2.37-2015.R3 04/20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

1.Satınalma/Satış Yönetiminde Fatura Tarihi Değişikliğinde İrsaliye Tarihi Parametresi Öndeğeri

Sistem Ayarları-Satınlama/Satış Yönetimi Parametreleri-Genel başlığı altında yer alan "Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilsin" parametresinin öndeğeri "Hayır" olarak belirlenmiştir.


2.Malzeme Takımı Türündeki Malzemeler İçin Eklenen Bağlantı Kodu Tanımında Malzeme Özel Kodu Filtreleri

Malzemeler-Malzeme Takımı(stok hareketi tek parça halinde olan)-Bağlı Kayıtlar-Muhasebe Bağlantı kodları ile ulaşılan tanımlara Malzeme Özel Kodu filtreleri eklenmiştir.


3.Malzeme Değer Raporu Toplam Değer Hesaplama Metodu Filtre Seçeneklerinde Tanımlı Fiyatlar

Malzeme Yönetimi-Malzeme Değer Raporu-Toplam Değer Hesaplama Metodu filtre seçenekleri arasına "Tanımlı Satınalma Fiyatı Üzerinden/ Tanımlı Satış Fiyatı Üzerinden" eklenmiştir.


4.Sevkiyat Fişi Satırlarında Siparişe Ait Satırları İşaretle/İşareti Kaldır Seçeneği

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişi satırlarında ilgili siparişe ait satırları topluca işaretlemek/işaretini kaldırmak için F9-İşlemler menüsüne "Bu siparişin satırlarının işaretini kaldır" ve "Bu siparişin satırlarını işaretle" seçenekleri eklenmiştir. Bu işlem seçenekleri, sevkiyat fişine sipariş aktarımı yapıldığında aktif olmaktadırlar.


5.Bütçe Özeti Ekranında Analiz Boyutu Açıklaması

Bütçe-Bağlı Kayıtlar-Bütçe Özeti seçeneği ile ulaşılan ekranda Analiz Boyutunun yanına Açıklaması alanı eklenmiştir.


6.Bütçe Gerçekleşme Bilgileri Ekranında Statü Filtresi

Bütçe Yönetimi-Hareketler-Bütçeler-Bağlı Kayıtlar-Bütçe Satırları-F9-Gerçekleşme Bilgileri ekranı filtrelerine "Statü" seçeneği eklenmiştir.


7.Organizasyonel Birim Tanımlarında Mali Müşavir Bilgileri Mail Adresi Karakter Sayısı

Sistem İşletmeni-Organizasyonel birim tanımları-Mali Müşavir bilgilerinin mail adresi karakter sayısı uzatılmıştır.


8.Satış Faturaları SMM Muhasebe Fişi Oluşturulduğunda Otomatik Olarak Fiş Yazdırma Penceresi Açılması

Satış faturaları üzerinden SMM muhasebe fişi oluşturulduğunda otomatik olarak fiş yazdırma penceresinin açılması için Sistem Ayarları-Satış Yönetimi Parametreleri-Fatura Yazdırma başlığı altına parametre eklenmiştir.


9.Sevkiyat Fişi Sevkiyat Fişi Sipariş Toplu Faturalama Bilgilendirme Ekranında Sıralama Yapılması

Faturalanmış Sevkiyat Fişi-Bilgiler-Sipariş Faturalama Bilgileri seçeneği ile ulaşılan Sevkiyat Fişi Sipariş Toplu Fatura Bilgilendirme ekranında Sipariş Numarası ve Fatura Numarası alanlarına göre sıralama yapılması sağlanmıştır.


10.Satış Teklifleri Gönder Seçenekleri Arasında İsteklilerce Verilen Fiyatlar Çıktısı

Satış Teklifleri-Gönder menü seçenekleri arasına Gönder(Geçerli Fiyat Teklifi) eklenmiştir. Buradan isteklilerce verilen fiyat çıktıları alınır.


11.Kaynak Fişlerde e-Defter Belge Detayı Girişi

Satış/Satınalma/İthalat/İhracat yönetimi faturaları F9 menüsüne e-Defter Belge Detayı seçeneği eklenmiştir. Faturada seçimi yapılan organizasyonel birimin e-Defter kullanıcısı olması halinde aktif olur. Muhasebe fişlerinin belge detayları da bu bilgilerle oluşur.


12.Sevkiyat Fişi Sipariş Aktarım İşlemleri Değeri Kolonu İçin Çoklu Filtre Değeri Verebilme

Sipariş Aktarım İşlemleri ekranı ile birlikte fatura içerisinden açılan Sipariş Aktar, İrsaliye Aktar ve İrsaliye Hareketi Aktar işlemlerinde çoklu filtre değeri verilebilmesi sağlanmıştır.


13.Talep Fişine Girilen Satır Açıklamasının Satınalma Dosyası İçerisine Gelmesi

Talep fişi satınalma dosyası içerisine aktarıldığında, talep fişi içerisinde belirtilen satır açıklamasının da dosyaya aktarılması sağlanmıştır.


14.Personelin Bağlı Bulunduğu Analiz Boyutu Dağıtım Anahtarına Bağlı Olarak Yapılan Hesapların Raporlanması 62345

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Analiz Boyutu Dağıtım Raporu eklenmiştir. Böylece, puantajda oluşan tutarların, analiz boyutları ve projeler bazında takip edilmesi sağlanmıştır.


15.Parametreye Bağlı Olarak Eksik Çalışma Nedeni Seçilebilmeli

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Ücret Parametreleri -> Mesailer -> Mesai Tanımı Formuna "SGK Eksik Çalışma" alanı eklenmiştir. Böylece işlem türünün "ücretsiz izin" olduğu durumda kullanıcının eksik çalışma nedeni tanımlaması sağlanmıştır.


16.Ücret Senaryo Personel Kartlarına Ücret Grubu Seçilerek İlgili Parametrelerin Otomatik Olarak Aktarılması

Ücret Senaryoları Yönetimi -> Tanımlar -> Senaryo Personel Kartları -> Senaryo Sanal Personel Kartı -> Ana Bilgiler sayfasına "Ücret Grubu" alanı eklenmiştir. Böylece sanal personele seçilen ücret grubundaki parametrelerin otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır.


17.Teminat Mektubu Banka Komisyon Oranının Değiştirebilmeli

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Teminatlar -> F9 -> Bağlı Kayırlar -> Planlanan Ödemeler formuna "Komisyon Oranı" kolonu eklenmiştir. Böylece kullanıcının istediği tarihten sonraki taksitlerin komisyon oranını güncellemesi sağlanmış olacaktır.
Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Teminatlar -> F9 -> Bağlı Kayırlar -> Planlanan Ödemeler formu -> İşlemler -> "Komisyon Oranı Değişikliği" seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Banka Raporları -> Teminat Komisyon Ödeme Hareketleri Listesi Raporunun değişkenlerine "Teminat Komisyon Oranı" değişkeni eklenmiştir.


18.Eğitim Kaydına "Gerçekleşmeme Nedeni" Alanı Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Türler -> Eğitim Yönetimi -> Eğitimin Gerçekleşmeme Nedenleri menü seçeneği eklenmiştir.
Eğitim Yönetimi -> Hareketler -> Eğitim Kayıtları -> F9 -> Durumunu Değiştir Formuna "Gerçekleşmeme Nedeni" alanı eklenmiştir.
Eğitim Yönetimi -> Raporlar -> Eğitim Kayıtları Raporu'nun değişkenleri ve filtreleri arasına "Gerçekleşmeme Nedeni" eklenmiştir.


19.Kredi Kartı Hareket Raporunun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Banka Raporları -> Kredi Kartı Hareket Raporu menü seçeneği eklenmiştir. Böylece, kredi kartı hareketlerinin cari hesap, banka fişi ve kredi kartı ödeme bilgileri detayında listelenmesi sağlanmıştır.


20.Kıdem/İhbar Yükü Raporuna Net Kalan İzin Bedeli Alanlarının Eklenmesi

Ücret Yönetimi –> Raporlar -> Kıdem/İhbar Yükü Raporuna "Net Kalan İzin Bedeli" alanı eklenmiştir.


21.Kaynak İşlem Üzerinden Muhasebe Fişi "Muhasebe Onaylı" Durumuna Getirildiğinde Muhasebe Fişi Yazdırma Penceresinin Açılması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel Muhasebe -> Parametreler -> Kaynak İşlem Üzerinden Muhasebe Onaylandığında Muhasebe Fişini Yazdır" parametresi eklenmiştir.


22.Puantaj Kartları Üzerinden Bordro Zarfı Alınması

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartları Listesi -> F9 -> Genel -> Bordro Zarfı seçeneği eklenmiştir.


23.Ödeme Ve Tahsilat Raporlarından Borç Takip Raporuna Filtre Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Ödeme Tahsilat Raporları -> Borç Takip Raporu -> "Satır İlgili Organizasyonel Birimi" filtresi eklenmiştir.

24.Puantaj Hesaplar Ekranı Yazıcıya Gönderilirken Font Büyüklüklerinin Belirlenmesi

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartı -> F9 -> Hesaplar Ekranı yazıcıya gönderirlirken yazı karakterinin boyutlandırılması sağlanmıştır.


25.E-Beyannameler İçin Kayıt Numaralama Şablonu

Sistem İşletmeni -> Kayıt Numaralama Şablonları -> Genel Muhasebe -> "E-Beyanname" Seçeneği eklenmiştir.


26.Personel Kartı Öndeğerleri Tanımındaki Muafiyetler Kısmına "Asgari Geçim İndirimi" Alanının Eklenmesi

Sistem Ayarları > Öndeğer ve Parametreler > Personel Yönetimi > Personel Kartı Öndeğerleri > Personel Kartı Öndeğerleri Formu > Bordro Bilgileri sayfası -> Muafiyetler Bölümüne "Asgari Geçim İndirimi" alanı eklenmiştir.


27.İzin Hareketlerine "İşe Dönüş" Alanının Eklenmesi

İzin Yönetimi -> Hareketler -> İzin Hareketleri Formunda Gerçekleşen Tarihle Bölümüne "İşe Dönüş" alanı eklenmiştir.


28.İzin Kayıtlarında Hesaplanan "Planlanan Dönüş Tarihi Hesaplama Şeklinin" İzin Tanımı İçinden Belirtilmesi

İzin Yönetimi -> Tanımlar -> İzin Tanımları -> İzin Tanımı Formuna "İşe Dönüş Hesaplamasında (Takvim Kullanılsın / Takvim Kullanılmasın)" alanı eklenmiştir.


29.Cari Hesap Fişleri Listesinde Toplu Durum Değiştirme Ekranında "Borç Takip Eşleştirmeleri Geri Alınsın" Seçeneği Eklenmeli

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> F9 -> Toplu Durum Değişikliği -> İşlemler -> Kontrol Seçenekleri Arasına "Borç Takip Eşleştirmeleri Geri Alınsın" seçeneği eklenmiştir. Böylece Onaylı durumdaki cari hesap fişlerinin Taslak durumuna getirmek istendiğinde borç takip kayıtlarının otomatik olarak geri alınması sağlanmıştır.


30.Finans Yönetimi - Borç/Alacak İptali Ekranına Fiş Özel Kodu Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> İşlemler - > Borç / Alacak İptali Formuna "Fiş Özel Kodu" filtresi eklenmiştir.


31.Borç/Alacak Toplamları Raporuna Muhasebe Kodu Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Cari Hesap Raporları -> Borç/Alacak Toplamları Raporuna "Muhasebe Kodu" Filtresi eklenmiştir.


32.Muhasebe Bağlantı Grupları – Hizmet Kartları Muhasebe Bağlantı Grubu Tanımına "Hizmet Kartı Özel Kod" Alanının Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları (Türü "Hizmet" Olanlar) -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Ana Hesap Planı Formunda Filtreler bölümüne "Hizmet Özel Kodu" filtresi eklenmiştir.


33.Puantaj Kartı Browser'ının Kapatılıp Açılmadan Güncellenmesi

Çalışma Tarihi değiştirildiğinde Puantaj Kartları Browser'ının kapatılıp açılmadan güncellenmesi sağlanmıştır.


34.Koruyucu Bakım Onarım Seçeneğinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> İşlemler -> Sorgu Zamanlama Yönetimi seçeneği eklenmiştir.


35.Personel Kartı Ücret Alanının Kuruş Hanesinin Yönetilebileceği Parametre Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Personel Yönetimi -> Parametreler -> Pozisyon İçin En Fazla Kişi Sayısı Kontrolü (Yapılmasın/Kullanıcı Uyarılsın/İşlem Tamamlanmasın) ve Ücret Bilgileri -> Ücret Kuruş Hanesi filtreleri eklenmiştir.


36.Borçlandırma Kayıtlarının Topluca Ek Ödeme Olarak Puantaja Aktarılması

Borç/Alacak Yönetimi -> Tanımlar -> Borç Tanımları -> Borç Tanımı Formuna "Ek Ödeme" alanı eklenmiştir.
Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Dönem Bilgileri -> F9 -> Dönem Puantajları Hesaplama Formuna "Ek Ödemelere Borç Aktarımı" filtresi eklenmiştir.


37.Muhasebe Fişi Satırındaki Analiz Boyutu/Proje Detaylarının Başka Bir Satıra Aktarılması

Muhasebe Fiş satırındaki Analiz Boyutu/Proje Detaylarının başka bir satıra aktarılması sağlanmıştır.


38.Fiş Girişlerinde Browser Filtrelerinde Ekleyen ve Değiştiren Kullanıcı Bilgilerinin Filtre Olarak Verilmesi

Fiş Girişlerinde Browser Filtrelerinde "Ekleyen" ve "Değiştiren" Kullanıcı bilgilerinin aşağıda sıralanmış olan fiş ve faturalar için filtre olarak verilmesi sağlanmıştır.

 • Cari Hesap Fişleri
 • Çek/Senet Bordroları
 • Banka Fişleri
 • Kasa İşlemleri
 • Teminat Mektubu Fişleri
 • Leasing Kayıtları
 • Ödeme Emirleri
 • Satınalma Faturaları
 • Satış Faturaları


39.Yöneticiye Gönderilen Onay Mailleri İçin Koşul Tanımlanması

Borç/Alacak Yönetimi / İzin Yönetimi / Eğitim Yönetimi / Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Tanımlar -> Borç / İzin / Eğitim / Personel Talebi Onay Tanımları Formunda Onaylar sayfasına;

 • Geçerlilik Süresi
 • Geçerlilik Periyodu
 • Yapılacak İşlem

Alanları eklenmiştir.