2.26-2013.R9 10/07 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Organizasyonel Birimlere Bağlı Kurum Ekleme Sayısı

Sistem İşletmeni program bölümünde, organizasyonel birimlere bağlı kurum ekleme sayısı en fazla 256 olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.


2.Ayrıntılı Satış Raporu'nda Dip Toplam

Satış Yönetimi->Malzeme ve Hizmet Raporları->Ayrıntılı Satış Raporu dökümü alındığında, dip toplam bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.


3.Organizasyonel Birime Ait Olmayan Ambarların Tanımlanması ve Fişlerde Kullanılabilmesi

Sistem İşletmeni->Kurumlar->F9-Organizasyonel Birimler->Ekle(Genel Birim/Bağlı Kurum/İşyeri) tanımlarına "Ambar" sekmesi eklenmiştir. Bu alandan yapılan ambar seçimleriyle farklı org. Birimlerin aynı ambarı kullanması sağlanmıştır.
Malzeme,Satış,Satınalma, Talep ve Kalite Yönetimi "Organizasyonel Birim Ambar İlişkisi Kontrolü Yapılsın" parametresine "Evet-Eşleşmelere Göre Yapılsın" seçeneği eklenmiştir.


4.Satış Faturaları Listesi'nde Faturanın Kdv'siz Tutarını Gösteren Alan

Satış Faturaları Listesi'nde, faturanın KDV'siz tutarının ayrı bir alan olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Listeye "KDV'siz Tutar" kolonu eklenmiştir.


5.E-Faturalarda KDV Tutarı Sıfır Olan Satırlar İçin KDV Muafiyet Sebebi Alanı

E-faturalarda, KDV tutarı sıfır "0" olan fatura satırları için satıra, fatura geneli için ise Diğer penceresi altına, zorunlu alan olarak "KDV Muafiyet Sebebi" alanı eklenmiştir.


6.Satış/Satınalma Sipariş, İrsaliye, Faturalarında Kampanya Uygula Özelliğinin Satır Koşullarını Da Dikkate Alarak Uygun Kampanyaları Listelemesi

Satış/Satınalma Sipariş, İrsaliye, Faturalarında Kampanya Uygula işleminde, kampanya satır koşullarını da dikkate alarak kampanyaların listelenmesi sağlanmıştır.


7.Malzeme Yönetimi Stok Parametrelerini Güncelle Toplu İşleminin Adının Değiştirilmesi

Malzeme Yönetimi->İşlemler->Stok Parametrelerini Güncelle toplu işleminin adı "Malzeme Organizasyonel Birim Parametrelerini Güncelleme" olarak değiştirilmiştir.


8.Malzeme Hareketleri Penceresinde Fatura No Alanı

Malzeme Yönetimi->Malzemeler-> İlişkili Kayıtlar->Hareketler ile ulaşılan Malzeme Hareketleri penceresinde, faturalanmış irsaliyelerin fatura numaralarının takibi için "Fatura No" alanı eklenmiştir.

9.Gannt Şeması Üzerinden Print-Out Alınabilmesi

Proje Yönetimi->Hareketler->Projeler tanımlarında yer alan Gannt Şemasının çıktı olarak alınabilmesi sağlanmıştır. Bunun için "Durumunu Değiştir "düğmesi yanına "Gönder" düğmesi eklenmiştir.


10.Türkmenistan Mevzuatı Gereğince Ayın Gün Sayısına Göre Amortisman Hesaplama

Ay ortasında satın alınan ve bu tarih itibariyle amortisman ayrılacak varlıklar için günlük amortisman hesabı yapılması sağlanmıştır.


11.Perakende Satış Noktası Faturalarında Fatura İptal Edildiğinde Ödeme Hareketlerinin İptal Edilmesi

Onaylı durumda bulunan perakende satış noktası faturalarının durumlarının değiştirilmesi ve silinebilmesi sağlanmıştır. Faturaya bağlı ödeme hareketlerinin de silinmesi ve fatura ile olan bağlantısının kopartılması sağlanmıştır.


12.E-Faturalarda Yapılan Değişikliklerin Kaydının Tutulması

e-Faturalar üzerinde yapılan herhangi bir değişikliğin kaydının tutulması sağlanmıştır. Yapılan değişiklikler, Satış/Satınalma Faturaları->F9-> Revizyon Geçmişi seçeneği ile izlenmektedir.


13.E-Faturada Etiket Mekanizması

E-Fatura uygulaması kapsamında etiket yapısı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Bir firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların kurum ya da organizasyonel birim bazında gönderilip alınacağı kurum tanımında yer alan "Kontrol Tipi" alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "Kurum Bazında" seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. "Organizasyonel Birim Bazında" seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-fatura kullanıcısı olarak belirlenen organizasyonel birim tanım kartlarında doldurulmalıdır.


14.Genel Muhasebe-Muhasebe Hesapları- Hesap Özeti Ekranında Açılış ve Kapanış Satırları

Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Hesapları-Bağlı Kayıtlar-Hesap Özeti ekranına Açılış ve Kapanış satırları eklenmiştir, Önceki Yıl Bakiyesi olarak görüntülenen satır kaldırılmıştır.


15.Geri Ödeme Planı Uygulanmış Kredi Kartı Türündeki Cari Hesap Fişine Değiştirle Girildiğinde Sadece İlgili Ödeme Planının Gösterilmesi

Finans Yönetimi-Cari Hesap Fişleri- Kredi Kartı türündeki fişlerde F9-"Ödeme/Tahsilat İşlemleri" ekranında yine F9-Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri ekranında seçilen bir geri ödeme planı varsa, fişe değiştirle girildiğinde sadece ilgili ödeme planının gösterilmesi sağlanmıştır.
Geri Ödeme Planı Uygulama ekranında bulunan İptal Et düğmesinin adı, Ödeme Planını İptal Et olarak değiştirilmiştir.


16.Faturalarda Satıra Seçilen Analiz Boyutu ve Proje Kodu Bilgilerinin Diğer Satırlara Uygulanması

Fatura satırı için tanımlanan analiz detay bilgilerinin, muhasebe fişinde oluşacak diğer satırlara (kdv, ek vergi, tevkifat ve cari hesap) da parametrik olarak uygulanabilmesi sağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri-Satış/Satınalma Yönetimi-Parametreler-Fatura seçenekleri arasına "Analiz Detaylarının Uygulanacağı Satırlar" parametresi KDV, Ek Vergi, Tevkifat, Cari Hesap seçenekleriyle eklenmiştir.


17.Cari Hesap Risk Toplamları Güncelleme İşleminde Risk Tanımına Bağlı Kalmadan Toplu Risk Güncelleme İşlemi

Finans Yönetimi-İşlemler-Cari Hesap Risk Toplamları Güncelleme İşleminde, risk tanımına bağlı kalmadan toplu risk güncelleme işlemi yapılması sağlanmıştır.


18.Toplu İşlemlerin Zamanlanmış Görev Olarak Tanımlanabilmesi

Maliyetlendirme, Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma, Borç/Alacak Kapatma, Borç/Alacak İptali toplu işlemlerinin belirli bir zamanda çalışmaları için Zamanlanmış Görev olarak tanımlanabilmeleri sağlanmıştır.


19.Kaynak İşlem Üzerinden Analitik Mahsup Fişinin Yazdırılması

Satınalma/Satış Faturaları ve Banka Fişleri üzerinden analitik muhasebe hesabı bulunan muhasebe fişlerinin yazdırılması sağlanmıştır. Bunun için ilgili listelerin Gönder menüsü altına Gönder(Analitik Mahsup) seçeneği eklenmiştir.


20.Analitik Mahsup Yazdırma İşleminin Taslak Muhasebe Fişleri Üzerinden Yazdırılabilmesi

Gönder menüsü altında bulunan analitik mahsup yazdırma işleminin, Taslak durumdaki muhasebe fişleri üzerindenyapılabilmesi sağlanmıştır.


21.Muhasebe Hesap Toplamlarının İşlem Dövizi Bazında Tutulması ve Gösterilmesi

Genel Muhasebe-Tüm Hesap Planları Bilgiler menüsünde bulunan Hesap Özeti ekranına işlem para birimi toplam tutarlarının görüntülenmesi amacıyla "İşlem Para Birimi" sekmesi ve de işlem para birimine ilişkin tutarların grafiksel gösteriminin sağlanması amacıyla da "Grafik (İşlem P.B.)" sekmesi eklenmiştir. Filtreleme amacıyla da tüm sekmelere İşlem Para Birimi Türü filtresi eklenmiştir.
Muhasebe hesap kartı Tanımlar sekmesine hareketlerde değitirilemeyecek ve hesap hareketlerine öndeğer olarak yansıtılacak İPB türü ve Kur Türü alanı eklenmiştir.
Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap Planı listesine Bakiye (RPB) ve Bakiye(İPB) kolonları, Listede bulunan Filtreler sekmesine de İPB Türü filtresi eklenmiştir.


22.Muhasebe Hesaplarında Organizasyonel Birime Göre İşlem Dövizi Toplamlarının Görülmesi

Genel Muhasebe / Tanımlar / Parametrelerinin bağlı kurum bazında da tanımlanabileceği yapının oluşturulması sağlanmıştır. Böylece Muhasebe Hesapları üzerinden organizasyonel birime göre işlem dövizi bakiyesinin görüntülenmesi sağlanmıştır.


23.Hesap Planı Listesine ID Bakiye Kolonunun Eklenmesi

Genel Muhasebe / Tanımlar / Hesap Planı Listesi'ne "İD Bakiye" Kolonu eklenmiştir.


24.Başvuru Değerlendirme Sonucu Türü'nün Eklenmesi

Sistem Ayarları -> Türler -> Eleman Seçme Yerleştirme altına "Başvuru Değerlendirme Sonuçları" menüsü eklenerek Başvuru Kartı üzerindeki Değerlendirme Sonucu listesinin tanımlanması sağlanmıştır.


25.Risk Tanımlarına Tolerans Sınırının Eklenmsi Ve Kontrollerde Kullanılması

Finans Yönetimi -> Tanımlar -> Risk Tanımları -> Detaylar Sayfasına her bir kontrol kriter tipi için "Tolerans" alanı eklenmiştir. Böylece eklenen tolerans sınırlarının risk kontröllerinde kullanılması sağlanmıştır.


26.Cari Hesap Ve Malzeme Tanımlarında Muhasebe Bağlantı Gruplarının Öndeğer Olarak Gelmesi İçin Parametre Eki

Sistem Ayarları -> Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri -> Malzeme Yönetimi / Malzeme Kartı ve Finans / Cari Hesap Kartı bölümlerine "Muhasebe Bağlantı Grubu" parametresi eklenmiştir. Bu alanda verilen muhasebe bağlantı gruplarının Cari hesap ve Malzeme kartları öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


27.Puantaj Kartları Hesaplama İşleminde Seçili Olan Kurumun İşyeri Ve Birimlerinin Filtrelenerek Gelmesi

Ücret Yönetimi -> İşlemler –> Puantaj Kartları Hesaplama -> Parametreler sayfasında hangi Kurum seçilmiş ise Filtreler sayfasında da o kuruma ait İşyeri ve Birimlerin filtrelenerek gelmesi şeklinde yeniden düzenlenmiştir.


28.Puantaj Kartları Hesaplama İşleminde Tek Kurum Varsa Öndeğer Olarak O Kurumun Gelmesi

Ücret Yönetimi -> İşlemler –> Puantaj Kartları Hesaplama işleminde tek kurum varsa öndeğer olarak o kurumun gelmesi sağlanmıştır.


29.Puantaj Hesaplama – ARGE SGK Matrahı Düzenlemesi

Personel Yönetimi -> Tanımlar -> Personel Kartları Detay sayfasındaki AR-GE Gün/Ay alanına herhangi bir değer girilmediğinde, AR-GE Gün Sayısının, puantaj kartı üzerinden AR-GE'ye Dahil Mesailer Toplamı olarak hesaplanması sağlanmıştır.


30.18 Yaşından Küçükler ve 50 Yaşından Büyükler İçin İzin Hakediş Gün Sayısı 20 Günden Az Olamaz

Sistem Ayarları -> Öndeğer Ve Parametreler -> Ücret Yönetimi -> Bordro Çalışma Parametreleri -> Diğer Parametreler sayfasına "İzin Hakkı Hesaplamasından 18-50 Yaş Sınırları Kontrolü" parametresi eklenmiştir.
Böylece, 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler için izin hakediş gün sayısının 20 günden az olmayacak şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır.


31.Devreden İzinlerin Kullanımıyla İlgili Düzenlemeler

Personel Yönetimi -> Personel Kartları -> F9 Menü/Çalışma Bilgileri -> İzin Bilgileri Formuna "Devredecek" Kolonu eklenmiş, Devreden Kolonunun da fonksiyonu değiştirilmiştir.


32.İki Tarih Ve Devirli İki Tarih Arası Mizana Fiş Türü Filtresinin Eklenmesi

Genel Muhasebe -> Hesap Durumları -> İki Tarih Arası Mizan / Devirli İki Tarih Arası Mizan Raporlarına "Fiş Türleri" Filtresi eklenmiştir.


33.Muhasebe Fişleri – Mali Dönem Bağımsız Yapıda Manuel Eklenen Açılış Fişlerinin İstenilen Mali Yılın İlk Gününe Oluşturulması

Genel Muhasebe -> Hareketler -> Muhasebe Fişleri -> Mali dönem bağımsız yapıda manuel eklenen açılış fişlerinin istenilen mali yılın ilk gününe oluşturulması sağlanmıştır.


34.Belirli Eğitimleri Almamış Çalışanların Raporlanması

Personel Yönetimi -> Raporlar -> Personel Eğitim Bilgileri Listesi'ne "Listeleme Şekli" filtresi eklenmiştir. Böylece belirli eğitimleri almamış personelin listelenmesi sağlanmıştır.


35.Müşteri Çek Senetleri Raporunda Tahsile Verilen Çekler İçin Banka Filtre Eki

Finans Yönetimi -> Çek Ve Senet Raporları -> Müşteri Çek Ve Senetleri Raporuna "Ciro Edilen Banka Hesabı" filtresi eklenmiştir.


36.Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporuna "Ticari İşlem Grubu" Filtre Eki

Finans Yönetimi -> Diğer Raporlar -> Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporuna "Ticari İşlem Grubu" Filtresi eklenmiştir.


37.Genel Durum Raporunda Rapor Para Birimine İşlem Para Biriminin Eklenmesi

Finans Yönetimi -> Diğer Raporlar -> Genel Durum Raporuna "İşlem Para Birimi" Filtresi eklenmiştir.