2.32-2014.R4 07/14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

1.Malzemeler Browser Filtrelerine Ambar Filtresinin Eklenmesi

Malzeme Yönetimi -> Tanımlar -> Malzemeler -> Malzemeler Listesi Filtreler Sayfasına "Toplamlarda Kullanılacak Ambarlar" filtresi eklenmiştir. Böylece fiili ve gerçek stoğun bu filtre ile yapılacak ambar seçimine göre görüntülenmesi sağlanmıştır.


2.Malzeme Fişleri Üzerinden İstenen Miktarlarda Barkod Etiket Dökümü Alınması

Malzeme Yönetimi -> Hareketler -> Malzeme Fişleri -> Malzeme Fişleri Listesi -> F9 Menü / Genel Menüsüne "Gönder (Etiket)" seçeneği eklenmiştir. Böylece malzeme fişleri üzerinden istenen miktarlarda barkod etiket dökümünün alınması sağlanmıştır.


3.Malzeme Virman Fişinin Özellik Olarak Programa Eklenmesi

Malzeme Yönetimi -> İşlemler menüsüne "Malzeme Virman İşlemi" seçeneği eklenmiştir. Bu işlem ile virmana dahil edilen malzemeler arasında giriş-çıkış işlemi gerçekleştirilerek; malzemeler arası stok aktarımı sağlanmıştır.
Malzeme Yönetimi -> Raporlar -> Fiş Dökümleri ve Ekstreler altındaki Fiş Listesi / Hareket Dökümü / Malzeme Ekstresi Raporlarına "Virman Bağlantısı: Evet / Hayır" filtresi eklenmiştir.


4.Envanter Raporuna Filtre Eki

Malzeme Yönetimi -> Maliyet Raporları -> Envanter Raporu'na "Listeleme Şekli: Malzemelere Göre / Ambarlara Göre" filtresi eklenmiştir. Böylece Envanter raporunda ambarlara göre gruplama yapılması sağlanmıştır.


5.Hızlı Talep Karşılama İşleminin Tüm Talepler İçin Topluca Yapılması

Talep Yönetimi -> İşlemler menüsüne "Hızlı Talep Karşılama" seçeneği eklenmiştir. Böylece hızlı talep karşılama işleminin filtre satırlarında verilen bilgiler doğrultusunda istenen talep fişleri için toplu olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
Satınalma Yönetimi -> İşlemler menüsüne "Satınalma Talepleri Hızlı Karşılama" seçeneği eklenmiştir. Böylece hızlı talep karşılama işleminin filtre satırlarında verilen bilgiler doğrultusunda istenen talep fişleri için toplu olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.


6.Satınalma ve Satış Fişlerinde Analiz Detay Satırlarını Tüm Hareketlere Kopyalama

Satınalma Yönetimi ve Satış Yönetimi -> Hareketler -> Sipariş - İrsaliye – Faturaların Analiz Detayları sayfasına "Tüm Satırlara Uygula" Düğmesi, F9 / İşlemler menüsüne de "Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygula" seçeneği eklenmiştir. Böylece Satınalma ve Satış fişlerinde ve faturalarında, bir hareket satırına girilmiş olan analiz boyutlarının tüm satırlar için kopyalanması sağlanmıştır.


7.Teklifler Üzerinden Sipariş Oluşturma

Satınalma ve Satış Teklifleri ile Alınan ve Verilen Teklifler browserının F9 menüsüne "Sipariş Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Böylece Sipariş durumunda olan teklifler üzerinden otomatik olarak sipariş fişi oluşturulması sağlanmıştır.


8.Banka Fişleri Analiz Boyutu Tabında Ana Hesap/Karşı Hesap Detaylarının Girilmesi ve Muhasebe Fişlerine Aktarılması

Finans Yönetimi –> Hareketler -> Banka Fişleri Listesi -> Banka Fişi Ekranı -> Analiz Detayları sayfasına "Hesap (Ana Hesap / Karşı Hesap)" alanı eklenmiştir. Böylece alanda seçilmiş olan değer doğrultusunda girilen analiz detayları ana hesap veya karşı hesap için sistemde kaydedilecek ve kaynak fişe bağlı olarak oluşan muhasebe fiş satırlarına yansıtılması sağlanmıştır.


9.Çek Senet Bordrolarına Tahsil Kuru Alanının Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler - Çek / Senet Bordrolarının satırlarına F9 Menüsüne "Tahsil Kuru" seçeneği eklenmiştir. Böylece bordro satırlarının girilen yeni tahsil kuruna göre hesaplanan yerel para birimi değeri üzerinden ilgili hareketleri oluşturması sağlanmıştır. Ek olarak, bordroların muhasebeleşme işlemlerinin de tahsil kuruna göre hesaplanmış olan değerler üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmıştır..
"Finans Yönetimi -> İşlemler -> Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama / Kasa Kur Farkı Hesaplama / Banka Kur Farkı Hesaplama işlemlerinin browser filtreleri arasına "Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru" filtresi eklenmiştir. Filtre tekli seçim türündedir ve "Tahsil Kuru", "Hesaplama Tarihindeki Kur" seçeneklerini içermektedir.


10.Vadeli Banka Hesaplarında Faiz Gelirlerinin Takip Edilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Mali Yatırımlar - > Mali Yatırımlar Listesi üzerinde yer alan "Tutar" Kolon başlığı "Tutar (YPB) olarak değiştirilmiş; "Tutar (İPB)" ve "İşlem Para Birimi" kolonları eklenmiştir.
Yeni mali yatırım kaydı eklemek için mevcut olan Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Mali Yatırımlar - > Mali Yatırımlar Listesi kayıt seçeneklerine "Vadeli Gelir" seçeneği eklenmiştir.
Mali Yatırımlar Listesi -> Filtreler sayfasına "Mali Yatırım Türü" filtre seçenekleri arasına "Vadeli Gelir" seçeneği eklenmiştir.
Mali Yatırımlar Listesi -> Bağlı Kayıtlar menüsüne "Vade Hareketleri" bağlantısı eklenmiştir.
Mali Yatırımlar Listesi -> Bağlı Kayıtlar -> Fiyatlar ekranına "İşlem Para Birimi", "Kur (İPB)" ve "Fiyat (İPB) kolonları eklenmiştir.
Mali Yatırımlar Listesi -> Bağlı Kayıtlar -> menüsüne mali yatırım türü "Vadeli Gelir" olan kayıtlar için "Vade Hareketleri" seçeneği eklenmiştir.
Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Banka Hesapları -> Banka Hesapları Listesi -> İlişkili Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları arasına ""Faiz Gelirleri" ve "Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar" seçenekleri eklenmiştir.

11.Satış Faturaları – Malzeme, Promosyon Olarak Verildiğinde Farklı Satış Muhasebe Hesabına Gitmesi

Malzeme ve Malzeme Takımları tipindeki Muhasebe Bağlantı Kodlarının Satınalma Muhasebe Bağlantı Kodu ve Satış Muhasebe Bağlantı Kodu formuna "Satır Türü" seçeneği eklenmiştir.
Ayrıca Satınalma İadeleri ve Satış İadeleri Muhasebe Bağlantı Kodlarına da "Satır Türü" alanı eklenmiştir.
Böylece, Promosyon malzeme için, satınalma ve satış muhasebe bağlantı kodları yerine isteğe bağlı olarak farklı bağlantı kodu tanımlanabilmesi sağlanmıştır.


12.E-Beyanname Formül Alanlarına Yeni Fonksiyon ve Parametrelerin Eklenmesi

E-Beyanname formül alanlarına yeni fonksiyon ve parametreler eklenmiştir. Böylece kullanımı kolay, beyanname tarihlerini ve organizasyonel birimleri otomatik olarak koşul alan, toplam değerler döndüren fonksiyonların hazırlanması sağlanmıştır.


13.Aylık Prim ve Hizmet Belgelrinin Rapor Formatında Çıktısının Alınması

Ücret Yönetimi -> Hareketler -> Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Listesi F9 Menüsüne "Rapor Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Böylece Aylık prim ve hizmet belgelerinin uygun rapor formatında çıktısının alınması sağlanmıştır.


14.Performans Hedeflerinde Gerçekleşen Değerlerin Tanımlanması ve Performans Kayıtlarına Topluca Uygulanması

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Bağlı Kayıtlar menüsüne "Hedef Performans Değerleri" seçeneği eklenmiştir. Performans Hedef Tipi "Sayısal", "Tarihsel", "Yüzdelik Oran" olduğunda bu menü seçeneği aktif olur. Diğer hedef tiplerinde seçenek aktif değildir.
Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme menü ismi "Performans Kaydı Üretme Güncelleme" olarak değiştirilmiştir.
Performans Yönetimi -> İşlemler -> Toplu Performans Hesaplama menü ismi "Performans Kayıtları Hesaplama" olarak değiştirilmiştir.
Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme/Güncelleme işleminde formda yer alan "Performans Kaydı Üret" sayfası "Parametreler" olarak değiştirilmiştir. Aynı formda İşlem Tipi seçeneklerine "Performans kaydı güncelle" seçeneği eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> İşlemler -> Performans Kaydı Üretme/Güncelleme formunun "Filtreler" sayfasına "Dönem Kodu" filtresi eklenmiştir.


15.Finans – Kasa İşlemleri – Günlük Kasa Fişi Üzerinden Alınan Hareket Raporuna "Yazı İle Dövizli Tutar" Alanının Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Günlük Kasa Fişi Üzerinden Alınan Hareket Raporuna yazı ile "dövizli tutar" alanı eklenmiştir.


16.Mazeret İzinlerinde Hafta Sonu ve Resmi Tatil Sürelerinin İzin Süresine Eklenmesi Parametrik Olmalıdır

İzin Yönetimi -> Tanımlar - > İzin Tanımları -> İzin Tanımı Formunun "Özel Gün Hesaplamaları" başlığı altında yanyana dizili checkbox'ların ikişerli kolonlar halinde gösterilmesi sağlanmıştır. Combobox'lar "Sayılacak" "Sayılmayacak" şeklinde seçimlidir.


17.Satınalma Faturaları KDV Raporu – Her Fatura İçin Tek Satırda %0, %1, %8, %18 Türlerine Ait Matrah, Oran ve Tutarların Gösterilmesi

Satınalma Yönetimi -> Fatura Raporları -> Satınalma Faturaları KDV Raporunun her fatura için tek satırda %0,%1,%8,%18 türlerine ait matrah, oran ve tutarlar olarak gösterilmesi sağlanmıştır.


18.Satış Faturaları KDV Raporu – Her Fatura İçin Tek Satırda %0, %1, %8, %18 Türlerine Ait Matrah, Oran ve Tutarların Gösterilmesi

Satış Yönetimi -> Fatura Raporları -> Satış Faturaları KDV Raporunun her fatura için tek satırda %0,%1,%8,%18 türlerine ait matrah, oran ve tutarlar olarak gösterilmesi sağlanmıştır.


19.Birden Fazla Dönem İçin Bordro Zarfı Alınmak İstendiğinde Tüm Puantajların Ayrı Ayrı Listelenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Bordro Zarfı Rapor Filtrelerine "Puantaj Kartları Birleştirme" Yapılmasın/Yapılsın" filtresi eklenmiştir. Buna göre belirli bir tarih aralığında bordro zarflarının ayrı ayrı basılabilmesi sağlanmıştır.


20.Pozisyon Kodu Alanının Karakter Sayısı Artırılması

Pozisyon Kodu Alanında Karakter Sayısı artırılmıştır (128 karakter). Buna göre müşteri tarafında tablo özelliğinin değiştirilmesi ve sonucunda organizasyon şeması özelliklerinin kullanılması sağlanmıştır.


21.Harcırah Damga Vergisinin İşçi Ya da İşveren Tarafından Parametrik Olarak Yüklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler -> Borç / Alacak Yönetimi -> Parametreler sayfasına "Harcırah Damga Vergisi Mükellefi (Çalışan / İşveren" parametresi eklenmiştir. Buna göre Harcırahın damga vergisinin işçi ya da işveren tarafından parametrik olarak yüklenmesi sağlanmıştır.


22.Sipariş Hareketi Aktar İşlem Filtrelerine "Marka Kodu" Filtresinin Eklenmesi

Satış Yönetimi -> Hareketler -> Sevkiyat Fişleri -> Sevkiyat Fişi -> F9 Menüsü -> İşlemler -> Sipariş Hareketi Aktar işleminde filtreler arasına "Marka Kodu" eklenmiştir.


23.Çek/Senet Bordroları – İlk Satırda Girilen Analiz Boyutu ve Proje Bilgileri Diğer Satırlara Aktarılması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Çek/Senet Bordroları bağlantısı ile erişilen "Çek Senet Bordroları" browser'ına belirtilen türlerde "(01) Çek Girişi, (02) Senet Girişi, (03) Çek Çıkış Cari Hesaba - Kendi Çekimiz Ekle, (04) Senet Çıkış Cari Hesaba - Borç Senedimiz)" çek / senet bordrosu girişi gerçekleştirilmesi sırasında, bordronun ilk satırına ilişkin belirtilmiş olan analiz / proje detaylarının öndeğer olarak sonradan eklenen satırlara da yansıtılması sağlanmıştır. 
Bordro satırlarının F9 menüsünde yer alan "Sıra Çek /Senet" bağlantısının seçilmesi ile toplu olarak çek / senet girişi gerçekleştirilmesi durumunda da, ilk satıra ilişkin tanımlanmış olan analiz / proje detaylarının sonradan bordroya eklenen satırlara topluca yansıtılması sağlanmıştır.


24.E-Beyannamelerde Listede Organizasyonel Birimin Gösterilmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> E-Beyannameler -> E-Beyannameler Listesinde en sona "Organizasyonel Birim Kodu" ve "Organizasyonel Birim Açıklaması" kolonları eklenmiştir.


25.Borç/Alacak Yönetimi / Banka Avans Ödemesi Raporuna Yeni Değişkenlerin Eklenmesi

Borç / Alacak Yönetimi -> Raporlar -> Banka Avans Ödemesi Raporuna yeni değişkenler eklenmiştir. Buna göre YKB ve Garanti Bankaları ile çalışan müşterilerimizin Avans emirlerini bankalara iletmelerinde karşılaştıkları sorun giderilmiştir.


26.Kasadan Girilen Faturalarda Satırda Organizasyonel Birimin Seçilmesi

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Kasa İşlemi üzerinden girilen Fatura satırlarında kapalı durumda olan "İlgili Organizasyonel Birim" alanı açılmıştır. Alanın açılması ile, kullanıcının fatura satırlarında fatura başlık bölümünde belirtilen organizasyonel birimden farklı bir organizasyonel birim belirtmesi durumunda, eğer "Öndeğer ve Parametreler - Genel Muhasebe - Birim/İşyeri Muhasebe Kodu Kullanılacak" parametresinin değeri "Evet" ise, sistemde satış ve de satınalma yönetimi modülleri içerisinden girişleri gerçekleştirilen faturaların muhasebeleşmesi ile benzeri biçimde kasadan girilen faturaların da muhasebeleştirilmeleri sağlanmıştır.


27.Personel Listesi Raporuna Değişken Eki

Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Listesi Raporu rapor değişkenlerine yönetici bilgisi eklenmiştir.


28.Personel Listesi Filtreler Sayfasına Filtre Eki

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Kartları Listesi Filtreler sayfasına "Yönetici" filtresi eklenmiştir.


29.Cari Hesap Kartı Üzerinden Gönder Seçeneği İle Alınan Çıktılara ve Bazı Raporlara C/H Özel Kodu 2,3,4,5 Filtrelerinin Getirilmesi

Cari hesap kartı üzerinden gönder seçeneği ile alınan çıktılarda ve öncelikle cari hesap ekstresi, Borç/Alacak durumları ve Borç/Alacak toplamları raporlarında Cari hesap özel kodu 2,3,4,5 filtrelerinin gelmesi sağlanmıştır.

30.Proje Yönetimi – Aktiviteler – Bağlı Kayıtlardan Ulaşılan Malzemeler Ekranında Satırlara Açıklama Alanının Eklenmesi

Proje Yönetimi -> Hareketler -> Aktiviteler -> F9 / Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Malzemeler Formunda Girdi ve Çıktı Bölümlerinde satırlara "Satır Açıklaması" alanı eklenmiştir.


31.Muhasebe Bağlantı Kodları – Eldeki Senetler Kısmına Senet Vadesi Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Çek / Senet İşlemleri -> Eldeki Senetler Formunda Filtreler Bölümüne "Vadesi (1 Yıldan Önce / 1 Yıldan Sonra)" alanı eklenmiştir. Buna göre, muhasebeleştirme yapılırken, muhasebe kodunun bu kriteri de dikkate alarak bulunması sağlanmıştır.


32.Kart Tanımları Açıklama Alanlarının Karekter Sayısının Artırılması

Malzeme, cari hesap ve muhasebe hesap planı tanım kartlarındaki açıklama alanlarının karakter sayısı artırılmıştır.


33.Satınalma ve Satış Parametrelerine "Belge No Girişi" Seçeneğinin Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler'de "Satın Alma" ve "Satış Yönetimi"nin "Parametreler" sayfasındaki "Fatura" seçeneğine "Belge No Girişi"- (Seri / Sıra No Olarak Ayrı Alanlarda / Belge No olarak Tek Alanda) seçimi eklenmiştir.  


34.İşyeri / Kurum Değişikliği Yapan Ya da İşe Geri Alınan Personelin Hakların Başlangıç Tarihinin Değişmemesi Sağlanmalı

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Formunda değişiklik yapıldığında açılan "Personel Bilgileri Değişilik Onayı" kartında "Açıklama" alanının altına "Hakların Başlangıç Tarihi Güncellensin" checkbox'ı eklenmiştir. 


35.Banka Hesapları – Banka Hesap Numarası Alanının 30 Karaktere Olması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Banka Hesapları -> Banka Hesabı Formunda "Hesap No" alanının 30 karakter olması sağlanmıştır.


36.Gelecek Aylara Ait, Eksik Gün Gider Hesaplamasının Yapılması

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Hizmet Gelir ve Giderleri menüsünün altındaki tüm bağlantılara sayısal türde "Yıl" filtre alanı eklenmiştir. 


37.Toplu İşten Çıkartma İşleminde de Özel Kod Alanının Eklenmesi

Personel Yönetimi -> İşlemler -> Toplu İşten Çıkartma işleminde Filtreler sayfasına "Özel Kod" alanı eklenmiştir.


38.Rol Tanımlarına Özel Kod Alanının Eklenmesi

Kariyer Yönetimi -> Tanımlar -> Rol Tanımları -> Rol Tanımı Formuna "Özel Kod" alanı eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Tanımlar -> Genel -> Özel Kodlar altındaki "Özel Kodlar Ağacı" kartında "Kariyer Yönetimi"nin altına "Rol Tanımları" seçeneği eklenmiştir.
  Kariyer Yönetimi -> Tanımlar -> Rol Tanımları Listesinin;
"Kayıtlar" sayfasına "Özel Kod" kolonu eklenmiştir. "Filtreler" sayfasına "Özel Kod" filtresi eklenmiştir. 


39.Nitelik Tanımlarına Özel Kod Alanının Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Nitelikler -> Nitelik Tanımı Formuna "Özel Kod" alanı eklenmiştir.
"Sistem Ayarları -> Tanımlar -> Genel -> Özel Kodlar altındaki "Özel Kodlar Ağacı" kartında "Sistem Ayarları"nın altına "Nitelik Tanımları" seçeneği eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Nitelikler" Listesinin; 
"Kayıtlar" sayfasına "Özel Kod" kolonu eklenmiştir. 
"Filtreler" sayfasına "Özel Kod" filtresi eklenmiştir. 


40.Performans Hedefleri Kayıtlarına Özel Kod Alanının Eklenmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedef Tanımı formuna "Özel Kod" alanı eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Tanımlar -> Genel -> Özel Kodlar altındaki "Özel Kodlar Ağacı" kartında "Perfromans Yönetimi"nin altına "Performans Hedef Tanımları" seçeneği eklenmiştir.
Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedef Tanımları Listesinin;
"Kayıtlar" sayfasına "Özel Kod" kolonu eklenmiştir.
"Filtreler" sayfasına " Özel Kod" filtresi eklenmiştir. 


41.Rol Tanımı İçerisindeki Eğitimler Sayfasına "Frekans İçin Ölçü Birimi" Girilmesi

Kariyer Yönetimi -> Tanımlar -> Rol Tanımları -> Rol Tanımı Formunda "Eğitimler" sayfasına "Frekans Birimi (Gün/Ay/Yıl)" kolonu eklenmiştir. Böylece tanımlanan eğitimler için frekans birimimin rol tanımı üzerinden verilmesi sağlanmıştır.


42.Varlık Kartı Üzerinde Yer Alan Tahsis Yerinin Yetki Kodu İle Tanımlanması

Admin -> Kullanıcılar/Kullanıcı Grupları -> Yetki Kodları -> Kayıt Türü: Varlık Yönetimi menüsü altına alt kayıt türü olarak "Tahsis Yeri Organizasyonel Birimler" eklenmiştir. Bu şekilde, eklenen "Tahsis Yeri Organizasyonel Birimler" yetki kodu ile varlıkları listeleme, inceleme, değiştirme, silme gibi işlemlerde ilave bir kontrol sağlanmıştır.


43.Zorunlu Belge Tanımlarında "Öndeğer" Check'i Olmalı

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Zorunlu Belge Tanımları -> Zorunlu Belge Tanımı Formunda "Türü" alanının altına "Öndeğer Belge" alanı eklenmiştir. Alan checkbox türündedir. Bu sayede, "öndeğer belge" alanı seçili olan zorunlu belge tanımları, belge tanımı üzerinde yer alan tür alanının değerine bağlı olarak o türdeki kaydın sisteme girişi ile, otomatik olarak kayda bağlı zorunlu belge tanımlarına eklenmesi sağlanmıştır. 


44.Başvuru Kartı Üzerinden Görüşme Kaydı Eklenmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme -> Tanımlar -> Başvurular -> Başvuru Kartları Listesinin "İlişkili Kayıtlar menüsüne "Görüşme Kayıtları" seçeneği eklenmiştir. Böylece Görüşme Kayıtlarının Başvurular üzerinden de tanımlanması sağlanmıştır.


45.Malzeme Yönetimi / Ambar Sayımı İşlemine Filtre Eklenmesi

Malzeme Yönetimi -> İşlemler -> Ambar Sayımı işlemi filtreleri arasına "Hareket Görmeyen Malzemeler (Listelenmesin / Listelensin)" filtresi eklenmiştir. Bu sayede Ambar Sayımı işleminde açılan formda hareket görmeyen ürünlerin de gelmesi sağlanmıştır.


46.Sevkiyat Fişleri / Toplu İrsaliye Faturalama / İşlem Filtrelerinden "Faturalama Şekli" Filtresinin Öndeğerinin Parametrik Olması

Satış Yönetimi -> Hareketler -> Sevkiyat Fişleri -> F9 Menü / "Toplu İrsaliye Faturalama" işlemi filtrelerinden "Faturalama Şekli" Filtresinin öndeğeri olarak "Birebir Faturalama" gelmesi sağlanmıştır.


47.Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesi Raporuna Filtre Eklenmesi

Bütçe Yönetimi -> Raporlar -> Bütçe gerçekleşen işlemler Listesi Raporuna "Bütçe Satır Değerleri Hesaplansın (Evet / Hayır) Filtresi eklenmiştir. Buna göre, Bütçe gerçekleşen işlemler listesi raporu alındığında bütçe kalem detayında gerçekleşen toplam ile bütçeye ait genel gerçekleşen toplam bilgisinin tutarlılığı sağlanmıştır.


48.Kasa İşlemleri Listesi Ekranında Kasa Koduna Göre Filtre Verilebilmeli

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Kasa İşlemleri Listesi üzerinde Filtreler sayfasına "Kasa Kodu (Grup / Aralık) Filtresi eklenmiştir.