2.35-2015.R1 01/26 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Satış/Satınalma Sipariş Fişi Durum Değiştir Ekranındaki "Kısmi Kapandı" Butonu

Satış/Satınalma Yönetimi-Hareketler-Satış/Satınalma Siparişleri-F9 Durumunu Değiştir ekranında yer alan Kısmi Kapandı butonu kaldırılmıştır. 


2.Satış/Satınalma Faturaları Listesinde E-Fatura Durumu Filtresi 

Satış/Satınalma Faturaları listesi Filtreler penceresine E-Fatura Durumu filtresi eklenmiştir.


3.Satış/Satınalma Faturaları Listesinde Yazdırılma Durumu Bilgisi 

Satış/Satınalma Faturaları listesine "Yazdırılma Durumu" kolonu eklenmiştir. 


4.Sevkiyat Fişi İçerisinde Malzeme Kodu, Sipariş Tarihi ve Sipariş Fişine Göre Sıralama 

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri içerisinde sıralama yapılmasının kolaylaştırılması için, fiş içerisinde yer alan Sevkiyat Hareketleri penceresi altına Sıralama Şekli filtresi eklenmiştir. 


5.Toplu Amortisman Hesaplama İşleminde Varlık Alım Tarihi Filtresi 

Varlık Yönetimi-İşlemler-Toplu Amortisman Hesaplama işlemine "Varlık Alım Tarihi" filtresi eklenmiştir. Başlangıç değeri firma dönem başlangıç tarihi, bitiş değeri ise günün tarihi olarak gelmektedir. 


6.Kullanıcı Tanımlı Malzeme Transfer Fişine Ait Muhasebe Fişi Açıklamasında Kullanıcı Tanımlı Transfer Fişi Açıklamasının Gelmesi 

Kullanıcı tanımlı malzeme transfer fişleri üzerinden oluşan muhasebe fişinin Diğer penceresinde yer alan açıklama alanında, kullanıcı tanımlı malzeme transfer fişi açıklamasının da yer alması sağlanmıştır.

 

7.Malzeme Kartında Yer Alan Üretici Kodu Alanına Göre Sipariş, İrsaliye ve Faturada Giriş Yapabilme


Malzeme kartında tanımlanan Üretici Kodu bilgisine göre; Satış/Satınalma sipariş, irsaliye ve faturalarında giriş yapma imkanı sağlanmıştır. Bunun için fiş ve faturalarda Kod Girişi alanında yer alan Üretici Kodu seçeneği kullanılır. 


8.Toplu Sipariş Faturalama İşlemi Filtresinde Teslim Tarihi 

Satış Yönetimi Toplu Sipariş Faturalama işlemine Teslim tarihi, Satınalma Yönetimi Toplu Sipariş Faturalama işlemine Temin Tarihi filtresi eklenmiştir. 


9.Malzeme Etiket Basımında Malzeme Kodu Filtresine Malzeme Listesinde Seçilen Kayıtların Öndeğer Gelmesi

Malzeme Yönetimi-Malzemeler-Gönder-Gönder(Etiket) ile ulaşılan filtre ekranında yer alan Malzeme Kodu filtresine, malzemeler listesinde seçili olan kayıtların öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


10.Satınalma Yönetiminde Kasadan Kesilmiş Faturalar Üzerinden İlgili Kasa İşlemlerine Ulaşabilme

Kasa'dan kesilmiş olan Satınalma/Satış Faturaları üzerinden ilgili kasa işlemine ulaşılması sağlanmıştır. Bunun için Bilgiler menüsüne "Kaynak Kasa İşlemi" seçeneği eklenmiştir. 


11.Sevkiyat Fişlerinde İrsaliyelerin Faturalama Bilgisi

Satış Yönetimi Sevkiyat Fişleri'nde Faturala işlemi sonrası, faturanın oluştuğuna dair kullanıcıyı uyaran bilgilendirme ekranı yapılmıştır. Bunun için Sevkiyat Fişi-F9-Faturala işlemi filtrelerine "İşlem Tamamlandığında Bilgilendirme Ekranı Göster: Evet/Hayır" seçeneği eklenmiştir.
Sevkiyat Fişleri Bilgiler menüsüne "Sipariş Faturalama Bilgileri" seçeneği eklenmiştir. Sevkiyat fişi dahilindeki siparişlerin faturalanma durumu bu ekrandan takip edilir. 


12.Sayım Fazlası Fişinin Maliyet Hesaplamasını Etkilemesi

Malzeme Yönetimi Sayım Fazlası Fişi'nin maliyet hesaplamasına etki edebilmesi için Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Malzeme Yönetimi-Maliyetlendirme İşlemi parametreleri altına "Sayım Fazlası Fişine Maliyet Ataması: Maliyetlendirme Servisi İle Yapılsın/Birim Fiyat Üzerinden Yapılsın" seçeneği eklenmiştir. 


13.Mali Tablolarda Tutarların Gün Bazında Da Hesaplanabilmesi

Muhasebe Yönetimi-Mali tablolarda tutarların gün bazında hesaplanabilmesi sağlanmıştır. 


14.Muhasebe Bağlantı Grubu Satış İndirimleri Muhasebe Kodu Filtrelerinde KDV Oranı

Muhasebe Yönetimi-Satış İndirimleri Muhasebe Kodu filtreleri arasına KDV Oranı filtresi eklenmiştir.


15.Defteri Kebir Raporunda Sayfa Toplamı Basılması

Defteri kebir raporunda önceki sayfadan devir değeri varsa sayfa toplamında bu değerin de yer alması için rapor değişkenleri arasına sayfa toplamı seçeneği eklenmiştir.


16.Muhasebe Hesapları Üzerinden Alınan Hesap Özetinde Birden Fazla Organizasyonel Birim Verilebilmesi

Genel Muhasebe-Ana Hesap Planı- Bilgiler-Hesap Özetinde birden fazla organizasyonel birim için filtre verilmesi sağlanmıştır.


17.Bilançoda Grup, Hesap vs. Seçeneklerinin Kod Hane Sayısının 120 Karakter Olması

Mali Tablolar-Bilanço-Ekle menüsünde yer alan Grup, Hesap, Hesap Aralığı, Ara Toplam gibi seçeneklerin hane sayısının 120 olması sağlanmıştır.


18.Muhtasar Beyannamesi Ödemeler Penceresinde Kullanım Kolaylığı

Genel Muhasebe- E-Beyannameler-Muhtasar Beyanname-Ödemeler penceresinde kullanım kolaylığı sağlamak adına Veri Al düğmesi eklenmiştir. Bu işlem ile beyannamede belirtilen döneme ait sistemde kayıtlı muhtasara konu olan stopaj verileri alana gelir.


19.Eleman Seçme ve Yerleştirme / Toplu Mektup Gönderme İşlemi Filtrelerine Ek Yapılması

Eleman Seçme Ve Yerleştirme -> İşlemler -> Toplu Mektup Gönderme/Üretme formu üzerinde yer alan Filtreler sayfasına "Başvuru Durumu" filtresi eklenmiştir.


20.Performans Kayıtları – Ödül/Ceza Uygulama İşleminin Adı "Personellere Ödül/Ceza Uygulama" Olarak Değişmeli


Performans Yönetimi -> İşlemler -> Ödül/Ceza Uygulama İşleminin adı "Personellere Ödül/Ceza Uygulama" olarak değiştirilmiştir.


21.Çapraz Hareket Aktarımlarında, IBAN Numarasına Göre Aktarımın Yapılması

Çapraz Hareket Aktarımı – Banka Fiş Aktarımında hedef firmada, cari hesap banka bilgilerindeki IBAN Numarası ile eşleştirip bulduğu bankaya göre aktarımın yapılması sağlanmıştır.


22.Ticari Sistem Parametreleri – Organizasyonel Birim Bazındaki Parametre Tanımlarına "Muhasebe Parametrelerinin" Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> kartı üzerindeki "Öndeğer ve Parametre Yönetimi" seçeneği ile ulaşılan kartta, Satış Yönetimi ve Satınalma Yönetimi altına aşağıdaki parametreler eklenmiştir.

 • Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları – Fatura
 • Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama – Fatura
 • Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları – İrsaliye
 • Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama – İrsaliye


23.Performans Hedef Tanımlarına Notlar Sekmesinin Eklenmesi


Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanım Kartına 2 sekme (sayfa) eklenmiştir. Seviye ve Notlar.

24.Ücret Yönetimi – Bazı Raporların "Kurum/İşyeri/Birim" Bazında Gruplanarak Alınması

Ücret Yönetimi -> Raporlar ->

 • Tahakkuk Toplamları Listesi 
 • Banka Ödeme Emri 
 • SSK Primleri Listesi 
 • Mesai Bilgileri Listesi 
 • Dönemsel Ödeme Kesintisi Listesi 
 • Kıdem/İhbar Yükü Raporu 
 • Puantaj Bilgileri Listesi 
 • Fark Bilgileri Listesi 
 • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Raporu 


Raporlarının Gruplama Filtrelerine "Kurum/İşyeri/Bölüm/Birim" ve "Kurum/İşyeri/Birim" seçenekleri eklenmiştir.


25.Sürekli Görevle Yurtdışına Giden Memurlara Ödenen Aylıklarla İlgili Düzenlemelerin Yapılması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartı -> Çalışma Bilgileri Sayfası -> Detay sayfasına "Bulunduğu Ülke", "Ülke Gösterge Puanı" ve "Yurtdışı Ek Gösterge Puanı" alanları eklenmiştir. Böylece sürekli görevle yurtdışına giden memurlara ödenen aylıklarla ilgili kişinin gittiği ülkenin gösterge puanı, kişinin yurtdışı ek gösterge puanı, aylık katsayı ve sabit kur değerleri kullanılarak gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır.


26.Finans / Ödeme Ve Tahsilat Raporları Altında Yer Alan Raporlara Filtre Eklenmesi

Finans Yönetimi –> Ödeme ve Tahsilat Raporları -> altında yer alan raporlara (Ödeme Planı Listesi Raporu hariç) "Cari Hesap Özel Kodu 2-3-4-5" için ayrı ayrı filtreler eklenmiştir.


26.Ödeme Emri Satırlarında Cari Hesap Banka Hesabı Görünmeli

Finans Yönetimi -> Hareketeler -> Ödeme Emirleri -> Ödeme Emri Formunda satıra "Cari Hesap Banka Bilgileri" kolonu eklenmiştir.


27.Ödeme Emri Fiş Başlığında Ödeme Tipi Seçilmesi ve Satırlara Öndeğer Olarak Gelmesi

Finans Yönetimi -> Hareketeler -> Ödeme Emirleri -> Ödeme Emri Formuna; "Öndeğer Ödeme Tipi" ve "Öndeğer Banka Hesabı" alanları eklenmiştir.


28.Kredi Kartı Fişinden Ulaşılan Ödeme/Tahsilat İşlemleri Ekranına Tutar Bilgisinin Doğrudan Gelmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> Kredi Kartı Cari Hesap Fişi -> F9 -> Ödeme/Tahsilat İşlemleri ekranında Tutar alanına bilginin doğrudan gelmesi sağlanmıştır.


29.Borç Kayıtları Listesi Raporu İşlem Tarihi Filtresi Geri Ödeme Hareketlerini de Kapsamalı

Borç / Alacak Yönetimi -> Raporlar -> Borç Kayıtları Listesi Raporu -> İşlem Tarihi filtresinin geri ödeme hareketlerini de kapsaması sağlanmıştır.


30.Borç / Alacak Yönetimi Altında Borç Talepleri ve Borç Kayıtları Listelerine Toplu Durum Değişikliği seçeneğinin Eklenmesi

Borç / Alacak Yönetimi -> Hareketler -> Borç Talepleri ve Borç Kayıtları Browser'ına F9 Menüsüne "Toplu Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir.


31.Puantaj Kartında SGK Numarası Yerine TC. Kimlik Numarası Alanı Olmalı

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Puantajlar -> Puantaj Kartı Formunda üst bölümde yer alan "Sosyal Güvenlik Numarası" alanı "TC: Kimlik Numarası" olarak değiştirilmiştir.


32.Elektronik Mesaj Sunucuları Formuna Test E-Mail Seçeneğinin Eklenmesi 

Sistem İşletmeni -> Diğer Tanımlar -> Kuruluş Bilgileri -> Elektronik Mesaj Sunucuları Formuna "Test E-Mail" düğmesi eklenmiştir. Böylece verile e-mail adresinin çalışıp çalışmadığının kontrolü sağlanmıştır.


33.Katılımcı Kayıtlarına Eğitim Öncesi Not Alanının Eklenmesi

Eğitim Yönetimi -> Hareketler - > Eğitim Kayıtları -> F9 -> Bağlı Kayıtlar -> Katılımcı Bilgileri -> Katılımcı Kayıt Kartı Formuna "Eğitim Öncesi Not" alanı eklenmiştir.


34.Ödeme Emri Üzerinden Cari Hesap Borç Ödemeleri Aktarımı İle Aktarılan Kayıtlar İçin Ödeme Yapıldığında Borç Kapama İşlemlerinin Otomatik Yapılması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Ödeme Emirleri -> Ödeme emirlerine cari hesap borç ödeme aktarımı ile aktarılan kayıtlar için ödeme yapıldığında borç kapama işlemlerinin otomatik olarak yapılması sağlanmıştır.


35.Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporlarında Analiz Boyutu Filtre ve Alanlarının Atama Kayıtlarına Göre Çalışması

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporlarında analiz boyutu filtre ve alanlarının atama kayıtlarına göre çalışması sağlanmıştır.