2.44-2016.R2 03/07 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Satış/Satınalma Elemanı Kontrolü Yapılacak işlemler Parametresi Satış/Satınalma Faturaları Seçeneğinin Türlere Ayrılması

Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Parametreleri-Genel-Satış/Satınalma Elemanı Kontrolü Yapılacak İşlemler parametresi seçenekleri arasına kasa işlemlerinin etkilenmemesi için Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Satış Faturası eklenmiştir. 


2.Rotalarda Satış Elemanı Seçilince Bağlı Cari Hesaplar ve Adreslerin Otomatik Gelmesi

Satış Yönetimi-Tanımlar-Rotalar penceresine İşlemler menüsü eklenmiştir. Menü seçenekleri "Rotanın Bütün Adres Satırlarını Sil" ve "Satış Elemanlarının Bağlı Carilerini Ekle" dir. 


3.Satış/Satınalma Teklif ve Fiyat Tekliflerinde Satır Üzerinden İndirim

Satış/Satınalma teklifleri ve fiyat tekliflerinde malzeme, hizmet ve varlık satırlarına indirim uygulanması sağlanmıştır. 


4.Satış Sözleşmeleri Üzerinden Hakediş Hareketi Girildiğinde Sözleşme Bağlantısı Kurulması

Satış sözleşmeleri üzerinden hakediş hareketi girildiğinde sözleşme bağlantısının kurulması sağlanmıştır. Hakediş tipi olarak "satış sözleşmesi" eklenmiştir. Sözleşme üzerinden eklenen hakedişlerde "sözleşme no" alanı, hakediş tipi alanı değiştirilemez şekilde düzenlenmiştir. 


5.Satış/ Satınalmada Faturaya Tekrar Giriş Yapmadan Kasadan Ödeme(Tahsilatların) Oluşturulması

Satış/Satınalma faturaları sağ fare tuşu menüsünde bulunan Ödeme(Tahsilatları) Oluştur işleminde Değiştir düğmesi ile girilen ekranda ödeme türü Nakit seçildiğinde Kasa seçimi yapılması sağlanarak, kasadan yapılan işlemler için tekrar faturaya girilmesi önlenmiştir. 


6.Talep ve Siparişi Ambar Transfer Fişi ile Karşılama İşlemlerinde Seri/Lot İzlemeli Malzemeler

Talep ve siparişi Ambar Transfer Fişi ile karşılama işlemlerinde seri/lot izlemeli malzemeler için otomatik transfer hareketlerinin oluşturulması sağlanmıştır. Talep fişlerinden otomatik oluşacak Ambar transfer fişlerindeki seri/lot ekleri aşağıdaki işlemler için geçerlidir:

  • Talep fişleriF9Talep Karşılama Önerilerini Gerçekleştir
  • Talep fişleriF9Hızlı Talep Karşıla
  • Talep Karşıla Toplu İşlemi (Karşılama Önerilerini Gerçekleştir filtresi Evet ise)
  • Talep Önerileri Gerçekleştirme Toplu İşlemi
  • Hızlı Talep Karşıla Toplu İşlemi7.Sevkiyat Fişleri-Toplu Sipariş Faturalama Ekranında e-Fatura/e-Arşiv ve KDV Muafiyet Kodu Alanlarının Şablon Olarak Kaydedilmesi

Sevkiyat fişi-sağ fare tuşu menüsü-Toplu sipariş faturalama işlemine e-Fatura/e-Arşiv ve KDV Muafiyet Kodu alanlarının şablon olarak kaydedilmesi için "öndeğerleri kaydet" düğmesi eklenmiştir. 


8.Satış/Satınalma Faturası Sipariş Aktar Tarih Filtresine Başlangıç Parametresi

Faturaların içerisinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Aktar işlemi tarih filtresinin kaydedilip tekrar yüklenebilmesi için filtre değerlerini sakla ve filtre değerlerini yükle düğmeleri eklenmiştir. 


9.Fiyat Farkı Uygulanan Satış/Satınalma Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Ulaşma

Fiyat farkı uygulanan Satış/Satınalma faturalarının fiyat farkı faturalarına ulaşarak görüntülemek için faturalar listesi bilgiler menüsüne "Bağlı Faturalar" seçeneği eklenmiştir. 


10.Satış/Satınalma Faturaları Listesi Filtrelerinde Kayıt Eklenme Tarihi

Satış/Satınalma faturaları listesi filtrelerin arasına "Kayıt Eklenme Tarihi" seçeneği eklenmiştir. 


11.Firmalara Eklenen Yeni Org. Birimler İçin Belirlenen Kuruluş Tarihinin Bu Org. Birimlere Girilen Açılış Fişlerinin Tarihinde Dikkate Alınması

Sistem İşletmeni -> Kurumlar -> F9 -> Organizasyonel Birimler (Genel Birim) -> Tarih Bilgileri bölümüne "Başlangıç Tarihi" Alanı eklenmiştir. Böylece firmalara yeni eklenen organizasyonel birimler için belirlenen kuruluş tarihinin, bu organizasyonel birimlere girilen açılış fişlerinin tarihinde dikkate alınması sağlanmıştır. 


12.Performans Kaydı Üretme/Güncelleme İşlemi'ne Filtre Eklenmesi

Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme/Güncelleme -> Filtreler -> "Personel Yetkinlik Bilgilerini Uygula" ve "Personel Yetkinlik Eklenecek Satır Sayısı" filtreleri eklenmiştir.
Personel Yönetimi > Tanımlar > Personel Kartları > F9 > Özlük Bİlgileri > Yetkinlik Bilgileri > F9 > "Rol Tanımı Yetkinliklerini Uygula" seçeneği eklenmiştir. 


13.Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama İşlemi Filtrelerinde Cari Hesap Kodunun Çoklu Seçilmesi

Finans Yönetimi -> İşlemler -> Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama -> Filtreler -> Cari hesap Kodu filtre satırında çoklu seçim yapılması sağlanmıştır.


14.Personel Eğitim Bilgileri Listesi Raporuna Filtre Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Eğitim Bilgileri Listesi -> "Eğitim Almamış Personeller (Listelenmesin / Listelensin) Filtresi eklenmiştir.

15.Tahakkuk Toplamları'na Grup Basımı Filtresinin Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Toplamları -> Grup Basımı filtresi eklenmiştir.


16.Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi Raporunda Ücret Parametresinin Birden Fazla Seçilmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi Raporunda Ücret Parametresi filtresinin birden fazla seçilmesi sağlanmıştır.


17.Mail Olarak Gönderilen Bordro Zarflarının Mail İsminde Sicil Numarasının Yazılması

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Bordro Zarfları -> Mail olarak gönderilen Bordro Zarflarının PDF İsminde Sicil Numarasının yazılması sağlanmıştır.


18.Banka Hesap Durum Raporu / Banka Hesap Ekstresi / Banka Durum Raporuna "İşlem Türü" Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Banka Raporları -> Banka Durum Raporu / Banka Hesap Durum Raporu / Banka Hesap Ekstresi Raporlarına "İşlem Türü" Filtresi Eklenmiştir.


19.Performans Hedef Tanımları / Filtrelere Bölüm ve Birim Filtresinin Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedef Tanımları -> Filtreler -> Birim ve Bölüm Filtreleri eklenmiştir.


20.Performans Hedef Tanımları Browserı'nda Bölüm ve Birim Kolonları

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımları ekranına "Bölümler" ve "Birimler" Sayfaları eklenmiştir. Ana ekranda yer alan Bölüm ve Birim alanları kaldırılmıştır.


21.Cari Hesap Raporları / Borçlu ve Alacaklı Cari Hesap Raporları "CH Özel Kodu 2,3,4,5" Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Borçlu Cari Hesap Raporları ve Alacaklı Cari Hesap Raporları Filtrelerine "CH Özel Kodu 2,3,4,5" Eklenmiştir.


22.Harcırah Kayıtları / Durumunu Değiştir Ekranına "İptal" Seçeneğinin Eklenmesi

Borç / Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Harcırah Kayıtları -> F9 -> Durumunu Değiştir Ekranına "İptal" seçeneği eklenmiştir.


23.Eğitim Değerlendirme Raporunda İsimsiz Kullanıcılarında Gösterilmesi

Eğitim Yönetimi -> Raporlar -> Eğitim Değerlendirme Raporu -> İsimsiz kullanıcıların da değerlendirme satırlarının gösterilmesi sağlanmıştır.


24.Borç / Alacak Kapatma İçin Özel Kod Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> İşlemler -> Borç / Alacak Kapatma -> Fiş Özel Kodu filtresi eklenmiştir.


25.Borç / Alacak İptali İçin Özel Kod Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> İşlemler -> Borç / Alacak İptali -> Fiş Özel Kodu filtresi eklenmiştir.

26.Faturalarda Ödeme Vadesinin Fatura Belge Tarihine Göre Oluşturulması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler -> Finans Hareketleri -> Ödeme Tahsilat Hareketleri (Fatura Tarihine Göre / Belge Tarihine Göre) parametresi eklenmiştir.