2.48-2017.R7 01/30 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Malzeme Lot/Seri Numaraları İşlemler Penceresinde Stok Yeri Bilgisi 75557

Fiş/Faturada seri/lot takibi yapılan malzemenin stok yeri bilgisi takibi yapıldığında, Malzeme-Bağlı Kayıtlar-Lot/Seri Numaraları ile ulaşılan İşlemler penceresine, "Stok Yeri Kodu" alanı eklenmiştir. 


2.Bütçe-Banka Raporları – Kredi Kartı Satırları ve Bütçe Özeti Ekranlarında Analiz Boyutuna Göre Sıralama Yapılması 102524

Bütçelerin bağlı kayıtlar menüsünden ulaşılan bütçe satırları ve bütçe özeti pencerelerinde analiz boyutuna göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. 


3.Varlık Yönetimi-Varlık Sayım İşlemlerinde Varlık Kodu Filtresi 104097

Varlık Yönetimi-Varlık Sayım İşlemleri filtreleri arasına "Varlık Kodu ve Varlık Açıklaması: Grup/Aralık" seçenekleri eklenmiştir. 


4.Malzeme Yönetimi-Sayım Eksiği ve Fazlası Fişlerinde Varlık Seçimi ve Ataması Yapılabilmesi 104098

Malzeme Yönetimi-Sayım Eksiği Fişi ve Sayım Fazlası Fişlerinde satırlara Varlık seçilmesi ve bu varlık atama yapılabilmesi sağlanmıştır. 


5.Hakediş Kesintilerinin KDV Dahil Tutar Üzerinden Hesaplanması 104158

Projelerde tamamlanan işlemler için hesaplatılan taşeron hakediş kayıtlarının kesinti tutarlarının KDV Dahil tutar üzerinden hesaplanması sağlandı. Bunun için Proje-Hakedişler-Hakediş Kaydı sekmesine "KDV Dahil" kolonu eklemiştir. İşaretlenmesi halinde tutara dahil edilecektir. 


6.Hakediş Hesaplarken Yeşil Defter Satırlarında Sözleşme Miktarı Aşım Kontrolü 104157

Hakediş formu kaydedilirken yeşil defter satırlarının sözleşme miktarı aşım kontrolünün yapılıp yapılmayacağına dair parametre eklenmiştir. Sistem Ayarları-Proje Yönetimi Parametreleri-Yeşil Defter Satırlarında Sözleşme Miktarı Aşım Kontrolü: İşlem Durdurulacak/İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak.


7.e-Fatura İrsaliye Eşleştirme Ekleri(Posta Kutusuna İrsaliye No/İrsaliye Tarihi Bilgilerinin Gelmesi)

e-Fatura irsaliye eşleştirme işlemlerinde irsaliye numarasının Posta Kutusu listesinden takip edilmesi için, e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu penceresine "İrsaliye No" ve "İrsaliye Tarihi" alanları eklenmiştir.
e-Faturanın birden fazla irsaliyesi olması durumunda, fatura satırı bazında j-guar'da kayıtlı eşleştirilebilecek irsaliyelerin seçimine imkan veren Belge No alanı İrsaliye Eşleştir penceresine eklenmiştir. 


8.Proje Portalı

Proje elemanlarının sahada iken görmesi ve girmesi gereken veriler için Proje Portalı eklenmiştir.
Proje portalınden, yeni proje eklenmesi veya proje kartının değiştirilmesi yapılamaz, proje tanımları J-Guar içerisinden yapılır.Kaynak, ihtiyaç listesi ve aktivite bilgileri portal üzerinden girilebilir, değiştirilebilir ve silinebilir. 


9.Performans Öndeğerinde Geri Bildirim Anket Tanımının Seçilmesi 97577

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Öndeğerleri -> Performans Öndeğerleri Listesi -> Performans Öndeğer Tanımı -> "Geri Bildirim Anketleri" sayfası eklenmiştir.


10.Finans Yönetimi – Banka Raporları – Kredi Kartı Hareket Raporu Filtrelerine Ek Yapılması 102811

Finans Yönetimi -> Banka Raporları -> Kredi Kartı Hareket Raporu ->

  • Kredi Kartı İşlem (Fiş) Tarihi
  • Organizasyonel Birim

Filtreleri eklenmiştir. 


11.Finans Yönetimi – Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Hareket Dökümü Raporuna Filtre eklenmesi 103053

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Cari Hesap Hareket Dökümü ->

  • Satış Elemanı Kodu
  • Satış Elemanı Açıklaması

Filtreleri eklenmiştir. 


12.İzin Formlarının İK'ya Teslim Edilip Edilmediğinin Kontrol Edilmesi 103726

İzin Yönetimi -> İzin Hareketleri -> İzin Hareketleri Listesi -> "Teslim Edildi" kolonu eklenmiştir.
İzin Yönetimi -> İzin Hareketleri -> İzin Hareketleri Listesi -> F9 -> "Teslim Edildi" ve "Teslim Edilmedi" Seçenekleri eklenmiştir. 


13.Borç/Alacak Takibi Filtreleri'ne Ödeme Türleri Filtresinin Eklenmesi 104155

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesaplar -> Cari Hesap Fişleri -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Borç/Alacak Takibi -> Filtreler -> "Ödeme Türleri" filtresi eklenmiştir. 


14.Cari Hesap Fişleri ve Banka Fişleri Listesinde Filtreler Sayfasına "Fiş Türü" Filtresinin Eklenmesi 104288

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri / Banka Fişleri -> Filtreler Sayfası -> "Fiş Türü" filtresi eklenmiştir.