2.43-2016.R1 01/18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Ayrıntılı Satış/Satınalma Raporu İçinde KDV Tutar Alanı

Satış/Satınalma Yönetimi-Malzeme ve Hizmet Raporları-Ayrıntılı Satış/Satınalma Raporuna "KDV Tutar" alanı eklenmiştir. 


2.Satınalma/ Satış Faturaları Dökümü Raporu Sıralama Filtresine Ek

Satınalma/ Satış Faturaları Dökümü raporu Sıralama Filtresine "Organizasyonel Bölüme Göre/ Ambara Göre/ Bölüme Göre/ Cari Hesaba Göre" seçenekleri eklenmiştir. 


3.Aynı Hesap Kodu İçin Dağıtım Şablonunda Farklı Dağıtım Anahtarları Kullanımı

Satınalınan hizmetler için, hizmet satınalma muhasebe bağlantı kodu kartında yer alan dağıtımlı hesap satırlarına "Dağıtım Şablonu Kodu" eklenmiştir.


4.Malzeme Kartında Grup Kodu Alanında Kodların Sıralanması

Malzeme kartında yer alan Grup Kodu alanında grup kodlarının kod alanı üzerinden sıralanması sağlanmıştır.


5.Sistem Ayarları-Sorgu Zamanlama Yönetimi Sorgu Listesinde Bul İşlemi

Sistem Ayarları-İşlemler-Sorgu Zamanlama Yönetimi işlemi sorgu listesinde arama yapılabilmesi için arama kutucuğu eklenmiştir.


6.Sistem Ayarları-Sorgu Zamanlama Yönetimi-Zamanlanmış Sorgu Mail Atıldığında Gelen Mailin Başlığında "Server Name+DB Name" Bilgisi

Sistem Ayarları-İşlemler-Sorgu Zamanlama Yönetimi-Zamanlanmış sorgu maili atıldığında gelen mail başlığında Server Adı ve Firma Adı gelmesi sağlanmıştır.


7.Sistem Ayarları-Sorgu Zamanlama Yönetimi-Zamanlanmış Sorgu Çalıştırıldığında Gelen Hata Mesajlarının İncelenmesi

Sistem Ayarları-İşlemler-Sorgu Zamanlama Yönetimi-Zamanlanmış sorgu çalıştırıldığında ekrana gelen hata mesajlarının tamamının görüntülenebilmesi için İncele düğmesi eklenmiştir.


8.Proje ve Aktivite Planlama Revizyonları

Aktivite süresince kullanılan varlık tipindeki kayıtların kaynak kullanım maliyetlerinin hesaplama yöntemi değiştirilmiş olup birim maliyetler üzerinden hesaplanması sağlanmıştır. Bunun için Gayrimenkul, Ekipman ve Nakil Vasıtası türündeki varlıkların Bağlı Kayıtlar menüsüne Birim Maliyetler seçeneği eklenmiştir.


9.Hizmet Satış/Satınalma muhasebe Kodlarında Hareket Özel kodu Filtresi

Hizmetler için, satınalma/satış muhasebe kodu tanımları içerisine Hareket Özel Kodu Filtresi eklenmiştir.


10.Malzeme Yönetimi-Sınıf Bağlantılarının Toplu Olarak Yapılması

Malzeme Yönetimi-Malzeme Sınıfı Ağacı üzerinden sürükle bırak ile malzemelerin, sınıf altına tek ya da toplu olarak aktarılması sağlanmıştır. Açılan Bağlantı Özellikleri ekranında hangi sınıf bağlantılarını paylaşacakları kutucuklardan belirlenecektir.


11.Malzeme Yönetimi Raporlarında Marka Kodu Filtresi

Malzeme Değer Raporu, Malzeme Ambar Durum Raporu, Malzeme Listesi ve Hizmet Listesi, Malzeme Ekstresi, Hareket dökümü raporlarına Marka Kodu filtresi eklenmiştir.


12.Bütçe Gerçekleşen İşlemler Liste Raporunda Sapma Oranı

Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesi raporuna "Bütçe Satır Değerleri Sapma Oranı" filtresi eklenmiştir.


13.GİB'in Yayınladığı İstisna Muafiyet Kod Listesi Güncellemesi

GİB'in yayınladığı istisna muafiyet kodu listesi üründe güncellenmiştir.


14.Fiş/Faturaların Form Basımlarında Malzeme Takım Bileşenlerinin Basılması

Satış/ Satınalma fiş/faturalarının form basımlarında malzeme takım bileşenlerinin basılabilmesi için Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Parametreleri-Genel başlığı altına "Malzeme Takım Bileşeni Basılacak İşlemler: Satış/Satınalma Talepleri, Teklifleri, Sözleşmeleri, Siparişleri, İrsaliyeleri, Faturaları" parametresi eklenmiştir.


15.E-Arşiv Faturası İçin Çıkan e-Arşiv Belge Detayının Sipariş ve İrsaliyelerde de Olması

e-Arşiv kapsamına giren sipariş ve irsaliyelerin F9-Sağ fare tuşu menüsüne, faturanın F9 menüsünde bulunan e-Arşiv Belge Detayı seçeneği eklenmiştir. Sipariş/İrsaliye üzerinde Faturala/Toplu Faturala/Sevket/Toplu Sevket seçimleri ve Toplu Sipariş Faturalama, Toplu İrsaliye Oluşturma toplu işlemleri ile oluşturulan irsaliye/faturalara e-Arşiv Belge Detayı bilgilerinin aktarılması sağlanmıştır.


16.Bütçe İşletim ve Ölçüme Alınırken Gerçekleşen Değerlerin Güncellenmesi Parametresi

Ticari Sistem Parametreleri/Bütçe Yönetimi/Parametreler/Bütçe sekmesi altına "Bütçe durumu İşletim ve Ölçüm'e alınırken gerçekleşen işlemler güncellensin: Evet / Hayır / Kullanıcıya Sorulacak" parametresi eklenmiştir. Evet seçilmesi durumunda bütçe durumu İşletim ve Ölçüme alındığında bütçe gerçekleşen işlemleri güncelleme işlemi otomatik olarak yapılır.


17.Talep Listesi Raporunda Satır Durumunu Ayrı Listeleyecek Filtre 78745

Talep Yönetimi-Talep Listesi raporuna "Talep Bilgileri Durumu: Öneri/ Karşılanıyor/ Karşılandı/ İptal/ Onayda/ Konsolide Ediliyor/ Konsolide Edildi/ Onaylandı/ Değerlendiriliyor/ Değerlendirildi/ Öneri Gerçekleştiriliyor/ Öneri Gerçekleştirildi" filtresi eklenmiştir.


18.Fiş Girişlerinde Analiz Detaylarına Döviz Cinsinden Giriş Yapılması

Malzeme Fişi, Talep Fişi, Satınalma Dosyası, İhale Dosyaları, Satış/Satınalma Talep, Fiyat Teklifi, Sözleşme, Sipariş, İrsaliye ve Faturası, Finans Muhasebe Fişi, Cari Hesap Fişi, Çek Senet Bordrosu, Banka Fişi, Teminat Mektubu Fişi, Kasa Hareketi fiş türleri için, analiz boyutu satırında RPB yada İPB tutar girildiğinde, diğer tutarları ve oranı hesaplaması sağlandı. 


19.Satış/Satınalma Sözleşmeleri Analiz Detaylarında Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygulama

Satış/Satınalma Sözleşmeleri-Malzeme/Hizmet Listesi-Analiz Detayları sekmesindeki bilgilerin tüm satırlara dağıtılabilmesi için "F9/İşlemler" menüsüne "Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygula" seçeneği ve "Analiz Detayları" sekmesine "Tüm Satırlara Uygula" butonu eklenmiştir. Bu işlemlerden herhangi biri seçildiğinde; ilgili satır için girilmiş olan analiz detayı bilgilerinin diğer tüm satırlara kopyalanması sağlanır.


20.Malzeme Fişleri Analiz Detaylarında Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygulama


Malzeme Fişleri-Analiz Detayları sekmesindeki bilgilerin tüm satırlara dağıtılabilmesi için "F9/İşlemler" menüsüne "Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygula" seçeneği ve "Analiz Detayları" sekmesine "Tüm Satırlara Uygula" butonu eklenmiştir. Bu işlemlerden herhangi biri seçildiğinde; ilgili satır için girilmiş olan analiz detayı bilgilerinin diğer tüm satırlara kopyalanması sağlanır.


21.Cari Hesap İhtar Seviye Belirleme İşlemine Organizasyonel Birim Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> İşlemler -> Cari Hesap İhtar Seviye Belirleme İşlemleri -> "Organizasyonel Birim Kodu" Filtresi eklenmiştir. Böylece organizasyonel birim bazında da işlem yapılması sağlanmıştır.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap İhtar Hareketleri Listesine "Organizasyonel Birim Kodu" Kolonu eklenmiştir. Böylece fişlerin "organizasyonel birim" alanındaki değerinin, Cari Hesap İhtar Hareketleri Listesindeki ""organizasyonel birim kodu" alanına gelmesi sağlanmıştır.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap İhtar Hareketleri Listesinde yer alan "İhtar Mesajları Gönderimi" ve "Print" seçeneği ile açılan ekranların filtrelerine "Organizasyonel Birim" alanı eklenmiştir.


22.Cari Hesap İhtar Gönderim Formlarının Seviyelere Göre Belirtilmesi

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> Ticari Sistem -> İhtar Seviyeleri -> Parametre ekranına "Ödeme İhtar Mektubu" kolonu eklenmiştir.


23.Finans Yönetimi Parametrelerinde Yer Alan "Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar" Alanına Girilen Değerin İşlem Ya da Günlük Toplam Üzerinden mi Kontrol Edileceğinin Parametrik Olması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans -> Parametreler -> Ödeme Ve Tahsilatlar -> "Ödeme ve Tahsilatlarda Limit Kontrolü" parametresi eklenmiştir.


24.Eğitim Bilgileri İle Eğitim Sonuçlarının e-posta İle Katılımcılara Veya Yöneticilere Toplu Olarak Bildirilmesi

Eğitim Yönetimi -> Hareketler -> Eğitim Kayıtları -> F9 -> e-Posta -> Toplu Mesaj Gönderme ekranına "Alıcı", "CC" ve "BCC" alanları eklenmiştir. Böylece eğitim sonuçlarının e-posta ile katılımcılara veya yöneticilere toplu olarak bildirilmesi sağlanmıştır.


25.Finans Yönetimi – KDV Raporuna Filtrelerin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Diğer Raporlar -> KDV Raporu'na;

 • Cari Hesap Kodu
 • Cari Hesap Ünvanı
 • Tevkifat Oranı (Pay)
 • Tevkifat Oranı (Payda)
 • İade Tevkifat Oranı (Pay)
 • İade Tevkifat Oranı (Payda)

Filtreleri eklenmiştir.


26.Cari Hesap Ekstresi Raporunda Filtrelerde Kullanıcı Tanımlı Fişler İçin Fiş Türlerinin Seçilmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Cari Hesap Ekstresi Raporunda "Cari Hesap Fiş Türü" Filtresine "kullanıcı tanımlı" fiş türlerinin de gelmesi sağlanmıştır.

27.Fazla Çalışma Karşılığının İzin Hakkı ya da Fazla Mesai Ücreti Olarak Verilmesi

İzin Yönetimi –> Hareketler -> Fazla Mesai Talepleri menüsü eklenmiştir.
İzin Yönetimi –> Tanımlar -> İzin tanımları -> İzin Tanımı ekranında "İzin Günlerine Etkisi" alan ismi "Hakedilen İzne Etkisi" olarak değiştirilmiştir.


28.Performans Kayıtlarında Satırlardaki Ağırlık Alanının Toplamı 100'den Eksik / Fazla Olursa Kaydetme Aşamasında Kontrol Edilmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Performans Yönetimi Parametrelerine:

 • Satır Ağırlıkları Toplam Limiti
 • Satır Ağırlıkları Toplamı Ağırlık Limitinden Farklıysa (Devam Edilsin / Uyarı Verilsin / Kaydedilmesin)

Parametreleri eklenmiştir.


29.Yetkinliklerde Eğitim Alanında Listelenenler İçin Beklenen ve Gerçekleşen Sonuç Değerleri Eşit Olsa da Bir Üst Skalanın Eğitimleri Listelenmeli

Yetkinliklerde, eğitim alanında listelenenler için beklenen ve gerçekleşen sonuç değerleri eşit olsa da bir üst skalanın eğitimlerinin listelenmesi sağlanmıştır.


30.Performans Kaydı Üretme/Güncelleme İşlemi Filtrelerine "İşe Giriş Tarihi" Filtresinin Eklenmesi

Personel Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme/Güncelleme -> Filtreler -> "İşe Giriş Tarihi" Filtresi eklenmiştir.


31.Performans Kaydı Üretme/Güncelleme İşlemi Parametrelerine "Performans Satırları Durumu" Alanının Eklenmesi

Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme/Güncelleme -> Parametreler sayfasına "Performans Satırları Durumu" alanı eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Performans Kaydı -> F9 Menüsüne "Toplu Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir.


32.Eğitim Tanımlarında Ondalıklı Sayıların Girilmesi

Eğitim Yönetimi -> Tanımlar -> Eğitim Tanımları -> Süre ve Ders Süresi Alanlarına Ondalıklı sayı girilmesi sağlanmıştır.


33.Eğitim Tanımları – Değerlendirme Kriterlerinin Toplu Olarak Seçilmesi

Eğitim Yönetimi -> Tanımlar -> Eğitim Tanımları -> Değerlendirme Kriterleri sayfasında yer alan kriterlerin toplu olarak seçilmesi sağlanmıştır.


34.Cari Hesap Kartı – F9 Menüsüne "e-fatura Mükellefliği Sorgula" Seçeneğinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> Cari Hesap Kartı -> F9 Menüsü -> "e-Fatura Mükellefliği Sorgula" Seçeneği eklenmiştir.


35."Eğitim Yönetimi – Katılımcıların İsim Belirtmeden Değerlendirme Yapmaları

Eğitim Yönetimi -> Hareketler -> Eğitim Kayıtları -> F9 -> Bağlı Kayıtlar menüsüne "Değerlendirme" menü seçeneği eklenmiştir.


36.Performans Hedefleri Listesi Raporuna "Durum" Filtresinin Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Raporlar -> Performans Hedefleri Listesi -> Durum Filtresi eklenmiştir.


37.Yetkinlikler Browserının Filtrelerindeki "Kod" Filtresinden "Çoklu Seçim" Yapılması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Yetkinlikler -> Filtreler Bölümündeki "Kod" filtresine çoklu seçim özelliği eklenmiştir.


38.Performans Hedef Tanımlarında Bir Hedef İçin Birden Fazla Bölümün Seçilmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımı ekranında "Bölümler" ve "Birimler" alanları kaldırılıp yerine "Bölümler" ve "Birimler" olarak iki yeni sayfa eklenmiştir. Böylece performans hedef tanımlarında bir hedef için birden fazla bölüm seçilmesi sağlanmıştır.


39.Cari Hesaplar Listesi Filtrelerine Satış Elemanı" Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> Filtreler -> Satış Elemanı filtresi eklenmiştir.


40.Yevmiye Defteri Dökümüne "Ticari Sistem Fiş Bilgileri" Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Defter Ve Dökümler -> Yevmiye Defteri -> "Ticari Sistem Fiş Bilgileri" filtresi eklenmiştir.


41.Yurtdışı Maaşına Özel Kur Tipi Seçilmesi

Sistem Ayarları Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Döviz Kullanımı -> Döviz Kullanım Parametreleri ekranına "Yurtdışı Aylığı" alanı eklenmiştir.


40.Muhasebe Fişi Onaylama İşlemine "Muhasebe Fiş Türü" Filtresinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> İşlemler -> Onaylama -> Muhasebe Fişleri için "Muhasebe Fiş Türü" Filtresi eklenmiştir.


41.Kasa Ekstresine Filtre Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Kasa Raporları -> Kasa Ekstresi Filtrelerine;

 • Fatura Detay
 • Bordro Detayı

Filtreleri eklenmiştir.

42.Tahakkuk Toplamları Raporuna Eklenen Değişkenler

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Toplamları Raporuna;

 • OHT Tutarı Emekli Sandığı Memur
 • Emekli Sandığı Emekli
 • Emekli Sandığı Çalışan

Değişkenleri eklenmiştir.

43.Ücret Senaryoları Hesaplamasına AGİ Kolonunun Eklenmesi

Ücret Senaryoları Yönetimi -> Hareketler -> Senaryolar -> Sonuç Sayfası -> Genel Sayfası kolonları arasına "Asgari Geçim İndirimi" kolonu eklenmiştir.


44.E-Beyannameler Eklendiğinde Seçilen Organizasyonel Birimin Vergi Dairesinin Otomatik Olarak Gelmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> e-Beyannameler -> Ekle -> Seçilen organizasyonel birime ait vergi dairesi bilgisinin "Vergi Dairesi" alanına otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.