2.38-2015.R4 06/01 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Proje Yönetimi Aktivite Listesi Raporunda Aktivite Filtresi ile Açılan Listede Proje Kodu/Açıklaması Alanı

Proje Yönetimi- Aktivite Listesi raporunda, Aktivite Kodu/Açıklaması filtrelerinden ulaşılan listeye Proje Kodu/ Proje Açıklaması alanları eklenmiştir.


2.Projeler Üzerinden Proje Özeti, Aktivite Listesi, Kritik Aktiviteler Listesi, Kaynak Kullanım Raporu, Malzeme Temin Hareketleri Dökümü, Malzeme Hizmet İhtiyaç Listesi, Malzeme Fişi Bağlantıları Raporlarının Alınması

Proje Özeti, Aktivite Listesi, Kritik Aktiviteler Listesi, Kaynak Kullanım Raporu, Malzeme Temin Hareketleri Dökümü, Malzeme Hizmet İhtiyaç Listesi, Malzeme Fişi Bağlantıları raporlarının projeler üzerinden alınması sağlanmıştır. İlgili raporlar, Projeler listesi Bilgiler menü seçenekleri arasına eklenmiştir. 


3.Program Genelinde Ctrl+End Yapıldığında Cursor'ın Sayfanın İlk Satırına Konumlanması

Program genelinde CTRL+End yapıldığında cursorın ilgili sayfanın ilk satırına konumlanması sağlanmıştır.


4.Satınalma İrsaliyeleri Formunda Seçilen Sevkiyat Hesabına Bağlı Sevk Adresinin Öndeğer Olarak Gelmesi

Satınalma irsaliyesi sevkiyat bilgileri ekranında sevkiyat hesabı seçimi yapıldığında hesaba bağlı sevk adresinin öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


5.E-Fatura Gönderiminde Sevkiyat Adresi Bazında Etiket Bilgisi

E-fatura gönderiminde sevkiyat adresi bazında etiket bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Finans Yönetimi-Cari Hesap-Ticari Bilgiler-e-fatura Bilgileri alanı altına "Etiket Bilgisi: Cari Hesap/Sevkiyat Adresi " seçeneği eklenmiştir. Yine Finans Yönetimi-Cari Hesap-İlişkili Kayıtlar-Sevkiyat Adresleri-İletişim penceresi altına İlgili/E-Posta Adresi/P.Kutusu Etiketi/Gön.Birim Etiketi alanları eklenmiştir.


6.Satış Faturaları SMM Muhasebe Fişinin Öndeğer Otomatik Olarak Muhasebe Onaylı Oluşturulması

Sistem Ayarları-Genel Muhasebe Öndeğerleri-SMM Muhasebe Fiş Durumu:Taslak/Onaylı parametresi ile SMM muhasebe fişlerinin otomatik olarak onaylı oluşması sağlanmıştır.


7.Fiyat Farkı Faturalarının E-Fatura Olarak Gönderilebilmesi

Satış ve satınalma fiyat farkı faturalarının e-fatura olarak gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili faturalarda e-arşiv alanlarının da gösterilmesi sağlanmıştır.


8.Varlık Yönetimi-Muhasebeleşmiş Amortisman Satırları Olan Varlık Kartlarının Silinmesinin Engellenmesi

Varlık Yönetimi - Muhasebeleşmiş (veya muhasebeleşme işareti konulmuş) amortisman satırları olan varlık kartlarının silinmesi engellenmiş; kullanıcıya "Muhasebeleşmiş amortisman kayıtları olan varlıklar silinemez." hatası verilmesi sağlanmıştır.


9.Satınalma Faturaları Dökümü Raporunda Fatura Yetki Kodu, Satınalma Elemanı Kodu ve Açıklaması Filtreleri

Satınalma Yönetimi-Fatura Raporları-Satınalma Faturaları Dökümü raporu filtreleri arasına Fatura Yetki Kodu, Satınalma Elemanı Kodu ve Satınalma Elemanı Açıklaması eklenmiştir. Satış Faturaları Dökümü raporuna Fatura Yetki Kodu filtresi eklenmiştir.


10.Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametrelerde CTRL+F ile Arama Yapmada Düzenleme

Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametrelerde CTRL+F ile arama yapılırken kelime bütünlüğüne dikkat ederek sonuç getirmesi sağlanmıştır.


11.Talep Karşılama Penceresinde Satır Tutar Bilgileri

Talep Yönetimi Talep Karşılama penceresinde satır tutar bilgilerinin görülmesi sağlanmıştır. Tutar, Tutar (FPB), Tutar(RPB) ve Tutar(İPB) alanları eklenmiştir.


12.İrsaliyelerin Borç Takip Ekranına Yansımasının Parametrik Olması 72676

İrsaliye kaydedilirken, ödeme tahsilat hareketlerinin oluşturulup oluşturulmayacağı parametreye bağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Yönetimi Parametreleri-İrsaliye başlığı altına "Ödeme Hareketleri Oluşturulsun: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


13.Faturalar F9 Menüsünde Yer Alan LogoConnect Bilgileri Penceresinde e-Arşiv Faturalarının Görüntülenmesi

Satış/Satınalma Faturaları-Bilgiler- LogoConnect Bilgileri penceresinde e-Arşiv faturalarının da görüntülenmesi sağlanmıştır.


14.Sevkiyat Fişleri –Gönder Fitrelerine Takım Bileşenleri Filtresi Eklenmesi

Sevkiyat Fişleri-Gönder filtreleri arasına "Takım Bileşenleri: Listelesin/Listelenmesin" seçeneği eklenmiştir.


15.Sevkiyat Fişi Form Basımında Aynı Malzemeye Ait Satırların Birleştirilmesi İçin Parametre


Sevkiyat Fişi form basımında aynı malzemeye ait satırların birleştirilebilmesi bir parametreye bağlanmış olup , Satış Yönetimi Parametreleri-Diğer Hareketler başlığı altına "Sevkiyat Fişi Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

16.Sevkiyat Fişine İncele İle Girildiğinde Sıralama Şekli Alanının Çalışması

Sevkiyat fişlerine incele seçeneği ile girildiğinde Sevkiyat Hareketleri sekmesi altında yer alan Sıralama Şekli alanının çalışması sağlanmıştır.


17.Proje Yönetimi Aktiviteleri Listesinde Sıralama Şeklinin Koda Göre Gelmesi

Proje Yönetimi-Hareketler-Aktiviteler listesinde sıralama şeklinin aktivite koduna göre gelmesi ve koda göre sıralama yapılması sağlanmıştır.


18.Satış/Satınalma Sözleşmeleri Siparişe Aktarıldığında Genel Tutarı Üzerinden Kontrol Yapılması

Satış/Satınalma sözleşmelerinde, sözleşme genel tutarı üzerinden kontrol yapılabilmesi için, sözleşme Genel Bilgiler sekmesinde yer alan Kontrol Tipi alanına Genel Tutar Kontrolü seçeneği eklenmiştir.


19.Satış/Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında Cari Hesap Bilgisinin Değiştirilebilmesi

Satış/Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında cari hesap bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle fiyat farkı faturası içerisinde bağlantı kurulan satış/satınalma faturaları farklı cari hesaplara ait olabilecektir.


20.Satış Fiyat Farkı Faturası e-Fatura İse ve Stok Tutarı Azaltılacaksa e-Fatura Statüsü

Satış Fiyat Farkı Faturalarında e-Fatura işareti varsa ve stok tutarı azaltılacak seçili ise, e-Fatura statüsünün Kabul Edildi gelmesi sağlanmıştır.


21.Proje Aktivitelerine Sözleşme Bağlama ve Hakediş Hesaplama

Proje aktivitelerine sözleşme bağlama ve hakediş hesaplama için Proje Aktiviteleri-Diğer sekmesine Sözleşme Bilgileri alanı eklenerek aktiviteler ile sözleşmeler arasında bağlantı kurulması sağlanmıştır. Proje listesi F9-sağ fare tuşu menüsüne de "Taşeron Hakediş Hesapla" işlem seçeneği eklenmiştir.


22.Diğer Varlık İyileştirmeleri

  • Diğer varlıkların tanım kartı içerisinde sabit kıymet işareti olmadığında tekrar işletmeye alınabilmesi ve farklı bir zamanda satılabilmesi sağlanmıştır.
  • Malzemelerin diğer varlık bağlantılarının takip edilebilmesi için Malzemeler listesi Bağlı Kayıtlar menüsüne Diğer Varlık Bağlantıları eklenmiştir.
  • Diğer Varlıklar için seri/lot takibi yapılması sağlanmıştır. Bunun için;
  • Diğer varlık tanım kartı içerisine izleme yönetimi seçilmesi için alanlar eklenmiştir.
  • Diğer varlık listesi Bağlı Kayıtlar menüsüne ise Lot/Seri numaraları seçeneği eklenmiştir.
  • Giriş/çıkış fişlerinde seri/lot takibi, işletmeye alma tahsis ve kullanımı sonlandırma fişlerinde seri/lot takibi, varlık sayım işleminde seri/lot takibi yapılabilmesi için F9 menülerine "Seri/Lot Bilgileri" seçeneği eklenmiştir.
  • Diğer varlık-Bilgiler-Mevcut tahsis yerleri listesi F9 menüsüne ise Lot/Seri Numaraları seçeneği eklenmiştir.


23.Varlıklar Üzerinden Satınalma ve Malzeme Hareketlerine Ulaşım

Varlık tanım kartları üzerinden malzeme ve satınalma hareketlerine ulaşılması sağlanmıştır. Bunun için varlık tanım kartları Bilgiler menü seçenekleri arasına Satınalma Faturaları ve Malzeme Fişleri seçeneği eklenmiştir.


24.Diğer Varlık Listesinde Devir, Satınalma/Satış Hareketleri, Hurda Hareketleri ve Miktarları Gösterilmesi

Diğer Varlıklar listesinde varlıkların devir, satınalma satış ve hurda hareketlerini belirten alan ve miktar bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır. Bunun için Diğer Varlık Bilgiler menüsünde yer alan Toplamlar penceresine yeni alanlar eklenmiştir.


25.Geçmiş Ödemeler Seçeneğinin Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> Ücret Bilgileri -> Geçmiş Ödemeler seçeneği eklenmiştir. Böylece personele ait geçmiş ödemelerin izlenmesi sağlanmıştır.


26.666 Sayılı KHK Ya Göre Gerekli Değişikliklerin Yapılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Kanun Parametreleri -> Kanun Parametreleri Formu -> Kamu Tabloları Sayfası'na "Ücret ve Tazminat Göstergeleri" Sayfası eklenmiştir.
Personel Yönetimi > Tanımlar > Personel Kartları > Personel Kartı Formu >  Ana Bilgiler Sayfasına "Kanun No" ve "Kanun Sıra No" alanları eklenmiştir. 

Personel Yönetimi > Tanımlar > Personel Kartları > Personel Kartı Formu > Ücret Bilgileri -> Temel Sayfasına "Ücret Göstergesi" ve "Tazminat Göstergesi" alanları eklenmiştir. 


27.Kamu Maaş Hesaplamalarında Kullanılan Bazı Gösterge Rakamlarının Personel Kartına Eklenmesi ve Bordro Hesaplarında Bunların Kullanılması

Personel Yönetimi > Tanımlar > Personel Kartları > Personel Kartı Formu > Ücret Bilgileri Sayfası > Temel Sayfasına "Tazminatlar" bölümü ve "Denge Tazminatı Oranı" alanı eklenmiştir. 

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> Çalışma Bilgileri -> Atamalar Formu -> Ücret Bilgileri Sayfasına "Tazminatlar" bölümü ve "Denge Tazminatı Oranı" alanı eklenmiştir.
Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Bordro Zarfı / Tahakkuk Listesi / Tahakkuk Toplamları Raporlarının değişkenlerine "Denge Tazminatı" ve "Dil Tazminatı" eklenmiştir.

28.Kamuda Eş ve Aile Yardımı Ödemeleri İçin Geliştirmeler Yapılması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> Özlük Bilgileri -> Aile Bireyleri -> Aile Bireyi Formunda "Çalışma Durumu" alan seçeneklerine "Emekli" seçeneği eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Personel Yönetimi -> Parametreler Sayfasına "AGİ ile Medeni Hal Uyum Kontrolü" seçeneği eklenmiştir.


29.Öndeğer Ve Parametrelere Deneme Süresi Dolduğu Zaman İK Yönetimine Uyarı Verilmesi İçin Parametre Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> Personel Kartı Formu -> Çalışma Bilgileri Sayfası -> Detay Sayfasına "Uyarılacak Kullanıcı Bilgileri" bölümü eklenmiştir. Böylece deneme süresi dolduğunda bilgilendirilecek kişiye mail atılması sağlanmıştır.


30.Fazla Mesai Karşılığının İzin Olarak Hesaplanması Ve Ayrıca Takip Edilmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> Çalışma Bilgileri -> İzin Bilgileri Formuna "Mesai İzin Bilgileri" Sayfası eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Türler - > İzin Yönetimi -> İzin Türleri default seçenekleri arasına "12 – Mesai İzni" eklenmiştir.
İzin Yönetimi -> Raporlar -> Mesai İzin Durum Raporu eklenmiştir.


31.Cari Hesap Raporları / Borç Alacak Toplamları Raporunda Tarih Filtresinde Üç Dönem İçin Filtreleme Yapılmalı 71325

Finans Yönetimi –> Raporlar -> Cari Hesap Raporları -> Dönemsel Borç / Alacak Toplamları Raporu eklenmiştir.


32.Eğitim Planlama Vardiya Bilgilerine Göre Yapılmalı

Eğitim Yönetimi -> Tanımlar -> Eğitim Tanımları -> Eğitim Tanımı Formu'na "Vardiya Çakışma Kontrolü" alanı eklenmiştir. Böylece eğitim planı yapılan personel için vardiya tanımı varsa; eğitim planı yapılan saat aralıkları bu vardiya bilgisine uymuyorsa o personel için uyarı verilmesi ve eğitim planının yapılmaması sağlanmıştır.


33.C/H Fişleri – Kredi Kartı Fişi Satırında Önceden Uygulanmış Geri Ödeme Planının İptal Edilmesi İçin Seçenek Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> Kredi Kartı Cari Hesap Fişi -> F9 -> "Geri Ödeme Planı İptal Et" seçeneği eklenmiştir. Böylece daha önce başka bir banka hesabı için uygulanmış ödeme planının iptal edilmesi sağlanmıştır.


34.Puantaj Kartları Hesaplama Ekranında Filtreler Sekmesine "Analiz Boyutu" Filtresinin Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> İşlemler -> Puantaj Kartları Hesaplama -> Puantaj Kartları Hesaplama Formu -> Filtreler Sayfasına "Analiz Boyutu Kodu" ve "Analiz Boyutu Açıklaması" filtreleri eklenmiştir.


35.Cari Hesap Browser Filtrelerine "E-Fatura Müşterisi" Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> Cari Hesaplar Listesi -> Filtreler Sayfasına "E-Fatura Müşterisi (Evet / Hayır)" Filtresi eklenmiştir.


36.Toplu Borç Üretme Ekranında Pozisyon Seçimi Yapılması

Borç/Alacak Yönetimi -> İşlemler -> Borç / Avans Üretme -> Filtreler sayfasına "Pozisyonu" filtresi eklenmiştir.


37.İzin Yönetiminde Bordroya Yansıtılacak Parametreler Kısmında "Fazla Mesai" Seçeneğinin Eklenmesi

İzin Yönetimi -> Tanımlar -> İzin Tanımları -> İzin Tanımı Formu -> Bordroya Yansıması alanının yanında yer alan (alan) seçenekleri arasına "Fazla Mesai" seçeneği eklenmiştir.


38.Personel Bilgisi Güncelleme Filtrelerine Pozisyon Filtresi Eklenmeli

Personel Yönetimi -> İşlemler -> Personel Bilgileri Güncelleme -> Filtreler Sayfasına "Pozisyonu" filtresi eklenmiştir.


39.İşe Giriş Hareketleri Browser'ı ve Filtrelerine İşyeri Bilgisinin Eklenmesi

Personel Yönetimi -> Hareketler -> İşe Giriş Kayıtları Browser'ına "İşyeri" kolonu; Filtreler Sayfasına da "İşyeri" Filtresi eklenmiştir.


40.Kullanım Dışı Olan Kurum ve İşyerlerine Ait Dönem Ve Puantajların Filtreye Bağlı Olarak Browser'da Görüntülenmesi

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Filtreler Sayfasına "Organizasyonel Birim Durumu" seçeneği eklenmiştir.


41.Ana Hesap Planı – Ekstre Hesap Üzerinden Alınmak İstenen Raporun, "Hesap Seviye" Vermeye Gerek Kalmadan Alınması

Genel Muhasebe > Tanımlar -> Ana Hesap Planı -> F9 -> Bilgiler -> Ekstre -> Filtreler Bölümünde yer alan "Hesap Seviyesi" filtresi çıkartılmıştır.


42.Banka Hesap Ekstresi Raporuna Filtre Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Banka Raporları -> Banka Hesap Ekstresi Raporuna "Sayfa Düzeni" filtresi eklenmiştir.


43.Performans Yönetimi – Değerlendirme veya Hesaplanan Sonucun 1 Olarak Değil 100 Olarak Gözükmesi

Performans Yönetimi / Değerlendirme Sonucunun veya Hesaplanan Sonucun "1" Olarak değil "100" olarak görünmesi sağlanmıştır.


44.Personel Kartları Üzerinden Zimmet Formunun Alınması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> F9 -> İlişkili Kayıtlar -> Zimmetli Varlıklar -> Zimmetli Varlıklar Listesi -> F9 -> Zimmet Formu seçeneği eklenmiştir. Böylece personel üzerindeki zimmetli varlıkların izlenmesi sağlanmıştır.