2.30-2014.R2 03/24 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Varlık Sayaçları Üzerinden Sayaç Hareketlerinin Listelenmesi

Varlık Sayaçları üzerinden sayaç hareketlerinin listelenmesi için Sayaçlar ilişkili kayıtlar menüsüne Sayaç Hareketleri seçeneği eklenmiştir. 


2.Proje Kaynak Kullanımında Vardiya İstisnalarının Dikkate Alınması

Otomatik olarak oluşan planlanan kaynak kullanım kayıtlarında vardiya istisnalarının çalışma saatlerinin dikkate alınması parametreye bağlanmıştır. Sistem Ayarları-Proje Yönetimi parametreleri arasına "Oluşan Planlanan Kaynak Kullanım Kayıtlarında Vardiya İstisnaları Dikkate Alınsın: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. 


3.Sevkiyat Fişleri Toplu İşaret Koyma/Kaldırma İşlem Filtrelerinde Sevkedilememe Nedeni Filtresi

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri-İşlemler menüsünde yer alan Toplu İşaretleme işleminde yer alan "Sevkedilememe Nedeni" filtresinin çoklu seçilebilir olması sağlanmıştır. 


4.Proje Aktivitesi Kaynak Atama Penceresinde Personelin Soyadı Bilgilerinin Gelmesi

Proje Yönetimi-Hareketler-Aktiviteler ya da Proje-Aktiviteler-İşlemler menü seçeneğinde yer alan Kaynak Atama penceresinde personele ait Soyadı bilgisinin de gelmesi sağlanmıştır.


5.Malzeme Yönetimi'nde Satış Primleri Dağıtım Fişleri

Verilen hizmet faturalarının, müşterilere kesilen satış faturaları üzerine dağıtılabilmesi için Malzeme Yönetimi-Hareketler menüsü altına Satış Primleri Dağıtım Fişleri eklenmiştir. Bu fişler ile dağıtım sektöründe, bayiler ana tedarikçilerden yaptıkları satışlara karşılık hizmet primi alabileceklerdir.


6.Malzeme Stok Yaşlandırma Raporu

Malzeme Yönetimi-Durum Raporları altına Stok Yaşlandırma Raporu eklenmiştir. Bu rapor ile stoğa giren bir malzemenin ne kadar süredir stokta kaldığı özetlenir.


7.Satış Elemanlarının Satınalma Elemanı Olarak Kullanılabilmesi

Satış elemanlarının satınalma elemanı olarak da kullanılabilmesi için, Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Genel-Satınalma Yönetimi Parametreleri-Genel menüsü altına "Satınalma elemanları yerine satış elemanları kullanılsın" eklenmiştir.


8.Kampanya Uygula İşleminde Alternatif Promosyon Uygulama

Satınalma/Satış fiş/faturalarına kampanyayla uygulanmış malzeme sınıfı promosyon satırlarının F9/İşlemler menüsüne "Alternatif Promosyon Seç" seçeneği eklenmiştir. İlgili ekranda malzeme sınıfına bağlı alt malzemelerin stok miktarlarıyla listelenmesi ve birden fazla alt malzemeye miktar dağıtımı yapılması sağlanmıştır.


9.Hakediş Kesintilerinin Toplam Alanının Düzenlemeye Açılması

Hakedişlerin "Kesinti Bilgileri" bölümünde listelenen kesinti satırlarında yer alan Toplam alanı değiştirilebilir hale getirilmiştir.


10.Proje Aktivitesi Durum Değiştirme İşleminde Başladı ve Tamamlandı Durumları İçin Tarih ve Saat Bilgisi

Projeler-Aktiviteler-Durumunu Değiştir seçeneği ile açılan ekranda, aktivite durumu Başladı ve Tamamlandı olduğunda Tarih ve Saat bilgisi girilmesi sağlanmıştır. Başlangıç Tarihi ve saati girildiğinde Aktivite içerisindeki Gerçekleşen Başlangıç ve Saati bilgisi, Bitiş Tarihi ve saati girildiğinde Aktivite içerisinde ki Gerçekleşen Bitiş ve Saati bilgisi güncellenir.


11.Sayım Fazlası ve Sayım Eksiği Fiş Türleri'nin Maliyetlendirme Sistemine Dahil Edilmesi

Sayım fazlası ve sayım eksiği fişleri maliyetlendirme sistemine dahil edilerek, birim maliyet yansıması ve birim fiyat güncellenmesi sağlanmıştır.


12.Satış/Satınalma Kampanyaları Öncelik Grubu ve Sırası Aynı Olan Kampanyalardan Sadece Birinin Seçilebilmesi

Satış/Satınalma kampanyalarında, Sistem Ayarlarında yer alan "Kampanya Seçim Kontrolü Uygulanacak Fişler" parametresinde belirtilen fişlerde Kampanya Uygula işlemi ile açılacak olan Satış Kampanyaları seçim ekranında, aynı öncelik grubunda ve aynı sırada yer alan kampanyaların aynı anda uygulanamaması sağlanmıştır. Satış kampanyaları seçim ekranına da Öncelik Grubu ve Öncelik Sırası alanları eklenmiştir.


13.Satış/Satınalma Sözleşmelerinde Teklif No Seçimi İle Bağlı Malzemelerin Aktarılması

Satış/Satınalma sözleşmeleri Genel Bilgiler penceresinde yer alan Teklif No alanından seçim yapıldığında, teklife bağlı malzemelerin otomatik olarak malzeme/hizmet listesi satırına aktarılması sağlanmıştır.


14.Sevkiyat Hareketlerinin İrsaliye Fişlerinde Malzeme Birim Değişikliği

Durumu "Yolda" olan sevkiyat fişlerinin F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Sevkiyat Hareketleri penceresinde İrsaliye Oluştur ile açılan irsaliye içerisinde Birim alanında değişiklik yapılması sağlanmıştır. İrsaliye F9 menüsünde yer alan Birim Çevrimi seçeneğinin aktif gelmesi sağlanmıştır.


15.Üst Proje Silindiğinde Alt Projelerinin De Silinmesi

Üst proje silinmek istenildiğinde Alt Projenin de silinip silinmeyeceğine dair onay alınması sağlanmıştır. Evet ile devam edildiğinde alt proje de silinecektir.


16.Satış/Satınalma Teklif Satırlarında ve Sözleşmelerde İPB'ye Göre Tutar Girilebilmesi

Satış/Satınalma teklifleri ve sözleşmelerinin döviz bilgi giriş yapısının faturalardaki ile aynı olması sağlanmıştır. RPB ve İPB değerleri satırda gösterilir hale getirilmiştir. Satıra Dövizli Birim Fiyat, Dövizli Tutar, Güncellenmiş Dövizli Tutar alanları eklenmiştir.


17.Satış/Satınalma Siparişlerinde Sadece Hizmet Satırı Olan Siparişlerin Faturalanması

Satış/Satınalma siparişleri içerisinde sadece hizmet satırı yer alıyorsa Verilen/Alınan Hizmet Faturası olarak faturalanabilmeleri sağlanmıştır.


18.Faturalanmamış Satışlar Listesi'nde Sevkiyat Fiş No Filtresi

Satış Yönetimi-Fatura Raporları- Faturalanmamış Satışlar Listesi raporuna Sevkiyat Fiş No filtresi eklenmiştir.


19.Satış Raporları Malzeme Türü Filtre Seçenekleri Arasında Malzeme Takımı

Satış Yönetimi-Malzeme Raporları- Ayrıntılı Satış Raporu/ Toplam Satış Rakamları/ Aylara Göre Satış Dağılımı/ Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı raporlarının malzeme türü filtre seçenekleri arasına Malzeme Takımı eklenmiştir.


20.Satış Kampanyaları Dökümü Listeleme Şekli Filtre Seçenekleri Arasına Kampanya Özel Kodu

Satış Yönetimi-Kampanya Raporları-Satış Kampanyaları Dökümü raporu Listeleme Şekli filtre seçenekleri arasına "Kampanya Özel Kodu" eklendi.


21.Satış Faturaları Ödeme/Tahsilat Hareketlerinin Vade Bazında Birleştirilerek Oluşturulması / Satış Parametrelerinde Tigerdaki Gibi Fatura Ödeme Hareketleri –Parçalı/Ortalama Parametresi

Satış/Satınalma Yönetimi parametreleri-Genel başlığı altına "Fişlerde Ödeme Hareketleri Birleştirme Yöntemi: Birleştirilmesin/ Vade Tarihine Göre Birleştirilsin /Ortalama Vade Tarihine Göre Birleştirilsin parametresi eklenmiştir. Bu parametreye göre ödemeli sipariş, irsaliye ve faturalarda yer alan ödeme hareketlerinin birleştirilip birleştirilmeyeceği, birleştirilecekse hangi vadeye göre birleştirileceği belirlenir.


22.Satış Teklifleri Sözleşmeye Aktarıldığında Kurun Güncellenmesi

Satış/Satınalma Teklifleri sözleşmeye aktarıldığında İPB ve FPB kurunun güncellenmesi ile ilgili Sistem Ayarları-Satış/Satınalma Yönetimi Parametreleri-Genel Başlığı altına "Teklif Sözleşmeye Aktarıldığında İPB/FPB Kuru Güncellensin : Evet/Hayır" parametreleri eklenmiştir.


23.Muhasebe Bağlantı Grupları / Cari Hesap Bağlantı Kodu Tanımlarına "Cari Hesap Özel Kodu 2-3-4-5" Alanlarının Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları (Cari Hesap Türündeki) -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları altındaki bütün muhasebe bağlantı kodlarına "Cari Hesap Özel Kodu 2", "Cari Hesap Özel Kodu 3", "Cari Hesap Özel Kodu 4", "Cari Hesap Özel Kodu 5" filtreleri eklenmiştir.


24.Muhasebe Bağlantı Grupları / Malzeme Bağlantı Kodlarına Alan Eklerinin Yapılması

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları (Malzeme Türündeki) -> Bağlı Kayıtlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları altındaki bütün muhasebe bağlantı kodlarına "Malzeme Özel Kodu 2-3-4-5", "Malzeme Grup Kodu" ve "Malzeme Marka Kodu" filtreleri eklenmiştir.


25.Personel Bilgileri Değişiklik Onayı Formuna "Atama Türü" alanının eklenmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları -> Personel Bilgileri Değişiklik Onayı Formuna "Atama Türü" alanı eklenmiştir.


26.Cari Hesaplar Arası Hareket Aktarımının Toplu Olarak Yapılması

Finans Yönetimi -> İşlemler menüsüne "Cari Hesap Hareket Aktarımı" seçeneği eklenmiştir. Böylece, bir cari hesap için herhangi bir nedenden dolayı birden fazla cari hesap kartı açılmış olması durumunda, bu kartlar ile gerçekleştirilen hareketlerin tek bir cari hesap altında izlenmesi sağlanmıştır.


27.Cari Hesap Ekstresi Raporuna Kapatan Hareket ve Analiz Boyutu Proje Detayları Eklerinin Yapılması

Finans Yönetimi -> Raporlar -> Cari Hesap Ekstresi Raporuna eklemeler yapılarak, kaynak işlemlere ilişkin ödeme / tahsilat kayıtlarının eşleştirilmiş olduğu karşı hareketlerin de görüntülenmesi sağlanmıştır.


28.Banka Raporlarına "Banka Hesap Özeti Raporu"nun Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Raporlar Menüsüne "Banka Hesap Özeti" Raporu eklenmiştir. Böylece verilen tarih aralığı için banka hesabına ilişkin olarak aylık borç, alacak, bakiye ve kümülatif bakiye toplamlarının rapor formatında görüntülenmesi sağlanmıştır.


29.Çek / Senet İşlem Bordrolarında Gerekli Banka ve Cari Hareketlerin Oluşturulması

İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) - Bankada Karşılıksız" ve "İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) - Bankada Protestolu" türlerinde, çek / senet bordrolarının sisteme kaydedilmeleri ile, sistemde karşı düşen banka hareketlerinin oluşması sağlanmıştır. Oluşan banka hareketleri, "Finans Yönetimi -> Hareketler -> Banka Hareketleri Listesinde yer alması ve kaydın inceleme amaçlı olarak seçilmesi ile, karşı düşen çek / senet bordrosunun da görüntülenmesi sağlanmıştır.
Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için Finans Yönetimi -> Hareketler -> Çek ve Senet Bordroları -> İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) - Bankada Protestolu" ve "İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) - Bankada Karşılıksız" türündeki formlara "Banka İşlemleri" sayfası eklenmiştir.


30.Personel Kartlarında Pasaport ve Vize Bilgilerinin Tutulması ve Raporlanması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Listesi -> Özlük Bilgileri menüsüne "Pasaport Bilgileri" ve "Vize Bilgileri" seçenekleri eklenmiştir. Böylece Personele ait Pasaport ve Vize ile ilgili detay bilgilerin sisteme kaydedilmesi ve raporlanması sağlanmıştır.
Ayrıca;
Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Listesi Raporuna da "Pasaport Bilgileri Detayı" ve "Vize Bilgileri Detayı" filtreleri eklenmiştir.


31.Personel Kartlarına Birden Fazla Görev Yeri ve Unvan Tanımlanması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesinde yer alan Çalışma Bilgileri menüsüne "Görev Yerleri", Özlük Bilgileri Menüsüne de "Unvanlar" seçeneği eklenmiştir. Böylece, personel kartları ile ilişkili olarak birden fazla unvan ve görev yerinin tanımlanabileceği yapının oluşturulması sağlanmıştır.


32.Harcırah Tahakkuk Bordrosunun Masraf ve Avans Satırları Bazında da Alınması

Borç / Alacak Yönetimi -> Raporlar -> Harcırah Tahakkuk Bordroları Raporuna "Masraf Detayı" ve "Alınan Avanslar Detay" filtreleri eklenmiştir. Böylece Harcırah Tahakkuk Bordrosu formunda masraf detaylarının ve alınan avans detaylarının da raporlanması sağlanmıştır.


33.Performans Kayıtları Listesinde Ad / Soyada Göre Arama Yapılması

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları Listesinde Ad / Soyada göre arama yapılması sağlanmıştır.


34.J-Guar'dan ve Self Servis'ten İzin Eklerken "İzin Hakkı Kontrolünde" Değişiklik Yapılması

İzin Yönetimi -> Tanımlar -> İzin Tanımları Formunda yer alan "İzin Hakkı Kontrolü" alanının işleyiş şeklinde değişiklik yapıldı.


35.Personel Kartında Kurum/İşyeri/Birim Seçimlerinin Hiyerarşik Yapıya Göre mi Yoksa Bağımsız mı Olacağı Parametrik Olmalı

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler menüsüne "Personel Yönetimi" Parametresi eklenmiştir.


36.Mahsup Türünde Cari Hesap Fişinde Borç İPB ve Alacak İPB Alanlarının Ayrılması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> Mahsup Türündeki cari hesap fişlerinde Borç İPB ve Alacak İPB alanlarının ayrı kolonlarda gösterilmesi sağlanmıştır.


37.İntibak Hesaplamasında Değişiklik Yapılması

İntibak satırlarında ödeme derece/kademe ve emekli sandığı derece/kademe tipleri için eski ve yeni tutar hangi ay ve yıl için intibak satırı oluşturulmuş ise o tarihte geçerli kanun parametrelerindeki katsayılarla çarpılarak hesaplanması sağlanmıştır.


38.Bordro Başlangıç Tarihi Öncesine Kanun Parametresi Girilmesi

İntibak hesaplamaları için ihtiyaç olduğundan bordro başlangıç tarihinden önceye kanun parametresi girilmesi sağlanmıştır.


39.Başvuru Kartlarındaki TC. Kimlik Numarası Parametrik Olmalıdır

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Genel -> Öndeğer ve Parametreler menüsüne "Eleman Seçme ve Yerleştirme" Parametresi eklenmiştir.


40.Leasing Ödeme Plan Tablosu Üzerinden Fatura Girişi Yapılması

Finans Yönetimi -> Hareketler -> Leasing Kayıtları -> İlişkili Kayıtlar -> Sözleşmeler -> Ödeme Tablosu Formunda F9 Menüsüne "Fatura Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Böylece Ödeme Plan Tablosu üzerinden "Alınan Hizmet Faturası" girişi yapılması sağlanmıştır.


41.Kadro Tanımları ve Kadro Kartlarında "Kod" alanının 25 Karaktere Çıkartılması

Kariyer Yönetimi -> Tanımlar -> Kadro Tanımları ve Kadro Kartları formlarında Kod alanı 25 karaktere çıkartılmıştır.


42.Personel Kartları Üzerinde Zimmetli Varlıklarda Default olarak Zimmette Olan Varlıklar Görünmeli

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> Bilgiler menüsünde yer alan "Zimmetli Varlıklar" seçeneği Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Listesi -> İlişkili Kayıtlar menüsüne taşınmıştır.


43.Muhasebe Bağlantı Kodları Altından Tanımlanan "Provizyon Masrafları" Banka Hesabı Bazında Tanımlanmalı

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Çek/Senet İşlemleri -> Provizyon Masrafları formunda Filtreler alanına "Banka Hesap Kodu" filtresi eklenmiştir. Böylece Provizyon masrafının banka hesabı bazında tanımlanması sağlanmıştır.

44."Muhasebe Bağlantı Grubu Ata" İşleminin Malzeme/Hizmet/Varlık Haricindeki Kartlar İçin de Yapılması

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları üzerinden gerçekleştirilen (F9 Menüsünde) "Muhasebe Bağlantı Grubu Ata" işleminin Malzeme, Hizmet ve Varlık haricindeki Cari hesap, banka hesabı ve malzeme sınıfı için de yapılması sağlanmıştır. Ayrıca Malzemelere Muhasebe Bağlantı Grubu Atama İşlemine; Malzeme Sınıfı Kodu, Malzeme Sınıfı Açıklaması, Malzeme Sınıfı Özel Kodu, Malzeme Sınıfı Yetki Kodu filtreleri eklenmiştir.


45.Muhasebe Bağlantı Grubu Ata İşlemine Filtre Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları üzerinden gerçekleştirilen (F9 Menüsünde) "Muhasebe Bağlantı Grubu Ata" işlem filtrelerine "Mevcut Bağlantı Grubu (Olanlar / Olmayanlar) filtresi eklenmiştir.


46.Performans Değerlendirme Sonucunda Ortaya Çıkan Genel Performans Puanının Bir Skala Üzerinde Sonuçlarının Gösterilmesi

Performans Yönetimi -> Tanımlar -> Performans Hedefleri -> Performans Hedef Tanımı Formunda "Hedef Tipi" alan seçeneklerinden "Yetkinlik" seçeneğinin ismi "Skala" olarak değiştirilmiştir.
Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kaydı Formunda Yetkinlik Performansları sayfasındaki "Yetkinlik Kriteri" alan ismi "Yetkinlik Skalası" olarak, "Kriter Sonucu" alan ismi de "Skala Sonucu" olarak değiştirilmiştir.
Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kaydı Formunda "Genel Değerlendirme" sayfasındaki "Yetkinlik Skalası" alan ismi "Genel Değerlendirme Skalası" olarak değiştirilmiştir.


47.İşten Çıkış İşlemlerinde Not Yazılabilecek Alan İhtiyacı

Personel Yönetimi -> Hareketler -> "İşten Çıkış Hareketleri" formunda "Çıkış Bilgileri " sayfasında "Açıklama" alanının altına "Not" Alanı eklenmiştir. 


48.İzin Hareketleri Listesi Raporunda Standart Tasarımlara Birim Alanının Eklenmesi

İzin Yönetimi -> Raporlar -> İzin Hareketleri Listesi Raporunda Standart Tasarımlara "Birim" alanı eklenmiştir.