2.24-2013.R7 07/08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Malzeme Tanım Kartı Genel Bilgiler Penceresinde Üretici Kodu Bilgisi

Malzeme tanım kartı genel bilgiler penceresine "Üretici Kodu" alanı eklenmiştir. Üretici Kodu alanı ayrıca Malzemeler Listesi kolonları arasında da eklenmiştir. 


2.Perakende Satış Noktası Faturasında Toplam Fatura KDV Matrah Tutarı Alanı

Perakende Satış Noktası Faturaları'na "Toplam" alanı eklenerek, toplam fatura KDV matrah tutarının görülmesi sağlanmıştır. 


3.Cari Hesap Üzerinden Tanımlanan Fatura ve Sevkiyat Adreslerinin Öndeğer Olarak Belirlenmesi

Cari Hesaplar İlişkili Kayıtlar menüsünde menüsünde bulunan Sevkiyat Adresleri ve Fatura Adresleri tanım ekranına Öndeğer kutucuğu eklenmiştir.
Öndeğer adres bilgisi fiş ve faturalarda cari hesap seçimi ile alana gelir ve değiştirilebilir. 


4.Satış Faturaları Listesi Filtrelerinde Sevkiyat Fiş No Filtresi

Satış Yönetimi Hareketler menüsü altında bulunan Satış Faturaları listesi filtreler pencere seçenekleri arasına "Sevkiyat Fiş No" eklenmiştir. 


5.Satış Faturaları Listesi Toplu Gönder Filtreleri Arasında Sevkiyat Fiş No

Satış Yönetimi Hareketler menüsü altında bulunan Satış Faturaları listesi Toplu Gönder filtre seçenekleri arasına "Sevkiyat Fiş No" eklenmiştir. 


6.Projeler Ekleme Seçenekleri Arasında Alt Aktivite Ekleme

Proje Yönetimi Hareketler menüsü altında bulunan Projeler ekranında Ekle seçenekleri arasına "Alt Aktivite Ekle" seçeneği eklenmiştir. 


7.Satış Yönetimi Rotalarda Cari Hesap ve Adres Seçiminin Opsiyonel Olması ve Semt Gruplaması

Satış Yönetimi Tanımlar menüsü altında bulunan Rota tanımlarında, zorunlu tutulan cari hesap ve adres seçimi opsiyonel hale getirilerek, organizasyonel birim seçimi yapılmasa da cari hesap seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır. Başlıkta organizasyonel birim seçimi yapılmadığında tüm cari hesaplar listelenmektedir. Cari hesap ve adres seçimi ile kayıta devam edilebileceği gibi, bu bilgileri girmeden yalnızca semt kodu girilerek rota tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
Sevkiyat Fişinde bulunan Sipariş Hareketi Aktar filtrelerinde Rota seçimi yapıldığında, sipariş sevk adresinde bulunan semt bilgisi, rota satırında bulunan herhangi bir semt bilgisine eşit ise, sevkiyat fişine aktarılması sağlanmıştır.
Sevkiyatlara sipariş aktarımında verilen rota filtresi ile, siparişlerin satış elemanı ilişkisinin de kontrol edilmesi sağlanmıştır. 


8.Satış Yönetimi Sipariş Raporları Altına Malzeme Çıkış ve Dağılım Raporu

Satış Yönetimi Sipariş raporları başlığı altına "Malzeme Çıkış ve Dağılım Raporu" eklenmiştir. Filtre değerlerine uygun sevkiyat hareketlerini listeleyen bu raporda, listeleme şekli filtresinde belirlenen kritere göre gruplama yapılarak rapor alınabilir. 


9.Fiş/Fatura ya da Kart Kaydetme İşleminde Alınan Hata Mesajlarının Ekranın Üst Kısmında Yer Alması

Formların kaydedilmesi esnasında alınan uyarı mesajlarının ekranın en üstünde kırmızı olarak görünmesi sağlanmıştır. 


10.Malzeme Kartında Tanımlanan Birim Setlerinde Modüller (Kullanım Yeri) Alan Değişikliği


Malzeme Yönetimi->Malzemeler->Birimler penceresi altında bulunan ve birimlerin kullanım yerlerinin belirlendiği Modüller alanına tanımsız, Malzeme Yönetimi+Satınalma, Malzeme Yönetimi+Satış Yönetimi, Satınalma+Satış, Malzeme Yönetimi+Satınalma+Satış Yönetimi seçenekleri eklenmiştir. Ana birim de dahil olmak üzere, malzeme tanım kartında yer alan birim setlerinin kullanım alanlarının belirlenmesi sağlanmıştır. 


11.Perakende Satış Noktası Faturası Başlıkta ve Satırda Satış Elemanı Açıklaması Alanı

Satış Yönetimi Satış Noktası Faturaları menü seçeneği ile kaydedilen Perakende Satış Faturası başlık ve satırına "Satış Elemanı Açıklaması" alanları eklenmiştir. 


12.Perakende Satış Noktası Faturası'na Genel Açıklama Alanı

Satış Yönetimi Satış Noktası Faturaları menü seçeneği ile kaydedilen Perakende Satış Faturası içerisine genel açıklama yapılabilmesi için "Açıklama" alanı eklenmiştir. 


13.Satış/Satınalma Yönetimi Fiş ve Faturalarında Analiz Boyutu Seçildiğinde Dağıtım Oranının %100 Olması

Satış/Satınalma Yönetimi fiş ve faturalarında analiz boyutu seçimi yapılmasıyla birlikte Dağıtım Oranı alan değerinin otomatik olarak %100 gelmesi sağlanmıştır. 


14.Malzeme Takımı'na Ait Takım Bileşenlerine Dağılım Fiyatı ve Dağılım %'si Girilebilmesi

Malzeme takımı Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan "Takım Bileşenleri" seçenek satır bilgilerine, "Dağılım Fiyatı" ve "Dağılım %" alanları eklenmiştir.
Dağılım fiyatı, takım bileşeni olarak kullanılan malzemenin fiyatıdır. İstenildiği takdirde "sıfır" girilerek fiyat belirtilmemesi sağlanmıştır. Dağılım %'si ise takımı oluşturan malzemelerin miktar ve dağılım fiyatlarına göre tüm satırların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır.
Malzeme Satış/Satınalma Fiyat Kartlarında malzeme takımları için "Bileşen Bağımlı" seçimi yapılmış ise, bileşenlere tanımlı dağılım fiyat bilgilerinin otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.


15.Malzeme/Hizmet Bazında Tevkifat Oranı Tanımlama

Malzeme/Hizmet tanım kartı Genel Bilgiler penceresine Satış ve Satınalma Tevkifat Oranlarının tanımlanabileceği alan bilgileri eklenmiştir.
Satış/Satınalma Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırlarına Tevkifat Payı ve Tevkifat Paydası alanları eklenmiştir. Fiş/fatura içerisine ilgili malzemenin seçilmesiyle birlikte malzeme/hizmet içerisinde tanımlanan tevkifat oran bilgilerinin, tevkifat pay ve paydası alanına gelmesi sağlanmıştır. 


16.Organizasyonel Birim Bazında Malzeme Kartı Kullanım Yeri Bilgileri

Malzeme tanım kartı içerisinde yer alan "malzeme kullanım yeri" parametrelerinin organizasyonel birim bazında tanımlanabilmesi için, malzeme Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan "Organizasyonel Birim Parametreleri-Stok Parametreleri" ekranına "Kullanım Yeri-Malzeme Yönetimi, Satış ve Satınalma Yönetimi" seçenekleri eklenmiştir. Ayrıca konfigüre edilebilir malzemeler için tanımlanan ve Varyantlar seçeneği ile ulaşılan ekran Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Ambar Parametrelerine de kullanım yeri seçenekleri eklenmiştir. 


17.Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Kontrolü

Kampanya uygulanmış işlemlerde, kampanya koşulunu ve formülünü etkileyecek herhangi bir değişikliğin, uygulanmış kampanyayı nasıl etkileyeceğini belirlemek adına, Sistem Ayarları Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri-> Satış/Satınalma Öndeğer ve Parametreleri Genel başlığı altına "Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Kontrolü" parametresi eklenmiştir.
"İşleme İzin Verme" seçildiğinde, kampanya uygulanmış işlem satırları ve işlem başlığında bulunan bilgilerde değişikliğe izin verilmez.
"Kampanya Temizle" seçimi yapıldığında, herhangi bir alanda değişiklik olduğunda uygulanmış bütün kampanyalar otomatik olarak temizlenir. 


18.Muhasebe Fişlerinin Onaylı Oluşması

Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Genel Muhasebe Parametrelerine "Muhasebe Fiş Durumu" parametresi eklenmiştir. Böylece Muhasebe fişlerinin onaylı oluşması sağlanmıştır. Fatura eklendiğinde oluşan muhasebe fişinin "Onaylı" statüde oluşması bu parametrede yapılan seçimle belirlenir. 


19.Muhasebe Fişlerinin Onaylanması ve Onaylarının Geri Alınması İşlemlerine Filtre Eklenmesi

Genel Muhasebe / İşlemler / Muhasebe Fişlerini Onayla ve Muhasebe Fişlerinin Onayını Geri Al işlemlerine "kaynak fiş özel kodu" filtresi eklenmiştir. 


20.Cari Hesap İşlem Merkezi Ekranına "Organizasyonel Birim Filtresi" Eklenmesi

Finans / Tanımlar / Cari Hesaplar Listesi üzerinde F9 menüsünde yer alan "İşlem Merkezi" penceresinde Cari Hesap Toplamları seçeneği Filtreler sayfasına "Organizasyonel Birim" filtresi eklenmiştir. Böylece cari hesaplar üzerinde etkisi olan hareketlerin ve kayıtların organizasyonel birime göre filtrelenmesi sağlanmıştır.


21.Rapor Cari Hesap için Tanımlanmış Bazı Bilgilerin Organizasyonel Birim Bazında Tanımlanması

Finans / Tanımlar / Cari Hesaplar Listesi / Bağlı Kayıtlar menüsünün altına "Organizasyonel Birim Parametreleri" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenekle, cari Hesap için tanımlanmış bazı bilgilerin organizasyonel birim bazında tanımlanması sağlanmıştır.

"Organizasyonel Birim Parametreleri" seçimi ile, organizasyonel birim bazında ilgili cari hesap çin geçerli olacak öndeğer ticari bilgilerin tanımlanacağı ekran görüntülenir. Ayrıca, bu ekran aracılığıyla organizasyonel birim bazında cari hesabın kullanım yeri bilgilerinin de tanımlanması sağlanır.


22.Cari Hesap Kartına "KDV Uygulanmayacak" ve "Tevkifat Uygulanmayacak" Alanlarının Eklenmesi

Finans Yönetimi / Tanımlar / Cari Hesaplar / Parametreler Sayfasına "KDV Uygulanmayacak" ve "Tevkifat Uygulanmayacak" alanları (parametreleri) eklenmiştir. Böylece Cari hesap kartlarının, KDV ve Tevkifat Uygulamasından muaf olmaları parametreye bağlı olarak sağlanmıştır. "KDV Uygulanmayacak" ve "Tevkifat Uygulanmayacak" alanları "Müşteri + Tedarikçi", "Müşteri", "Tedarikçi" ve de "Birlik" türlerindeki cari hesap kartlarında yer almaktadır. 


23.Cari Hesap – Hesap Özeti Formuna "Filtreler" Sayfasının Eklenmesi

Finans Yönetimi / Tanımlar / Cari Hesaplar Listesi / F9 / Bilgiler menüsünde yer alan Hesap Özeti Formuna "Filtreler" sayfası eklenmiştir. Böylece cari hesaplara ait hesap özetlerinin, organizasyonel birimler bazında filtrelenmesi ve toplamlarının görüntülenmesi sağlanmıştır. 


24.Genel Muhasebe Modülünde Proje Bazlı Raporların Alınması

Madde kapsamında;
Genel Muhasebe / Analiz Boyutu Raporları menü ismi "Analiz Boyutu ve Proje Raporları" olarak değiştirilmiştir.
Genel Muhasebe / Analiz Boyutu ve Proje Raporları / Analiz Boyutu Hareketleri Raporunun ismi "Analiz Boyutu ve Proje Hareketleri olarak değiştirilmiştir.
Genel Muhasebe / Analiz Boyutu ve Proje Raporları menüsüne "Proje Durum Raporu" ve "Proje Ekstresi" başlıkları altında 2 yeni rapor eklenmiştir. 


25.Cari Hesaplar Listesine "Özel Kod" ve "Ticari İşlem Grubu" Kolonlarının Eklenmesi

Finans Yönetimi / Tanımlar / Cari Hesaplar Listesinde mevcut kolonlar arasına "Özel Kod" ve "Ticari İşlem Grubu" kolonları eklenmiştir. 


26.Ticari Sistem Parametrelerinin Bağlı Kurum Bazında Tanımlanması

Ticari Sistem öndeğer ve parametrelerinin organizasyonel birimler bazında da tanımlanabileceği
yapının oluşturulması sağlanmıştır. 


27.Kasa Hareketleri Listesinin Eklenmesi

Finans Yönetimi / Hareketler menüsüne, Kasa Hareketlerinin listeleneceği browser bağlantısı eklenerek sistemde tanımlı tüm kasalara ve kasalara bağlı ödeme/tahsilat noktalarına ilişkin gerçekleştirilmiş hareketlerin topluca görüntülenmesi sağlanmıştır.
İNSAN KAYNAKLARI 


28.Teknokent Maaş Hesaplaması İle İlgili Düzenlemeler

Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Ücret Yönetimi / Kurum Ücret Parametreleri menüsünden ulaşılan Mesailer – Ek Mesailer – Sosyal Yardımlar ve Ek Ödemeler Formlarına "AR-GE Gelir Vergisi Teşviğine Dahil" ve "AR-GE SGK Teşviğine Dahil" alanları eklenmiştir. 


29.Aylık Prim Hizmet Belgesinde Düzenlemeler

Ücret Yönetimi / İşlemler / Aylık Prim Hizmet Oluşturma Belgesinde, İstirahatlı olan ve SGK Primleri tam ödenen personeller için "İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır "Alanına "E" yazılması sağlanmıştır. 


30.Personel Kartları Listesinde İşten Çıkan Personellerin de Gösterilmesi

Personel Yönetimi / Tanımlar / Personel Kartları Listesi filtrelerine "Çalışma Statüsü" filtresi eklenmiştir. Bu filtre "Çalışanlar" ve "İşten Ayrılanlar" olmak üzere iki seçeneklidir. Her iki filtrenin de seçili olması durumunda çalışan ve işten ayrılan personelin tamamının listede görünmesi sağlanmıştır. 


31.Başvuru Görüşmelerinde İyileştirmeler

Eleman Seçme ve Yerleştirme / Tanımlar / Başvurular menü seçeneği ile erişilen Başvurular Listesi üzerinde yer alan İlişkili Kayıtlar seçeneklerine "Görüşmeler" seçeneği eklenmiştir. Böylece başvurular üzerinden projeler dahilinde gerçekleştirilmiş olan görüşmelere ait detayların listelenmesi sağlanmıştır.
ESYS / Hareketler / Başvuru Projeleri / Bağlı Kayıtlar /Başvurular seçeneği ile ulaşılan "Proje Başvuruları" Listesinde İlişkili Kayıtlar seçenekleri arasına "Görüşmeler" seçeneği eklenmiştir.
Proje Başvuruları Listesine Görüşme Sonucu kolonu eklenmiştir. Kolonda, aday ile proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan en son görüşme sonucunun görüntülenmesi sağlanmıştır. 


32.Başvuru İle İlgili Referans Görüşmelerde iyileştirmeler

ESYS / Hareketler / Başvuru Projeleri (Eleman Seçme ve Yerleştirme Projeleri) / Bağlı Kayıtlar menüsüne "Referans Görüşmeleri" seçeneği eklenmiştir. Böylece proje kapsamında değerlendirilen tüm başvurulara ilişkin gerçekleştirilmiş referans görüşme detaylarının görüntülenmesi sağlanmıştır. 


33.İşveren Teşviklerinin Tanımlanması ve Uygulanması

İstihdam Teşvik Yasası kapsamındaki geliştirmeler sisteme eklenmiştir. 


34.AR-GE İndirim Oranı seçenekleri arasına %100 Seçeneği Eklenmesi

Personel Yönetimi / Tanımlar / Personel Kartları / Bordro Bilgileri / Detay sayfasında "AR-GE Yasası" alanında yer alan seçeneklere "%100" seçeneği eklenmiştir. Böylece seçili personel için hesaplanan gelir vergisinden AGİ Tutarı düşüldükten sonra kalan ödenecek gelir vergisi tutarının %100 oranında da teşviğe tabi olması sağlanmıştır.