2.29-2014.R1 01/20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

1.Satış/Satınalma Fiyat Listesinden Çoklu Seçim Yapabilme

Satış/Satınalma Fiyat listeleri penceresinde, satırda bulunan kod alanı ile ulaşılan listelerden, çoklu seçim yaparak satıra aktarılabilmesi sağlanmıştır.


2.Hesaplama Kontrol Kriterlerinde Çek Senet İşlemleri İçin İşlem Bordrosu Filtrelerinin Çoğaltılması

Hesaplama ve Kontrol kriterlerinde işlem türü çek/senet işlemleri olduğunda işlem bordroları için, İşlem Bordrosu Türü(Müşteri Çeki), İşlem Bordrosu Türü(Müşteri Senedi), İşlem Bordrosu Türü(Kendi Çekimiz), İşlem Bordrosu Türü(Borç Senedimiz) türleriyle filtreleme yapılması sağlanmıştır.


3.Satış/Satınalma Sözleşmeleri İdari Şartname Bilgilerinde Avans Tutarı

Satış/Satınalma sözleşmelerinde idari şartname bilgileri Detaylar penceresi altında yer alan seçenekler arasına Avans Tutarı eklenmiştir. Avans verilecek parametresi Evet olduğunda, avans tutarı alanına bilgi girişi yapılır.


4.Maliyetlendirme İşleminde Gün İçerisinde Yapılan Hareketler İçin Öncelikli Olarak Girişlerin Dikkate Alınmasıyla İlgili Parametre

Malzeme Yönetimi-Maliyetlendirme işleminde gün içerisinde yapılan hareketler için öncelikli olarak giriş hareketlerinin dikkate alınmasıyla ilgili, Sistem Ayarları-Malzeme Yönetimi Parametreleri-Maliyetlendirme İşlemi başlığı altına "Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


5.Malzemeler Listesi Filtreleri Arasında Fiili/Gerçek Stok Filtreleri

Malzemeler listesi Fitreler penceresinde yer alan filtre seçenekleri arasına, Fiili Stok ve Gerçek Stok- Hepsi/Pozitif Değerler/Negatif Değerler/Sıfır eklenmiştir.


6.Satınalma/Satış Yönetimi Fiyat Güncelleme İşleminde Marka Filtresi

Satınalma/Satış Yönetimi-İşlemler-Fiyat Güncelleme filtreleri arasına Marka seçeneği eklenmiştir.


7.Sevkiyat Fişine Bağlı Faturaları Listeleme

Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri-Bağlı Kayıtlar menüsüne "Faturalar" seçeneği eklenmiştir. Sevkiyata bağlı olarak oluşan irsaliyelere ait faturalar listelenir; değiştirme, inceleme, silme ve yazdırma yapılabilir.


8.Önceki Yıllardan Gelen Hakediş Bilgilerinin Devir İle Girilebilmesi

Önceki yıllardan gelen hakediş devir bilgilerinin girilebilmesi için Proje Yönetimi-Hareketler-Hakedişler penceresine Devir Bilgileri sayfası eklenmiştir.


9.Sevkiyat Fiş No Eklenen Raporlar

Satış/Satınalma Yönetimi Malzeme/Hizmet Raporları-Ayrıntılı Satış/Satınalma Raporu ile Fatura Raporları-Satış/Satınalma Fatura Dökümü raporlarına "Sevkiyat Fiş No" filtresi eklenmiştir.


10.E-Fatura Kullanan Cari Hesap Kartlarının GİB Mükellef Listesine Göre Güncellenmesi

GİB tarafından yayınlanan mükellef listesi ile j-Guar'da kayıtlı cari hesaplar karşılaştırılarak, ilgili cari hesabın mükellef olması halinde cari hesap kartının bu bilgilere göre güncellenmesi sağlanmıştır. Bunu için Finans Yönetimi İşlemler menüsü altına "E-Fatura Bilgileri Güncelleme" toplu işlemi eklenmiştir.


11.Rapor İçerisinden Fişe Ulaşılmak İstenildiğinde İmlecin Şekli

Rapor içerisinden ilgili fişe ulaşılmak istenildiğinde imlecin şekli değiştirilmiştir. Böylece tam olarak nereye tıklanması gerektiği belli olmaktadır.


12.Projeler Listesi Filtreler Sayfasında Durumu Filtresinde Birden Fazla Duruma Göre Arama Yapılabilmesi

Projeler listesi Filtreler sayfasında yer alan "Durumu" filtresinde, birden fazla durum seçeneği seçilebilmesi ve bunlara göre arama yapılabilmesi sağlanmıştır.


13.Projeler Listesine Yeni Eklenen Alanlar

Projeler listesine Proje Türü, İşin Yapılacağı Yer, Başlangıç Tarihi, İş Grubu, Sorumlu Kişi Sicil No, Sorumlu Kişi İsim ve Sorumlu Kişi Soyad alanları eklenerek bu alanlara göre arama, sıralama yapılması sağlanmıştır.


14.Malzeme Takımlarının Muhasebeleşmesi

Malzeme, satınalma ve satış fişlerinde kullanılan Malzeme Takımlarının muhasebe fişlerinde kullanılması gereken muhasebe bağlantı kodları ve muhasebe satırlarının oluşma şekli, malzeme tanım kartında belirtilen "Stok Hareketleri: Ayrı parçalar haline/Tek parça halinde" bilgisine bağlı hale getirilmiştir.
-Tek parça halinde seçilirse, muhasebe fişinde malzeme takımına bağlı muhasebe bağlantı kodları kullanılır.
-Ayrı parçalar halinde seçilirse, muhasebe fişinde takım bileşenlerine bağlı muhasebe bağlantı kodlarının kullanılır.


15.Varlık Satınalma Faturalarında Otomatik Varlık Kartı Üretme

Varlık satınalma faturaları üzerinden varlık kartları üretilmesi sağlanmıştır. Bunun için fatura satırı F9 menüsüne "Otomatik Varlık Kartı Üret" seçeneği eklenmiştir.


16.Otomatik Varlık Atama İşlemi ve Toplu Varlık Kartı Üretme

Satınalma Faturası/Devir Fişi/Projeden Giriş Fişi içerisinde F9 menüsünde yer alan Varlık Atama penceresinden otomatik olarak varlık üretilmesi sağlanmıştır. Varlık Atamaları penceresinde "Otomatik Atama Yapılsın" işaretli ise F9 menüsünde "Otomatik Varlık Kartı Üretme Parametreleri" seçeneği çıkması sağlanmıştır. Varlık kartları üretilirken seri/lot numaralarının da artırımlı olarak verilmesi sağlanmıştır.
Varlık Yönetimi-İşlemler menüsü altında da Toplu Varlık Kartı Üretme toplu işlemi eklenmiştir.


17.Ambar Transferi İle Talep Karşılama İşleminde Talep Ambarı İle Karşılama Ambarı Aynı Seçildiğinde Uyarı Verilmesi

Talep Fişinde, talebi karşılama ambarı ile aynı ambar için stoktan karşılama yapıldığında, her iki ambarın da aynı ambar olamayacağına dair uyarı verilmesi sağlanmıştır.


18.Fatura Girişlerinde Analiz Boyutu Girilmemiş Satırlar Var Uyarısında İlgili Satıra Konumlanması

Fatura kaydı esnasında analiz boyutunun girilmediğine dair uyarı alındığında, hata mesajı alınan analiz boyutu üzerinde konumlanılması sağlanmıştır.


19.Hesaplama ve Kontrol Kriterlerinde Banka İşlemleri İçin Kredi Kartı Fiş Türü Seçenekleri

Bütçe Yönetimi-Hesaplama ve Kontrol Kriterleri-İşlem türü Banka İşlemleri olduğunda fiş türleri arasına Kredi Kartı Fiş Türü seçenekleri eklenmiştir.


20.Raporlardaki Filtre Satırlarının Yerlerinin Değiştirilebilmesi, En Çok Kullanılanların Alt Alta Sıralanabilmesi

Raporlar içerisinde filtre satırlarının yerlerinin değiştirilebilmesi ve en çok kullanılan filtrelerin alt alta sıralanabilmesi için, filtre üzerinde F9 menüsüne "Filtre Özellikleri" seçeneği eklenmiştir.


21.İrsaliye ve Faturaya Aktarılan Siparişlerin Miktarının Satırda Değiştirilebilmesi

İrsaliye ve faturaya aktarılan siparişlerin miktar değişikliğinin fatura satırı ve F9 Sipariş Sevkiyat Bağlantılarında yapılabilmesi sağlanmıştır.


22.Satış/Satınalma Teklifleri Üzerinden Sözleşme Oluşturma

Satış/Satınalma Teklifleri listesi üzerinden sözleşme oluşturulması sağlanmıştır. Bunun için F9 menüsüne sadece sözleşme durumundaki tekliflerde aktif olan "Sözleşme Oluştur" seçeneği eklenmiştir.
Sözleşme oluştur seçeneği ile, teklife bağlı tüm detayların sözleşme formuna aktarılması sağlanmıştır.
Oluşturulan sözleşmelere ulaşabilmek için de İlişkili kayıtlar menüsüne Sözleşmeler seçeneği eklenmiştir.


23.Tek Fişte Toplanan Farklı Talep Hareketlerinin Başlık Organizasyonel Birim Bilgisi Öndeğeri

Farklı talep hareketlerine ait karşılama önerilerinin tek fiş ile karşılanması durumunda oluşan fiş başlığındaki organizasyonel birim, ambar ve bölüm bilgilerinin, kullanıcı öndeğerleriyle oluşması sağlanmıştır. Sistem işletmeni program bölümünden kaydedilen kullanıcı öndeğerleri boş ise ya da kullanıcının yetkisi dahilinde olmayan birimler belirtilmiş ise, organizasyonel birim, ambar ve bölüm alanları ilk öneri hareketinin bilgileri ile oluşturulur.


24.Cari Hesap Kartı / Borç Alacak Takibi Parametresinin Etkin Olması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Cari Hesap Kartları / Parametreler sayfasında "Borç Alacak Takibi" alan seçeneklerinden "Üst Seviye Cari Hesap Bazında Yapılacak" seçeneği "Grup Bazında Yapılacak" olarak değiştirilmiştir.
Aynı Şekilde Cari Hesap Kartının Diğer Parametreler sayfasında "Risk Kontrolleri" alan seçeneklerinden
"Üst Seviye Cari Hesap Bazında Yapılacak" seçeneği "Grup Bazında Yapılacak" – "Cari Hesap+Üst Seviye Cari Hesap Bazında Yapılacak" seçeneği de "Cari hesap+Grup Bazında Yapılacak" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece bu parametrenin etkin bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.


25.Çek, Senet ve Nakit Teminat Türlerine Ait Hareketlerin Durum Değişikliklerinde Düzenlemeler

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Teminatlar -> Teminat Kartlarına "İşlem Durumu Bilgileri" sayfası eklenmiştir. Böylece Kart üzerinde Teminat Bilgileri sayfası üzerinden görüntülenen güncel işlem durum bilgileri yeni eklenen sayfaya taşınmıştır.


26.Çek Koçanlarının Üründe Takip Edilmesi

Finans Yönetimi -> Tanımlar menüsü altına "Çek Defterleri" seçeneği eklemiştir. Böylece;

  • Kurumun kendi çeklerini seri ve sıra numarası üzerinden takibi
  • Çek koçanlarının (defterlerinin) hangilerinin kullanıldığı, hangilerinin iptal edildiği ya da boşta olduğunun listelenerek takibi

sağlanmıştır.
Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Çekler ve Senetler -> Kendi Çekimiz türündeki çek kartına "Çek Sayfası" alanı eklenmiştir.
Sistem Ayarları -> Tanımlar -> Genel -> Özel Kodlar bağlantısı ile görüntülenen, "Özel Kodlar" ağacı, "Finans Yönetimi" bağlantısına "Çek Defterleri" seçeneği eklenmiştir.
Sistem Ayarları / Tanımlar / Genel / Yetki Kodları bağlantısı ile görüntülenen, "Yetki Kodları" ağacı, "Finans Yönetimi" bağlantısına "Çek Defterleri" seçeneği eklenecektir.

Kayıt numaralama şablonları arasına, "Çek Defteri" seçeneği eklenmiştir.


27.Leasing Ödeme Plan Tablosu Üzerinden Fatura Girişinin Yapılması

"Satınalma Yönetimi / Hareketler / Satınalma Sözleşmeleri" ve "Satış Yönetimi / Hareketler / Satış Yönetimi" Listelerinin ekran kartları üzerinde yer alan "Hakediş Faturası" bölüm başlığı "Bağlı Hizmet" olarak değiştirilmiştir. "Bağlı Hizmet Kodu" başlığı, "Hizmet Kodu" ve "Bağlı Hizmet Açıklaması" başlığı da "Hizmet Açıklaması" olarak değiştirilmiştir.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Leasing Kayıtları -> İlişkili Kayıtlar -> Sözleşmeler -> Bağlı Kayıtlar -> Ödeme Tablosu Satırlarına, "Banka İşlem No." kolonu eklenmiştir. Böylece satıra ilişkin ödeme işleminin gerçekleştirildiği banka fişinin, fiş no. bilgisinin Ödeme Tablosu üzerinden takibi sağlanmıştır.
Ek olarak, Ödeme Tablosu satırına "Fatura No" kolonu eklenmiştir. Bu sayede, ödeme planı satırı ile sistemde kayıtlı olan ilişkili fatura arasındaki bağlantının görüntülenmesi sağlanmıştır.
Finans Yönetimi -> Hareketler -> Leasing Kayıtları -> İlişkili Kayıtlar -> Sözleşmeler -> Bağlı Kayıtlar -> Ödeme Tablosu F9 Menüsüne "Fatura Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Böylece Leasing kayıtlarına bağlı satınalma sözleşmelerinin ödeme plan tablosu satırları üzerinden Alınan Hizmet Faturasının oluşturulması sağlanmıştır.


28.Borç Yaşlandırma, Borç Dağılım, Borç Takip ve Özet Adat Raporlarına Filtre Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Raporlar menüsünde yer alan;

  • Borç Yaşlandırma
  • Borç Dağılım
  • Borç Takip
  • Özet Adat

Raporlarına "Alt Hesapların Hareketleri (Listelensin / Listelenmesin)" filtresi eklenmiştir.
Böylece cari hesap kartı içerisinde yer alan "Borç Alacak Takibi" parametresinin etkin olması sağlanmıştır.


29.Nitelik Tanımlarındaki "Tanım" Kolonu 250 Karaktere Çıkarılması

Sistem Ayarları -> Tanımlar -> İnsan Kaynakları -> Nitelikler Tanımında Dereceler Sayfasındaki "Tanım" kolonunun karakter sayısı 250'ye çıkartılmıştır.


30.Tahakkuk Listesi Gruplama Filtre Seçenekleri Arasına Kurum / İşyeri / Bölüm / Birim ve Kurum / İşyeri / Birim Eklenmesi

Ücret Yönetimi -> Raporlar -> Tahakkuk Listesi Raporu gruplama filtre seçenekleri arasına kurum/işyeri/bölüm/birim ve kurum/işyeri/birim eklenmiştir.


31.Bakım Tanımları – Filtreler Sayfasına Filtre Eki

Bakım Yönetimi -> Tanımlar -> Bakım Tanımları Listesinde Filtreler sayfasına "Bakım Yapılacak Tarih" Filtresi eklenmiştir.


32.Kullanıcı Tanımlarındaki "Adı" ve "Tam Adı" Alanlarındaki Karakter Sayılarının Arttırılması

Admin Panel -> Kullanıcılar -> Kullanıcı Tanımları Formunda yer alan "Adı" ve "Tam Adı" alanlarındaki karakter sayısı arttırılmıştır.


33.Performans Kayıtları Listesinde Filtreler sayfasına Filtre Eki

Performans Yönetimi -> Hareketler -> Performans Kayıtları -> Performans Kayıtları Listesi Filtreler sayfasına Gösterilecek Dönemler (Hepsi / Aktif) filtresi eklenmiştir.


34.Personel Kartı Eski İşyerleri Tanımlarında Başlangıç Bitiş Tarihleri Girildiğinde Sürenin Otomatik Hesaplanması

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları (Listesi) -> F9 Menü / Özlük Bilgileri -> Eski İşyerleri Formunda Giriş-Çıkış Tarihleri girildiğinde sürenin otomatik hesaplanıp "Süre (Yıl)" alanında görüntülenmesi sağlanmıştır.


35.Toplu Muhasebe Fiş Basımı Filtrelerine Kaynek Fiş Özel Kodu Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Hareketler -> Muhasebe Fişleri Listesi -> F9 Menü / Gönder -> Toplu Gönder (Analitik Mahsup) Filtreleri arasına "Kaynak Fiş Özel Kodu" Filtresi eklenmiştir.


36.Admin Panel "Form Yetkisi" ve "Yetki Kodları"nı Başka Ortamlara ve Aynı Ortamdaki Farklı Kurumlara Taşıma Özelliği

Admin Panel - "Form Yetkisi" ve "Yetki Kodları"'nı başka ortamlara (farklı DB) ve aynı ortamdaki farklı kurumlara taşıma (dışarı-içeri) ve kopyalama seçeneği eklenmiştir.


37.Atama Değişikliklerinde Atama Türünün Otomatik Olarak Gelmesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartı üzerindeki Kurum, İşyeri, Bölüm, Birim, Pozisyon ve Ücret alanlarında değişiklik yapıldığında değişiklik sonucu Atama kaydı oluşturulacaksa, oluşacak Atama kaydının Tür bilgisi otomatik olarak atanması sağlanmıştır.


38.Kesilen Çekler İçin Tanımlanacak Numaralama Şablonlarında Finans'ta Tanımlı Olan Banka Hesap Kodu Filtresinin Kullanılması

Admin Panel -> Kayıt Numaralama Şablonları -> Finans -> Çek-Senet -> Kendi Çekimiz Formunun Filtre Seçenekleri sayfasına Diğer Filtreler başlığı ve bu başlığın altına da "Banka Hesap Kodu" Filtresi eklenmiştir. Böylece Kendi Çekimiz türündeki çeklerin Portföy No alanına şablona bağlı olarak numara bilgisi atanması sağlanmıştır.


39.İhracat Yönetimi – İhracat Operasyon Fişlerinin Parametreye Bağlı Olarak Muhasebeleştirilmesi

Sistem Ayarları -> Öndeğer ve Parametreler -> Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri arasına "İhracat Yönetimi" seçeneği eklenmiştir. Böylece İhracat operasyon fişlerinin parametrede yapılan seçime bağlı olarak "Fatura Tarihi" ya da "İntaç tarihi" üzerinden muhasebeleşmeleri sağlanmıştır.