2.23 - 2013.R6 06/10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Satış Noktası Faturaları İndirim Ekle Düğmesi

Satış Noktası Faturaları Perakende Satış ve Perakende Satış İade Faturalaırnda bulunan İndirim Ekle düğmesinin adı İndirim Uygula olarak değiştirilmiştir. 


2.Satış/Satınalma Sipariş/İrsaliye/Faturaları Listeleri'nde Cari Hesap Kodu Alanı

Satış ve Satınalma sipariş, irsaliye ve fatura listelerine Cari Hesap Kodu alanı eklenmiştir, ayrı olarak gösterilmesi sağlanmıştır. 


3.Cari Hesap ve Malzeme Kartlarında Özel Kodların Seçilebileceği Alanların Tanımlanması

Cari hesap ve malzeme kartlarında özel kodların seçilebileceği alanların tanımlanması amacıyla Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Özel Kodlar ekranına Malzeme(Sınıfı) Kartları ve Cari Hesaplar özel kodlarında aktik olmak üzere Kullanım Yeri 1,2,3,4 ve 5 kutucukları eklenmiştir. Bu sayede, birden fazla özel kod kullanılan tanımlarda, özel kodlar penceresinde yapılan tanımın hangi özel kod için geçerli olacağı tanım penceresinde yer alan seçeneklerin işaretlenerek belirlenmesi sağlanmıştır.
Malzemeler Listesi ve Cari Hesaplar Listesi filtreleri arasında Özel Kod, Özel Kod2, Özel Kod3, Özel Kod4 ve Özel Kod5 filtre seçenekleri eklenmiştir. 


4.Satış/Satınalma Sipariş/İrsaliye/Faturaları Listeleri'nde Organizasyonel Birim Açıklaması Alanı

Satış ve Satınalma sipariş, irsaliye ve fatura listelerine Organizasyonel Birim Açıklaması alanı eklenmiştir, ayrı olarak gösterilmesi sağlanmıştır. 


5.Malzeme Kartlarında ve Listelerinde 2.Açıklama Alanı

Malzeme tanım kartlarına, Malzeme listelerine ve Malzeme listesi filtrelerine 2.Açıklama alanı eklenmiştir. 


6.Satış/Satınalma Sözleşmeleri Bağlı Hizmet Açıklaması Alanı

Satış/Satınalma Sözleşmeleri Genel Bilgiler Hakediş Faturası başlığı altına Bağlı Hizmet Açıklaması alanı eklenmiştir. 


7.Satış/Satınalma İrsaliye/Faturalarında Net İndirim Uygulama

Satış/Satınalma İrsaliye ve Faturalarında satıra ya da genele Net İndirim uygulanabilmektedir. Bunu için İrsaliye/Fatura içerisinde bulunan İşlemler menüsüne Net İndirim Uygula seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek İndirim türündeki satırlarda aktif ve görünür olmaktadır.
Net indirim, satır ya da fiş geneline net toplam üzerinden uygulanan oran ya da tutardır. Yapılan net indirim üzerinden KDV hesaplanabilmesi için, açılan ekranda Üstlenilen KDV Oranı belirtilir. Net indirim uygulaması sonrasında brüt indirim hesaplanır, satır ve fatura genel toplamları tekrar hesaplanır. 


8.Satış/Satınalma Kampanyaları Tanımında Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4 ve 5 Koşul Olarak Verilmesi

Satış/Satınalma Kampanyaları tanım ekranı Genel Bilgiler penceresi altına Cari Hesap Özel Kodu 1, Cari Hesap Özel Kodu 2, Cari Hesap Özel Kodu 3, Cari Hesap Özel Kodu 4 ve Cari Hesap Özel Kodu 5 alanları eklenerek, kampanya tanımında koşul olarak verilebilmeleri sağlanmıştır. 


9.Satış/Satınalma Kampanyaları Tanımında Satırda Bulunan Koşul Alanında Malzeme Özel Kodu 2,3,4 ve 5 Parametreleri

Satış/Satınalma Kampanyaları Koşullar penceresinde satırda bulunan Formül alanında bulunan parametreler arasında Malzeme Özel Kodu 2, Malzeme Özel Kodu 3, Malzeme Özel Kodu 4 ve Malzeme Özel Kodu 5 parametreleri eklenerek koşul olarak kullanılmaları sağlanmıştır. 


10.Sevkiyat Fişlerine Toplu Olarak Malzeme Aktarımı

Sevkiyat Fişleri'ne toplu olarak malzeme aktarılabilmesi sağlanmıştır. Satırda bulunan Malzeme Kodu alanından ulaşılan malzemeler listesinden çoklu seçim yapılarak fişe aktarılabilmektedir.


11.Sevkiyat Fiş Başlığına Organizasyonel Birim, Ambar ve Bölüm Alanı

Sevkiyat Fişleri başlığına Organizasyonel Birim, Ambar ve Bölüm alanları eklenmiştir. Sevkiyat fişine eklenen tüm malzeme satırlarına fiş başlığında belirtilen organizasyonel birim, ambar ve bölüm bilgileri otomatik olarak gelir ancak değiştirilebilir. 


12.Sevkiyat Fişi Sipariş Aktar İşleminde Ek Filtre Seçenekleri

Sevkiyat Fişi işlemler menüsünde bulunan Sipariş Aktar İşlemi filtre seçenekeleri arasına aşağıda belirtilen filtreler eklenmiştir:
Analiz Boyutu Kodu, Sevkiyat Adresi Ticari İşlem Grubu, Cari Hesap Özel Kodu2-3-4-5, Malzeme Özel Kodu 1-2-3-4-5, Cari Hesap Yetki Kodu, Malzeme Yetki Kodu ve Organizasyonel Birim Kodu 


13.Toplu Faturalama Filtrelerinde Sevkiyat Fiş No

Satış Yönetimi program bölümü İşlemler menüsü altında bulunan Toplu Sipariş Faturalama ve Toplu İrsaliye Faturalama işlem filtreleri arasına Sevkiyat Fişi Numarası seçeneği eklenmiştir. 


14.Satış/Satınalma Kampanyalarında Organizasyonel Birim Alanı

Satış/Satınalma Kampanyaları "Genel Bilgiler" başlığı altına Organizasyonel Birim alanı eklenmiştir. 


15.Sevkiyat Fişi Satırında Dahil İşareti Varken Miktar Değişimi Yapılabilmesi / Sevkiyat Fişinde Satırlara Dahil İşareti Atıldığı Anda Satır Kaydedilmelidir

Sevkiyat Fişleri içerisinde kullanılan malzemeler için ambar toplamları satırda bulunan dahil işareti eklendiğinde ambar toplamlarını artıracak, sevke dahil işareti kaldırıldığında ise ambar toplamlarını azaltacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Fiş içerisinde yapılan değişiklikler ambar toplamlarına yansıdıktan sonra fiş herhangi bir sebeple kaydedilmez ise, ambar toplamları eski haline döndürülmektedir.
Siparişten bağımsız manuel olarak eklenen satırlarda, kampanya uygulanmamış siparişlerin sevkiyat satırlarında ve parçalı sevkedilebilir kampanya uygulanmış sipariş sevkiyat satırlarının sevk miktarlarında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. 


16.Satış/Satınalma Faturaları Toplu Fatura Basım Filtrelerinde Sevkiyat Fiş Numarası

Satış/Satınalma Faturaları listesi Yazdır menüsü altında bulunan Toplu Gönder filtre seçeneklerine "Sevkiyat Fiş No" eklenmiştir. 


17.Dağıtımda Seviye Kontrolü Tüm Günler İçin Parametresi 39326/ Dağıtım Emri Sevk Kontrolü Parametresi

Sistem Ayarları program bölümü Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri, Diğer Hareketler başlığı altına "Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler İçin): Yapılacak/Yapılmayacak" ve "Sevkiyatta Sevk Kontrolü Sıralaması: Stok+Cari Risk+Kampanya/ Cari Risk+Stok+Kampanya" parametreleri eklenmiştir.
"Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler İçin)" parametresinin değeri Yapılacak olduğunda tüm tarihlerdeki stok hareketlerinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.
"Sevkiyatta Sevk Kontrolü Sıralaması" parametresi sevkiyatta sevk kontrolünün hangi sıralama ile yapılacağını belirtir. "Stok+ Cari Risk+ Kampanya" seçili ise öncelikle stok kontrolü yapılır, kontrol esnasında sevke engel olacak bir durum söz konusu değilse cari hesap riski ve ardından kampanya kontrolü yapılır. 


18.Sevkiyat Fişi Dahil Checki İçin Toplu İşaretleme ve Kaldırma Filtreleri

Sevkiyat fişi satırlarında bulunan Dahil kutucuğunun toplu olarak işaretlenebilmesi ve kaldırılabilmesi amacıyla fiş içerisinde bulunan İşlemler menüsüne "Toplu İşaretleme" filtre seçenekleri eklenmiştir. 


19.Satınalma Siparişleri'ne Onaylı Durumdaki Taleplerin Aktarılması(Hızlı Talep Karşılama)

Talep karşılama işleminin daha hızlı ve sadeleştirilmiş bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Hızlı Talep Karşılama işlemi sisteme eklenmiştir. Hızlı Talep Karşıla seçeneği; Talep Fişleri, Satınalma/Satış Talepleri, Malzeme Talep Fişleri(Proje ve Üretim) Listeleri F9-sağ fare tuşu menüsüne eklenmiştir.
Stok hesaplama kurallarının yer aldığı Karşılama Parametreleri ile, Karşılanacak talep hareketleri ve önerilerinin listelendiği Karşılama Önerileri işlem adımlarından oluşmaktadır.
Sistem Ayarları program bölümü Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri Talep Yönetimi parametreleri arasına aşağıdaki 2 parametre eklenmiştir:
Uygun Sipariş Fişleri Talep Karşılamaya Otomatik Olarak Gelsin(Evet/Hayır) : Uygun sipariş hareketlerinin talep karşılama önerilerine kolay eklenebilmesi için hızlı talep karşılama işlemi esnasında kullanılan bir parametredir.
Evet seçiminin yapılması durumunda uygun olan siparişler öneriler penceresinde listelenir.
Fişlerin Talep Bağlantısı Koparılırken, Oluşturulmuş Öneriler De Silinsin(Evet/Hayır/Kullanıcıya Sorulacak): Karşılama önerileri gerçekleştirildikten sonra oluşturulan fişlerin ya da hareketlerin silinmesi ve iptali durumunda ne yapılması gerektiğinin belirlendiği parametredir.
Hızlı Talep Karşılama işlemi kullanan kurumlarda, talep karşılama işlemi sonunda oluşmuş olan fişlerin silinmesi durumunda, öneri satırlarının kalması istenmiyorsa parametre Evet olarak belirlenmelidir. Önerilerin silinmesi ile birlikte ilgili talep için Hızlı Talep Karşıla işlemi tekrar kullanılabilir. 


20.Ticari Mal Türündeki Malzemelerin Varlık Kartlarıyla İlişkilendirilebilmesi

Varlık Yönetimi-Tanımlar-Diğer Varlık ile ulaşılan tanım kartı içerisinde bulunan Malzeme Kodu alanından "Ticari Mal (TM)" türündeki malzemelerinde listelenmesi ve varlık kartı ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bu sayede ticari mal türündeki malzemelere varlık niteliği kazandırılmaktadır. 


21.Çıkış İşlemlerinde Kullanılmış Seri Takibi Yapılan Malzemenin Giriş Fişinin Durumu Değiştirilmek İstendiğinde

Çıkış işlemlerinde kullanılmış seri numarası takibi yapılan malzemelere ait giriş fişlerinin durumu değiştirilmek istendiğinde alınan "İrsaliye içinde çıkış işlemlerinde kullanılmış seri takibi yapılan malzemeler var" uyarısının daha anlaşılır olması adına uyarının sonuna ilgili malzeme ve seri no bilgisi eklenmiştir. 


22.Kasa İşlemleri Listesine Açıklama Kolonunun Eklenmesi

Finans Yönetimi / Hareketler / Kasa İşlemleri Listesine "Açıklama" kolonu eklenmiştir. Böylece kasa fişi içindeki açıklama alanının liste üzerinden takip edilmesi sağlanmıştır. 


23.Muhasebe Hareketleri Formuna Kolon Eklenmesi

Genel Muhasebe / Tanımlar / Ana Hesap Planı / İlişkili Kayıtlar menüsünden ulaşılan Muhasebe Hareketleri Formuna "Entegrasyon ile gelmiş " ve "Kaynak İşlem Durumu" kolonları eklenmiştir. 


24.Muhasebe Bağlantı Grupları Sicil Kartı – Borç ya da Alacak Muhasebe Hesap Tanımlaması Formuna "Personel Kodu" Alanının Eklenmesi

Genel Muhasebe / Tanımlar / Muhasebe Bağlantı Grupları – Sicil Kartı – Borç ya da Alacak Muhasebe Hesap Tanımlaması Formuna "Personel Kodu" alanı eklenmiştir. Böylece Borç ve Alacak Muhasebe işlemlerinde her bir personel kartı için ayrı ayrı hesap tanımlamak yerine hesapların içinden personel seçerek o personel için muhasebe hesap tanımının yapılması sağlanmıştır. 


25.Adres Alanlarında Parametrik Kontrollerin Eklenmesi

Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Finans / Parametreler sayfasına "Adres Alanlarında Giriş Serbest Yapılabilsin" parametresi eklenmiştir. Belirtilen adres alanlarına bilgi girişinin serbest olarak yapılması veya sadece sistemde tanımlı olan değerler arasından seçilerek yapılması sağlanmıştır. 


26.Kasa İşlemleri Listesinden Fatura Girilebilmesi ve Satınalma/Satış Noktası Faturalarının Kasa İşlemleri Listesinde Gösterilmesi

Finans Yönetimi / Hareketler / Kasa İşlemleri / Günlük Kasa Fişi üzerinde yer alan Kayıtlar Bölümündeki "Ekle" seçeneklerine "Faturalar" seçeneği eklenmiştir. Faturalar seçeneği ile sistemda tanımlı olan tüm satınalma ve satış noktası fatura türlerini içermektedir. Kasa fişi içerisinden eklenen tüm faturaların, "Satınalma Noktası Faturaları" ve "Satış Noktası Faturaları" Listelerinden de görüntülenmesi sağlanmıştır. 


27.Tüm Finans İşlemleri için Muhasebe Fişlerinin Tekrar Oluşturulması

Genel Muhasebe / İşlemler menüsü altında yer alan "Faturalar İçin Muhasebe Fişlerini Tekrar Oluştur" başlığı ile, faturalar için muhasebe fişlerinin tekrar oluşturulmasını sağlayan işlem yer almaktadır. Mevcut işlem, faturalara ek olarak sistem içerisinde yer alan ve muhasebe fişi oluşturulmasını sağlayan tüm Malzeme Yönetimi, Varlık Yönetimi ve Finans Yönetimi işlemlerini içerecek, bu modüllere ilişkin kaynak işlemlere bağlı oluşan muhasebe fişlerinin tekrar oluşturulmasını sağlayacak şekilde güncellenmiştir. İşlemin adı da "Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece tüm Finans işlemleri için muhasebe fişlerinin tekrar oluşturulması sağlanmıştır. 


28.Banka Teminat Mektuplarının Muhasebeleştirilmesi

Genel Muhasebe / Tanımlar / Muhasebe Bağlantı Kodları menüsünde yer alan Teminat Mektupları ile ulaşılan "Teminat Hareketeleri (Ana Hesap Planı)" Formuna "Teminat Mektubu Fiş Türü" filtresi eklenmiştir.
Bu filtrenin eklenmesiye, tek tek her bir hareket için muhasebe bağlantı kodlarının sistemde tanımlanması sağlanmıştır. 


29.Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporuna Filtre Eklenmesi

Finans / Diğer Raporlar / Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporuna "Kaynak Fiş Durumu" ve Muhasebe Fiş Durumu" filtreleri eklenmiştir.


İnsan Kaynakları 


30.Fiili / İtibari Hizmet Zammı Ekleri

Personel Yönetimi / Tanımlar / Personel Kartları / Bordro Bilgileri / Detay sayfasına ve Kanuni Değişiklik Kartı formuna "Fiili Hizmet Zammı" alanı eklenmiştir. Bu alanda Personelin dahil olduğu fiili hizmet bilgisi seçilir. Böylece kartta tanımlı personel için puantaj hesaplaması yapılırken, yapılan seçim doğrultusunda, personelin fiili hizmete dahil çalışmış olduğu gün üzerinden prim hesaplamasının yapılması sağlanmıştır.
Sistem Ayarları / Öndeğerler ve Parametreler / Ücret Yönetimi / Kurum Ücret Parametreleri / Mesailer – Ek Mesailer – Sosyal Yardımlar – Ek Ödemeler Formlarına "Fiili Hizmete Dahil" alanı eklenmiştir. Tanımı yapılan parametrelerin fiili hizmete dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir. Bu alan işaretli ise ilgili parametrenin hesaplama yapılırken kullanılması sağlanmıştır.
Ücret Yönetimi / Raporlar / Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Raporlarına "Fiili Hizmet Zammı Oranı" Filtresi eklenmiştir. 


31.Başvuru Projelerine Kadro Talebi ve Teklif Bilgileri Ekleri

ESYS / Hareketler / Başvuru Projeleri / Bağlı Kayıtlar / Başvurular / İlişkili Kayıtlar ile açılan listeye "Teklifler" seçeneği eklenmiştir. Başvuru Projelerine ilişkin teklif detaylarının ve potansiyel kadro taleplerinin sistemde takip edilmesinin yanında her bir başvuru projesine ayrı ayrı teklif verilebilmesi sağlanmıştır.
ESYS / Tanımlar / Başvuru Kartları'nda yer alan Son Karar sayfasına "Talep Kodu" alanı eklenmiştir. Başvuru kartının hangi kadro talebi için geçerli olduğunun belirlenmesi sağlanmıştır.
ESYS / Tanımlar / Başvuru Kartları / İlişkili Kayıtlar Listesine "Teklifler" seçeneği eklenmiştir. Bu sayede Başvurunun bağlı olduğu tüm projeler kapsamında başvuruya sunulmuş olan teklif kayıtlarının listelenmesi sağlanmıştır.
ESYS / Hareketler / Kadro Talebi formuna Talep Edenin ve Onaylayanın Bölümlerine "Notlar" alanı eklenmiştir. Kadro talebinde bulunan personelin belirttiği bazı konulara ait notların alınması sağlanmıştır. 


32.Başvuru Kartlarında Eski İşyerleri Kaydedilirken İşten Çıkış Tarihi Alanı

ESYS / Tanımlar / Başvuru Kartları / Bağlı Kayıtlar menüsünden ulaşılan Eski İşyerleri Formunda yer alan "Çıkış tarihi" alanı zorunlu bir alan olmaktan çıkartılmıştır. 


33.Rapor Filtrelerinde bulunan İşlem Tarihi Filtre Öndeğerlerine "Ayın 15'i" Seçeneğinin Eklenmesi

Rapor Filtrelerinde Bulunan İşlem Tarihi Filtre Öndeğerlerine "Ayın 15 i" Seçeneği Eklenmiştir. Bu şekilde rapor filtre öndeğerleri kaydedildiğinde her ay için işlem tarihinin seçimli bir şekilde verilmesi sağlanmıştır.


34.Terfi+Maaş Hesaplamalarında Kullanılacak İlave Oranın Yeni ve Eski Değer Üzerinden Hesaplanması

Sistem Ayarları / Öndeğerler ve Parametreler / Bordro Çalışma Parametreleri / Diğer Parametreler sayfasına "Terfi Hesaplamasında Kullanılacak İlave Oran" parametresi eklenmiştir. Bu parametre Eski ve Yeni olmak üzere iki seçeneklidir. Böylece terfi sonrası Emekli Sandığı ilave oranı değişen personeller için Emekli Sandığı Matrahı hesaplanırken hangi ilave oranın kullanılacağı bu filtre satırı ile belirlenir. 


35.Vergi, SGK ve Toplam Çalışma Günlerinin Otomatik Hesaplanması İle İlgili Parametre Eklenmesi

Ücret Yönetimi / İşlemler / Puantaj Kartları Hesaplama Formunda Parametreler sayfasına "Otomatik Gün Hesaplama" alanı eklenmiştir. Bu parametre işaretli olduğunda "SGK Prime Esas Gün / Vergi Ödeme Günü / Toplam Çalışma Günü" satırlarının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır. 


36.Bir Personel İzin Talebi Eklediğinde Kendi Yöneticisi Yoksa Yerine Bakan Vekil Personele İzinle İlgili Görevler Oluşmalı

Bir personel izin talebi eklediğinde kendi yöneticisi yoksa yerine bakan vekil personele izinle ilgili görev/görevlerin oluşması sağlanmıştır. 


37.Başvuru Projeleri Görüşme Kayıtları Ekleri

ESYS / Hareketler / Başvuru Projeleri / Bağlı Kayıtlar / Görüşmeler seçeneği ile ekrana gelen "Görüşme" Formunda F9 menüsüne "Görüşenin Yorumları" eklenmiştir.
Bu seçenek ile birden fazla görüşmecinin aday ile ilgili yorumlarını ve değerlendirme sonuç bilgilerini girebilecekleri bir yapı sağlanmıştır.
Ayrıca grüşmenin hangi proje kapsamında olduğunun görülmesi, başvuru ile ilgili görüşmelerin görüntülenmesi ve görüşmelerin kopyalanması sağlanmıştır.