2.36-2015.R2 03/09 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesinde Gerçekleşen Değer İçin Filtre

Bütçe Yönetimi-Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesi'ne Bütçe Kalemi Gerçekleşen Toplamı filtresi eklenmiştir. Bu sayede filtrede belirtilen tutar aralığında gerçekleşen değer sahip bütçe kalemleri ve bağlı olduğu bütçeler listelenmektedir.


2.Proje- Malzeme Talep Fişlerinin Öneri Durumundayken Silinmesi

Proje Yönetimi-Hareketler-Malzeme Talep Fişleri listesi önyüzüne ve F9 menüsüne "Sil" komutu eklenmiştir. Sadece Öneri durumunda yer alan talep fişlerinin kendisi ya da içinde yer alan malzeme talep satırları silinebilir.


3.Satış/Satınalma Tekliflerinde Aşama Değiştirme

Satış/Satınalma Teklifleri listesi F9 menüsüne Aşamayı Değiştir seçeneği eklenmiştir.


4.Talep Karşılama Önerileri Penceresinde Değişiklik

Talep Fişleri Listesi bağlı kayıtlar menüsünde yer alan Karşılama Önerileri ekranındaki çoklu pencere yapısı değiştirilerek tek ekranda hem görüntüleme hem değiştirme yapılması sağlanmıştır. F9 menüsünde yer alan Karşılama Önerilerini Gerçekleştir ekranında da aynı değişikliğe gidilerek fiş oluşturulması sağlanmıştır.


5.Başladı Durumundaki Aktivitelere Malzeme ve Kaynak Atama

Onaylandı ve Başladı durumundaki proje aktivitelerine yeni malzeme tanımı eklenmesi, daha önceden eklenen malzeme tanımlarında ise değişiklik yapılması ya da silinmesi sağlanmıştır. Başladı durumundaki aktivitelere ise, daha önce eklenmiş olan kaynakların silinebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlanmıştır.


6.Taslak Durumundaki Sevkiyat Fişlerinin Durumunu Değiştirirken Otomatik Onaylanmış Gelmesi

Sevkiyat fişi Taslak durumundayken Durumunu Değiştir ile ulaşılan ekranda otomatik olarak Onaylanmış seçeneğinin gelmesi sağlandı.


7.Satış Tekliflerinden Satış Sözleşmesi Oluşturulduğunda Sözleşmeye Yeni Satır Eklenmesi

Satış teklifleri üzerinden satış sözleşmesi oluşturulduğunda, oluşan sözleşmenin içine yeni satır eklenmesi sağlanmıştır.


8.Sevkiyat Fişi Sipariş Aktarım İşlemlerinde Dahil Olmayan Değerler Filtresi

Sevkiyat Fişi Sipariş Aktarım İşlemleri filtrelerinde yer alan "Dahil Olmayan Değerler" alanına işlevsellik kazandırılmıştır.


9.Proje Yönetiminde Hızlı Talep Karşılama

Talep Yönetiminde yer alan Hızlı Talep Karşılama İşlemi Proje Yönetimine eklenmiştir. 


10.Malzeme Yönetimi Organizasyonel Birim Kontrolleri Öndeğerlerinde Kullanıcı Uyarılacak Filtresi

Sistem Ayarları Malzeme Yönetimi Öndeğerleri-Asgari Stok Seviyesi Kontrolü filtre seçenekleri arasına Kullanıcı Uyarılacak filtresi eklenmiştir.


11.Satınalma Faturalarında KDV Dahil Alanının Parametreye Bağlı Olarak Öndeğer Belirlenmesi

Satınalma faturalarında KDV Dahil alanının öndeğerinin belirlenmesi için Sistem Ayarları-Satınalma Yönetimi Öndeğerleri-Fatura başlığı altına "Fatura Satırında KDV: Dahil/Hariç" parametresi eklenmiştir.


12.Sevkiyat Fişi Üzerinden Oluşturulan Faturalarda KDV Muafiyetinin Öndeğer Verilmesi

Sevkiyat Fişleri F9 menüsünden ulaşılan Toplu İrsaliye Faturalama ve Faturala işlemi ile, Satış/Satınalma İşlemler menüsünden ulaşılan Toplu İrsaliye Faturalama/ Toplu Sipariş Faturalama toplu işlemlerine faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen KDV Muafiyet Sebebi alanı eklenmiştir.


13.Banka Fişleri Üzerinden Yapılan Hizmet Faturası Girişlerinin Fatura Listesinde Bir İbare İle Gösterimi

Banka fişleri üzerinden yapılan Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası girişlerinin Satınalma Faturaları listesinde "B" harfi ile gösterilmesi sağlanmıştır.


14.Varlıklar İçin Değer Artışının Pratik Şekilde Yapılması

Varlıklar için değer artışının pratik bir şekilde yapılabilmesi ve değer artışı yüzde/tutarının belirtilebilmesi için Amortisman Tablosun F9 menüsüne Değer Düşüklüğü/ Artışı seçeneği eklenmiştir. Burada belirtilen değerin varlık maliyetine ve amortisman hesaplamasına etki etmesi sağlanmıştır.


15.Firmanın Çıkardığı Tahvillerin Takip Edilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Tahviller Menü seçeneği eklenmiştir. Böylece kullanıcıların tahvil tanımları ile birlikte eklenen tahvillerin faiz tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi de sağlanmıştır.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Tahvil Kupon Faizi Ödeme Hareketleri Menü seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Banka Fişleri (Tahsilat/Ödeme Türleri için) Ekranının F9 Menüsüne "Tahvil Bilgisi" seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Ödeme Emirleri -> Ödeme Emri -> İşlemler -> "Tahvil Kupon Faizi Ödemeleri Aktarımı" seçeneği eklenmiştir.
Genel Muhasebe -> İşlemler Tahvil Faiz Tahakkuklarını Muhasebeleştir seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Banka Raporları -> "Tahvil Geri Ödeme Hareketleri Listesi" Raporu eklenmiştir.


16.Finans – Banka Fişleri – Analiz Boyutları Tabında Girilen Ana Hesap ve Karşı Hesap Türleri İçin, Ana Hesap Olarak Girilen Analiz Boyutunun Karşı Hesap İçin Kopyalanması

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetini -> Parametreler -> Diğer başlığının altına "Ana Hesap Karşı Hesap Olarak Kullanılsın" parametresi eklenmiştir. Böylece Banka Fişleri / Analiz Boyutları Tab'ında girilen ana hesap ve karşı hesap türleri için, Ana hesap olarak girilen analiz boyutunun karşı hesap için kopyalanması sağlanmıştır.


17.İzin Yönetimi / Eğitim Yönetimi / Borç Alacak Yönetimi Bölümleri İçin Talep Onay Tanımları Bölümünde Talebi Oluşturan Kullanıcıya da Mail Gönderilmeli

İzin Yönetimi -> Tanımlar -> İzin Talebi Onay Tanımı Ekranına
Eğitim Yönetimi -> Tanımlar -> Eğitim Talebi Onay Tanımı Ekranına
Borç Alacak Yönetimi -> Tanımlar -> Borç Talebi Onay Tanımı Ekranına
"Talep Eden Bilgileri" sayfası eklenmiştir.
Böylece bu talepleri oluşturan kullanıcıya da mail gönderimi için tanımlama yapılması sağlanmıştır.


18.Cari Hesap Fişleri – Kredi Kartı Fişi Üzerinden Yapılan Tahsilatların (Banka Fişleri) Görüleceği Bir Ekran Eklenmeli

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> Kredi Kartı / Kredi Kartı İade / Kurum Kredi Kartı / Kurum Kredi Kartı İade Türlerindeki Cari Hesap Fişlerinin F9 – Bağlı Kayıtlar Menüsüne "İlgili Banka Fişleri" seçeneği eklenmiştir. Böylece, adı geçen cari hesap fiş türleri vasıtasıyla oluşturulan Banka Kredi Kartı Fişlerinin bu cari hesap fişleri üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.


19.Muhasebe Bağlantı Grubu – Satınalma ve Satış Muhasebe Bağlantı Kodu Filtreleri Arasına "KDV Oranı" Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Satınalma ve Satış Muhasebe Kodları -> Filtreler Bölümüne "KDV Oranı" filtresi eklenmiştir.


20.Ek Göstergede Tenzili Terfi Olması Durumunda Emekli Sandığı Kurum Ve Çalışan Kesintilerinde Değişiklik Yapılması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartı (Sosyal Güvenlik Statüsü Emekli Sandığı Olan personeller için) -> Ücret Bilgileri Sayfasına "Tenzili Terfi Ek Gösterge" alanı eklenmiştir.
Personel Yönetimi > Tanımlar > Personel Kartları Listesi (Sosyal Güvenlik Statüsü Emekli Sandığı Olan personeller için) > F9 > Çalışma Bilgileri > Atamalar > Atama Kaydı > Ücret Bilgileri Sayfasına "Tenzili Terfi Ek Gösterge" ve "Tenzili Terfi Hesabı" Alanları eklenmiştir. 

Böylece, ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanma / seçilme durumunda olan personellerin önceki yüksek ek göstergeden yararlanma haklarını puantaj hesaplarına yansıtılması sağlanmıştır.


21.Banka Hesapları Listesinde Hesap Kodu Sıralamasının, Hesap Türünden Bağımsız Olması

Finans Yönetimi –> Tanımlar -> Banka Hesapları -> Banka Hesapları Listesi'nde, hesap kodu sıralamasının, hesap türünden bağımsız olması sağlanmıştır.


22.Bordro Zarfı Raporuna Rapor Değişkeni Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Bordro Zarfı Raporu'na "İşçi Bildirimi Kaynaklı Net İstihkak Artışı" rapor değişkeni eklenmiştir.


23.Eğitime Katılmayan Katılımcıların Katılmama Nedenlerinin Tanımlanması ve Takip Edilmesi

Sistem Ayarları -> Türler -> Eğitim Yönetimi -> Eğitime Katılmama Nedenleri menü seçeneği eklenmiştir.
Eğitim Yönetimi -> Hareketler -> Eğitim Kayıtları -> Eğitim Kayıtları Listesi -> F9/Bağlı Kayıtlar -> Katılımcı Bilgileri -> Katılımcı Kayıt Kartı'na "Katılmama Nedeni" alanı eklenmiştir.
Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartları Listesi -> F9 / İlişkili Kayıtlar -> Eğitim Bilgileri -> Personel Eğitim Bilgileri Listesi -> Katılımcı Kayıt Kartı'na "Katılmama Nedeni" alanı eklenmiştir.


24.Ödeme Emri İçindeki CH Borç Ödemeleri Aktarımı Ekranı Filtrelerine CH Özel Kodu 2-3-4-5 İçin de Filtre Eklenmeli

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Ödeme/Tahsilat Hareketleri ekranı "Filtreler" Sayfasına "CH Özel Kodu 2-3-4-5 için filtre satırı eklenmiştir.


25.Çalışma Takvimlerinde İnsan Kaynakları ve Finansal İşlem Kontrollerinin Ayrı Yapılması

Sistem İşletmeni -> Diğer Tanımlar -> Tanımlar -> Takvimler -> Takvim Tanımı Ekranı -> Tekrarlanan Tatiller / Seçilmiş Tatiller / Özel Tarihler sayfalarında satıra "Fiş Girişi" kolonu eklenmiştir.


26.Tahakkuk Listesi Raporunun Personelin İşlem Tarihindeki Bilgilerine Göre Filtrelenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Listesi Raporu'nun, personelin işlem tarihindeki bilgilerine göre filtrelenmesi sağlanmıştır.


27.Kıdem İhbar Yükü Raporunun Personelin İşlem Tarihindeki Bilgilerine Göre Filtrelenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Kıdem İhbar Yükü Raporu'nun, personelin işlem tarihindeki bilgilerine göre filtrelenmesi sağlanmıştır.


28.İzin Hareketleri Raporunun Personelin İşlem Tarihindeki Bilgilerinde Göre Filtrelenebilmeli

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> İzin Hareketleri Raporu'nun, personelin işlem tarihindeki bilgilerine göre filtrelenmesi sağlanmıştır.


29.Ücret Senaryoları Yönetimi Modülünde Kıdem/İhbar Yükünün Raporlanması

Ücret Senaryoları Yönetimi -> Raporlar -> Senaryo Kıdem/İhbar Yükü Raporu eklenmiştir.


30.İzin Tanımı En Az ve En Fazla Süre Bilgilerindeki Kontrol Parametrik Olmalı

İzin Yönetimi -> Tanımlar -> İzin Tanımları -> İzin Tanımı Formuna "Süre Kontrolü" alanı eklenmiştir. Bu alanın eklenmesiyle, En Az, En Fazla Süre alanlarına girilen veriler doğrultusunda izin hareketi oluşturulurken yapılan gün kontrolünün sadece uyarı amaçlı değil; engelleme amaçlı olarak da kullanılması sağlanmıştır.


31.Cari Hesap Fişlerinde Personel Borçlandırma İşleminin Yapılması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> CH Fişi Formunda "Karşı Hesap Türü" alan seçeneklerine "Personel" seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> CH Fişi Formu -> F9 menüsüne "Personel İşlem Detayları" seçeneği eklenmiştir.
Borç Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Borç Kayıtları -> Borçlandırma Formu'nda "Ödeme Şekli" alan seçenekleri arasına "Cari Hesaptan" seçeneği eklenmiştir.
Borç Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Alacak Kayıtları -> Alacak Formu'nda "Ödeme Şekli" alan seçenekleri arasına "Cari Hesaptan" seçeneği eklenmiştir.


32.Finans Yönetimi Parametrelerine Yeni Parametre Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler - > Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Finans Yönetimi -> Parametreler -> Finans Hareketleri parametrelerine "Kasa İşlemlerinde Sadece Ödeme/Tahsilat Noktası Organizasyonel Birimine Sahip Banka Hesapları Seçilebilsin" parametresi eklenmiştir.