebi

Engelli çalışanlarda, engelli indiriminin net istihkak tutarına yansıması sağlanmıştır.

3 Puantaj kartı kazanç kalemlerinin net tutarlarının doğru hesaplanması talebi

Puantaj kartı mesai günleri dağıtıldığında veya ek ödeme, ek kesinti verildiğinde mesailerin net tutarının değişmemesi sağlanmıştır.

4 Muhtasar Beyannameye işten çıkış nedeninin aktarılması talebi

Muhtasar Beyanname raporu içerisinde çıkış nedeninin 1-2 olarak gelmesi sağlanmıştır.

5 "Özel Hizmet Tazminatı" almayacak parametresinin doğru çalışması talebi

Özel Hizmet Tazminatı parametresi "Almayacak" olarak seçilmiş çalışanlarda "Özel Hizmet Zammının" hesaplanmaması sağlanmıştır.