2.41-2015.R5 10/19 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Malzeme Kartında Tevkifat Kodu

Malzeme tanım kartlarına Tevkifat Kodu alanı eklenmiştir. Kod alanından GİB'in yayınladığı kodlar listesine ulaşılır. 


2.ÖTV Tevkifatlı e-Fatura/e-Arşiv İçin Geliştirme

Evrensel kod tanımlarına "4171: Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Tevkifatı" eklenmiştir ve seçim yapılması durumunda "İstisna Oranı" belirtmek zorunlu hale getirilmiştir. 


3.E-Arşiv Uygulamasına Tabi Cari Hesap Kartlarında Gönderim Şekli Belirtme

e-Arşiv faturası kullanan Cari Hesaplar için tanım kartına "e-Arşiv Bilgileri-Gönderim Şekli: Belirtilmemiş/Kağıt/Elektronik" eklenmiştir. Öndeğerini belirtmek için Sistem Ayarları-Finans Yönetimi-Öndeğerler-Cari Hesaplar başlığı altına "e-Arşiv Gönderim Şekli: Belirtilmemiş/Kağıt/Elektronik" eklenmiştir.


4.Satış/Satınalma Yönetimi Sipariş/Fiş/Faturada Birim Fiyat Manüel Değiştirildiğinde ve Miktar Değiştirildiğinde Tanımlı Birim Fiyatın Manüelle Güncellenmesi

Satış/Satınalma sipariş/fiş ve faturalarında kullanılan malzemeye ait tanımlı bir birim fiyat bilgisi varken, fiş/faturada manüel olarak fiyat değişikliği yapıldığında ve miktar değiştirildiğinde, manüel olarak belirtilen birim fiyat bilgisinde güncellemenin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi için parametre eklenmiştir. Sistem Ayarları-Satış ve Satınalma Parametreleri-Genel başlığı altına "Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme: Yapılacak/ Yapılmayacak/ Kullanıcı Uyarılacak" parametresi eklenmiştir.


5.Varlık Satınalma Faturalarında Diğer Varlık İçin Hedef Tahsis Yeri Bilgisinin Miktar Bazında Olması

Varlık satınalma faturalarında kullanılan Diğer Varlıklar için hedef tahsis yerlerinin farklı belirtilmesi sağlanmıştır. Bunun için satırda diğer varlık seçimi yapılarak F9-İşlemler-İşletmeye Alma Bilgileri penceresinde birden fazla satır girilmesi ve miktar bazında farklı hedef tahsis yeri belirtilebilmesi sağlanmıştır.


6.Malzeme Seri/Lot Numaraları Gönder ile Yanyana Yazdırılabilmesi

Satış/Satınalma irsaliye ve faturalarında malzemeler yazdırılırken seri/lot numaralarının yanyana basılması için Fatura rapor filtrelerine yeni eklenen "Seri-Lot Yazdırma Şekli: Satır Satır Basılsın/Ardışık Olarak Basılsın" filtresi "Ardışık Olarak Basılsın" seçilmelidir. 

 7.Taslak Bütçelerde Yapılan Satır Değişikliklerinin Formüle Göre Hesaplanması

Taslak bütçe satırları üzerinde yapılan değişikliklerin formüle göre hesaplanabilmesi için, Sistem Ayarları-Bütçe Yönetimi Parametreleri-Bütçe başlığı altına "Sadece taslak bütçeler "Formüle Göre" hesaplanabilsin-Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

8.Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri-Sevkiyat Hareketleri'ndeki Tarih Kolon Adları Teslim Tarihi ve Sipariş Tarihi Olmalı

Sevkiyat fişleri içerisindeki sevkiyat hareketleri sekmesinde yer alan Tarih kolonlarının adları, tam olarak hangi tarihi belirttiğinin anlaşılması için Teslim Tarihi ve Sipariş Tarihi olarak değiştirilmiştir.


9.Satış Vade Farkı Faturalarında Tahsilat Olmasa Dahi Vade Farkının Hesaplanabileceği Filtre İhtiyacı

Satış vade farkı faturaları İşlemler menüsünde yer alan Vade Farkı filtrelerine, "Referans Tarihi" ve "Vadesi Geçmiş Borçları Referans Tarihinde Kapanmış Varsay: Evet/Hayır" seçenekleri eklendi. Bu sayede vadesi gelmiş ama vadesinde kapanmamış borç tutarları, verilen referans tarihinde kapanmış gibi varsayılarak geç ödeme faizi hesaplanması sağlanır. 


10.Satınalma/Satış Sözleşmeleri Üzerinden Oluşturulan Hakedişlerde, Hakediş Kaydı Sekmesinde Girilen Tutarların Döviz Seçimli Olması

Satınalma/Satış sözleşmeleri üzerinden oluşturulan hakedişlerde, hakediş kaydı sekmesinde girilen tutarları dövizli görebilmek için, Proje Yönetimi-Hareketler-Hakedişler penceresine Sözleşme İPB Türü ve Sözleşme İPB Kuru alanları eklenmiştir.


11.Satış Faturası F9 Menüsünde KDV Düzenleme

Satış Faturaları içerisinde F9-sağ fare tuşu menüsüne KDV Düzenleme işlemi eklenmiştir.


12.Malzeme Fişleri Listesinde Giriş Ambarı Durumunu Gösteren Kolon Eki

Malzeme Fişler listesine Giriş Ambarı Durumu kolonu eklenmiştir. Satırların tamamı Gerçekleşti ise Tamamlandı, Gerçekleşmedi ise Tamamlanıyor durumunu alır. Liste filtrelerine de "Giriş Ambar Durumu: Tamamlandı/Tamamlanıyor" filtresi eklenmiştir.
Ayrıca, Fiş dökümleri ve ekstreler raporları altıdaki Fiş Listesi, Hareket Dökümü, Giriş / Çıkış Toplamları, Malzeme Ekstresi, Özet Günlük Ekstre raporlarına durum filtresi olarak eklenmiştir. 


13.Varlık Kartlarında Tevkifat Kodu

Gayrimenkul, Nakil Vasıtası, Ekipman ve Diğer Varlık tanım kartlarına Tevkifat Oranları başlığında, Tevkifat Uygulansın, Satış Tevkifat Oranı, Satınalma Tevkifat Oranı ve Tevkifat Kodu alanları eklenmiştir.


14.Malzeme Stok Seviye Kontrollerinin Rezervasyonlu Siparişlerde Çalışması

Negatif stok seviye kontrolünün rezervasyonlu siparişler için çalışması sağlanmıştır.


15.Sevkiyat Fişleri Üzerinde Toplu İşaretleme İçin Kısayol

Sevkiyat fişleri içerisindeki satırları toplu işaretleyebilmek için pencerenin sol alt köşesine bir düğme eklenmiştir.


16.Satış/Satınalma Fişleri İçerisinde Tür Bazında Kayıt Sayısı Gösterilmesi

Satış/Satınalma fiş, irsaliye ve fatura satırlarında indirim, masraf ve promosyon bilgileri dahil listelenecek şekilde F9-Kayıt Sayısı gösterilmesi sağlanmıştır.


17.Malzemeler Listesinde Tür Bazında Kayıt Sayısı Gösterilmesi

Malzemeler Listesinde yer alan kayıtların F9-Kayıt Sayısı ile tür bazında gösterilmesi sağlanmıştır. 


18.Sevkiyat Fişi Üzerinden Ulaşılan Sipariş Faturalama Bilgileri Ekranında Faturanın Durumu Bilgisi

Sevkiyat Fişi-Bilgiler-Sipariş Faturalama Bilgileri penceresine Fatura Durumu kolonu eklenmiştir.


19.Sevkiyat Fişi Sipariş Hareketi Aktar Filtrelerinden Malzeme Kodu Filtresinin Kaldırılması

Sevkiyat fişi F9-Sipariş Hareketi Aktar işlem filtreleri arasından Malzeme Kodu ve Malzeme Açıklaması filtreleri kaldırılmıştır.


20.Hizmet Kartlarında Özel Kod Alanları

Hizmet tanım kartları Detaylar sekmesi altına Diğer Özel Kodlar başlığı altında Özel Kod2, Özel Kod3, Özel Kod4 ve Özel Kod5 alanları eklenmiştir.


21.Satış/Satınalma Fiyatlarında Kullanıcı Bazında Fiyat Limit Kontrolü

Satış/Satınalma Fiyatlarına kullanıcı bazında fiyat limit kontrolü sağlamak için Sistem İşletmeni-Kullanıcı tanımları altına Fiyat Limit Grubu: Yapılmayacak/Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey" seçenekleri eklenmiştir.
Fişlerde fiyat kontrolü yapılacaksa Satınalma/Satış Yönetimi Parametreleri-Genel başlığı altına "Fiyat Limit Kontrolü: Yapılacak/ Yapılmayacak" eklenmiştir.
Satış/Satınalma fiyat tanım kartları içerisine Fiyat Değiştirme Limitlerinin kullanıcı bazında belirleneceği alanlar getirilmiştir.


22.Varlık Satış/Satınalma ve Hizmet Faturalarında Stopaj Tutarı Girme

Alınan/Verilen hizmet faturası, Varlık satış/satınalma faturası Diğer sekmesi altına Stopaj(%) oran alanı eklenmiştir. Müstahsil makbuzunda olduğu gibi KDV'siz tutar üzerinden hesap yapılır.


23.Dağıtım Şablonundan Gelen Satırların Analiz Boyutu Satırlarını Ezmemesi

Muhasebe fişlerinde kaynak fişten gelen analiz boyutu satırlarının, hesap dağıtım şablonu uygulandığında ezilmemesi sağlanmıştır. Analiz boyutu satırları sabit kalır, dağıtım şablonu ile oluşan satırlar üzerine eklenir.


24.Ücret Senaryoları ve Kredi Planlanan Ödemelerinin Bütçeye Aktarılması

Ücret senaryoları yönetimi modülü ve Finans Yönetimi modülü-Kredi Planlanan Ödemelerinin bütçe kalemleri ile eşleştirilmesi ve değer girilmesi sağlanmıştır. Bütçeler-F9 menüsüne eklenen Planlanan Değerleri Aktar ile bu değerlerin bütçede yer alan kalemlere aktarılması sağlanmıştır.

25.e-Fatura ve İrsaliye Eşleştirmesi

e-Faturalar ile sistemde kayıtlı irsaliyelerin eşleştirilmesi için Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler- Satınalma Yönetimi Parametreleri altına "e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi: Yapılacak/ Yapılmayacak" parametresi eklenmiştir.
Eşleştirme sonuçlarını inceleyebilmek için ise Satınalma Yönetimi-Hareketler menüsü altına "e-Fatura İrsaliye Eşleştirme Sonuçları" menüsü eklenmiştir.


26.Taslak Sevkiyat Fişleri Üzerinden Sevkiyata Başla İşlemi

Taslak sevkiyat fişleri üzerinden sevkiyata başlanabilmesi sağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları-Satış Yönetimi Parametreleri-Diğer Hareketler başlığı altında yer alan "Taslak Sevkiyat Hareketleri Rezervasyonları Etkilesin" parametresi Evet işaretli iken, Sevkiyat Fişleri listesinde yer alan Taslak fişlerin F9 menüsünde Sevkiyata Başla seçeneğinin aktif gelmesi sağlanmıştır.


27.Sevkiyat Fişi Bağlı Kayıtlarından Ulaşılan Faturalar Taslak Durumu Alındıktan Sonra Silinirken Verilen Uyarı

Sevkiyat Fişleri Listesi bağlı kayıtlar menüsü altında yer alan Faturalar ile ulaşılan pencerede faturalar Taslak durumuna alındıktan sonra silinmek isterken birden fazla uyarı veriliyordu, tek uyarıya indirildi.


28.J-Guar İçerisinden Connect Portala e-Fatura Gönderimi

Satış Yönetimi altına Giden e-Faturalar menüsü eklenerek e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının listelenmesi ve listede yer alan "e-Fatura Gönder" düğmesi ile seçilen kayıtlar içerisinden GİB'e gönderilebilir durumda olanların gönderilmesi sağlanmıştır. Gönderim işlemine aracı olarak web servis sağlayıcının tanımının yapılması için Sistem İşletmeni-Kurumlar-Organizasyonel Birim-Birim Tanımı içerisindeki Bağlantı Ayarlarına "Özel Entegratör Kullanıcı Bilgileri" alanı eklenmiştir.


29.Satınalma Dosyası Onaylandı İken Bağlı Kayıtlardan Teklif Ekleme

Satınalma dosyaları ve ihalelere bağlantılı teklif ekleme için durum değişikliklerine gidilmiştir.


30.İzin Tanımları Ekranına "Bordro Durumu" Parametresinin Eklenmesi


İzin Yönetimi -> Tanımlar -> İzin tanımları -> "Bordro Yansıması" alanında "Hayır" seçeneği dışında seçim yapılmışsa, izin tanımının kullanıldığı izin hareketinin "bordro durumu" "Uygulanacak" öndeğeri ile gelmesi sağlanmıştır.


31.Performans Hedef Tanımlarına "Hedef Türü" Alanının Eklenmesi ve Tür Olarak Tanımlanması

Sistem Ayarları -> Türler -> Performans Yönetimi -> Hedef Türleri seçeneği eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımı ekranına "Hedef Türü" alanı eklenmiştir.


32.Performans Hedef Tanımlarında Ölçüm Tipi Alan Seçeneklerindeki "Kontrol" Seçeneği "Sözel" Olarak Değiştirilmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımı -> "Ölçüm Tipi" alan seçeneklerinden "Kontrol" seçeneği "Sözel" olarak değiştirilmiştir.


33.İki Yılı Kapsayan İzinlerde, İzinlerin Yıllara Göre Düşmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğerler ve Parametreler -> Genel -> Öndeğerler ve Parametreler -> İzin Yönetimi -> Parametreler sayfasına "İki Yılı Kapsayan izinlerde Her Yıla Ayrı İzin kaydı" seçeneği eklenmiştir.


34.Yeni Muhasebe Hesabı Eklerken, Eklenen Hesabın Bağlı Olduğu Üst Hesaptaki Kontrol Parametreleri İle Aynı Şekilde Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğerler ve Parametreler -> Genel -> Öndeğerler ve Parametreler -> Genel Muhasebe -> Öndeğerler sayfasına "Üst Hesaptaki Kontrol Parametreleri Aktarımı" seçeneği eklenmiştir.


35.Hesap Şablonu Tanımında "Devreden SGK Günü" Parametresi "Kullanılsın" Olarak Gelmeli

Sistem Ücret Yönetimi -> Tanımlar -> Hesap Şablonları -> Hesap Şablonu ekranında "Devreden SGK Günü" alanının öndeğer olarak "Kullanılsın" şeklinde gelmesi sağlanmıştır.


36.Performans Kaydı Üretme/Güncelleme İşleminde Performans Satırlarına Gelen Grup ve Değerlendirici Ağırlıklarının Parametrik Olarak belirlenmesi

Performans Yönetimi –> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme/Güncelleme -> Filtreler Sayfasına

  • Grup Bilgisi Kaynağı (Performans Değerlendiricisi / Performans Öndeğeri)
  • Değerlendirici Bilgisi Kaynağı (Performans Değerlendiricisi / Performans Öndeğeri)

Filtre seçenekleri eklenmiştir.


37.Performans Hedef Tanımlarına "Roller ve Dönemler" Sayfasının (Sekme) Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımları Listesi -> Performans Hedef Tanımı Ekranına "Roller ve Dönemler" sayfası eklenmiştir.


38.Performans Hedeflerinde Ölçüm Tipi "Tarihsel Hedef" Seçildiğinde Hedef Performans Değerlerine Gerçekleşen ve Hedeflenen Tarihler Girilmeli

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımları Listesi -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Hedef Performans Değerleri Ekranındaki "Gerçekleşen" ve "Hedeflenen" alanlarında tarihsel veri girişinin yapılması sağlanmıştır.