2.21.5.8 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Birim Seti Tanımlarında Değişik Dillerde Düğmesi

Malzeme Yönetimi Tanımlar menüsü altında bulunan Birim Setleri tanımlama ekranına, farklı dil desteği sağlanması amacıyla değişik dillerde düğmesi eklenmiştir. 


2.Satış/Satınalma İrsaliye/Faturaları Üzerinden İade İşlemleri

Satış İrsaliye ve Faturaları sağ fare tuşu menüsüne İade Al, Satınalma İrsaliye ve Faturalarına ise İade Et seçenekleri eklenmiştir. Bu sayede iade işlemlerinin doğrudan irsaliye ve fatura işlemleri üzerinden yapılması sağlanmıştır.
İade işlemlerinde Promosyon Malzemeler ve Net Tutarın aktarılıp aktarılmayacağının belirlenmesi için, Satış/Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri'ne "İade İşlemlerinde Aktarım Seçenekleri" parametresi eklenmiştir. 


3.Satınalma Faturalarında Seri No Takibi Yapılan Malzemelerin Satınalma Girişlerinin Excel'den Aktarılabilmesi

Satınalma Faturalarında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için kullanılan ve F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan seri/lot/stok yeri bilgileri seçeneği ile ulaşılan seri giriş hareketleri ekranında, "Seri-Lot Numarası" ve "Açıklama" alanları bilgi girişi yapılabilir hale getirilmiştir.
Bir Excel dosyasında kayıtlı olan bilgilerin kopyalanarak seri giriş hareketleri ekranına aktarılabilmesi sağlanmıştır. 


4.Amortisman Tablosu Üzerinden Girilen Değer Düşüklüğünün Oran ve Tutar Alanlarında Virgül Kullanımı

Varlık Amortisman ve Değerleme Tablosu üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Değer Düşüklüğü Oran Girişi ekranında belirtilen oran ve tutar alanlarında virgül kullanımı sağlanmıştır. Değer düşüklüğünün 2,75 şeklinde tanımlanması sağlanmıştır. 


5.Malzeme Tanım Kartı Model Alanını Karakter Sayısının Artırılması

Malzeme Yönetimi-Tanımlar-Malzemeler-Genel Bilgiler penceresinde bulunan Model alanını karakter sayısı artırılmıştır.


6.Bütçe Hesaplama ve Kontrol Kriterleri Banka ve Kasa İşlemleri Filtreleri

Bütçe Yönetimi-Tanımlar-Hesaplama ve Kontrol Kriterleri-İşlem Türü Kasa İşlemleri ve Banka İşlemlerine yeni fiş filtreleri eklenmiştir.
Kasa İşlemleri için eklenen filtreler:
Cari Hesap Kodu/Unvanı
Cari Hesap Özel Kodu/ Yetki Kodu
Banka Hesap Kodu/Adı
Muhasebe Hesap Kodu/Adı
Personel Sicil No
Kasa Virman Kodu Ö/T Noktası Kodu/Açıklaması
İşlem Dövizi
Banka İşlemleri için eklenen yeni fiş filtreleri:
Karşı Hesap Banka Hesap Kodu
Muhasebe Hesap Kodu/Açıklaması
Cari Hesap Kodu/Açıklaması
Cari Hesap Özel Kodu/Yetki Kodu
Personel Sicil No
İşlem Dövizi
Kredi Kartı ve Kredi Kartı İade ile ilgili fişlerin, bütçeye yansıtılabilmesi amacıyla; Kredi Kartı, Kredi Kartı İade, Kurum Kredi Kartı ve Kurum Kredi Kartı İade seçenekleri işlem türü Banka İşlemleri olduğunda fiş türleri seçimi penceresine eklenmiştir.


7.Satış/Satınalma Noktası Faturalarının Listelerde Ayırt Edilebilmesi

Satış/Satınalma Noktası Faturaları'nın Satış/Satınalma Faturaları Listeleri'nde ayırt edilebilmesi amacıyla başında "K" harfi ile yer alması sağlanmıştır.


8.Satış/Satınalma Noktası Faturaları Listesi'nde Organizasyonel Birim ve Ödeme Tahsilat Noktası Bilgisi

Satış/Satınalma Noktası Faturaları Listesi'ne Organizasyonel Birim ve Ödeme/Tahsilat Noktası alanları eklenmiştir.
Başlık bilgisinde seçimi yapılan Satış/Satınalma Noktası seçimine göre liste kayıtlarının filtrelenmesi sağlanmıştır. Seçim olmadığı durumlarda ise ilgili tarihteki tüm faturaların listelenmesi sağlanmıştır.


9.Transfer Fişleri İçin Giriş Ambarı Tanımlama

Transfer fişlerine giriş ambarı tanımlanabilmesi amacıyla, Sistem Ayarları-Tanımlar-Ticari Sistem menüsü altına "Malzeme Transfer Fişi Giriş Ambarları" seçeneği eklenmiştir. Tanımlı çıkış organizasyonel birimi ve ambarına özel giriş ambarı tanımlanması sağlanmıştır.
Malzeme Yönetimi Parametreleri-Malzeme Organizasyonel Birim Parametreleri başlığı altına "Transfer Fişi Giriş Ambarları" seçeneği eklenmiştir. "Tüm Ambarlar Listelensin" seçildiğinde, malzeme transfer fişi giriş ambarı alanında, hiçbir yetkiye bağlı olmadan tüm ambarların listelenmesi; "Tanımlı Giriş Ambarları" seçildiğinde ise "Malzeme Transfer Fişi Giriş Ambarları" ile tanımlı ambarların listelenmesi sağlanmıştır.


10.Cari Hesap için Tanımlanan Banka Hesapları "Kullanımda Değil" Olarak İşaretlenebilir Olmalı

Cari hesap için tanımlanan banka bilgilerinin kullanımda değil olarak işaretlenebilmesi sağlandı. Bu alanın işaretli olması cari hesabın kullanılamayacağı anlamına gelmektedir.


11.Sicil Kartı / İzin Bilgileri Penceresinde "Hakedilen" İzin Değeri "Günün Tarihine" göre hesaplanmalı.

Sicil Kartı / İzin Bilgileri Bölümünde "Hakedilen" İzin Değerinin "Günün Tarihine Göre" hesaplanması sağlanmıştır. Bu alanda girilen günün tarihi hakediş tarihinden sonra ise personele ait izin hakkı bilgisini gösterir. Aynı şekilde günün tarihi hakediş tarihinden önce ise bu alanda "0" (sıfır) değeri gösterilir.


12.Eleman Seçme ve Yerleştirme / Kadro Talepleri'ne "Çalışma Şekli" Alanı Ekleme

ESYS / Kadro Talepleri'ne "Çalışma Şekli" alanı eklenerek personelin çalışma şeklinin kadro talepleri üzerinden de belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca mevcut seçeneklere "Dış Kullanım" seçeneği de eklenmiştir.
Kadro Talepleri Listesi Raporuna "Çalışma Şekli" filtresi eklenmiştir. Böylece raporun, diğer filtrelerle birlikte çalışma şekillerine göre alınması sağlanmıştır.


13."Puantaj Kartı Üret" seçeneği ile Hesaplama Yapıldığında Var olan Puantaj Kartlarının Güncellenmesi

Ücret Yönetimi / İşlemler / Puantaj Kartları ekranına "Puantaj Kartı Varsa Güncellensin" alanı eklenmiştir. Böylece verilen tarih aralığında yer alan puantaj kartlarının yeniden hesaplanması sağlanmıştır.


14.Eleman Seçme ve Yerleştirme / Kadro Talepleri'ne "Bütçe Türü" Alanı Ekleme

ESYS / Kadro Talepleri Formuna "Bütçe Türü" alanı eklenmiştir. Böylece bu alanda yapılan seçimle kadro kartlarının raporlarda yer alması sağlanmıştır.
Kadro Talepleri Listesi Raporuna "Bütçe Türü" filtresi eklenmiştir. Böylece raporun, diğer filtrelerle birlikte bütçe türlerine göre alınması sağlanmıştır.


15.Çalışma Tarihi ile Bordro Ayı Aynı Ayı Göstermiyorsa Uyarı Mesajı Verilmesi

Çalışma tarihi ile bordro ayı aynı ayı göstermiyorsa kullanıcıya "çalışma tarihi ile bordro ayı uyumsuzdur" şeklinde bir uyarı verilmesi sağlanmıştır.


16.Kurum veya İşyeri Değişikliklerinde Kanuni Değişiklikler Formu

Personel Yönetimi / Hareketler / İşten Çıkış Hareketleri / Kurum veya işyeri değişikliği yapılan personel için Kanuni Değişiklikler Formuna "Çıkış Kayıtları" sayfasının görüntülenmesi sağlandı. Önceden sadece işten çıkış işlemi olduğunda geliyordu. SGK işten çıkış nedeninin de öndeğer olarak "16 Nakil" şeklinde gelmesi sağlandı. 


17.Talep Harcırah Kaydı Masraf Satırlarının Hizmet Faturaları ile İlişkilendirilmesi

Borç / Alacak Yönetimi / Hareketler / Harcırah kayıtları Formunda Masraf Detayları sayfasına "Hizmet Kodu" ve Fatura No" alanları eklenmiştir.
Hizmet Kodu alanı, satır bazında hizmet kartı eklemek için kullanılır. Hizmet Kodu alanının eklenmesi ile harcırah kayıtlarında yer alan masraf satırlarının hizmet faturaları ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bu alanda yapılan seçimle, masraf tipi ile ilişkili olacak şekilde masraf detay bilgisi de girilmiş olur.
Fatura No alanının eklenmesi ile, sistemde önceden tanımlanmış olan satınalma faturalarının harcırah masraf detayları ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda bu alandan ulaşılan Satınalma Faturaları Listesinde hem yeni bir fatura eklemek hem de sistem tarafından oluşturulmuş olan faturalar ile masraf satırları arasındaki bağlantıyı izlemek mümkündür.
Borç / Alacak Yönetimi / Hareketler / Harcırah Kayıtları Listesi F9 menüsüne "Faturaları Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Faturaları Oluştur seçeneği ile, harcırah kaydı içerisinde yer alan her bir masraf satırına (belirlenen kriterlere uygun olmaları durumunda) karşılık sistemde bir adet "Alınan Hizmet Fatura"sı oluşturulması sağlanmıştır.


18.Eğitim Kayıtları ile Satınalma Faturaları Arasındaki İlişkilendirme İşlemleri

Eğitim Yönetimi / Hareketler / Eğitim Kayıtları Formunda Eğitim Masrafları sayfasına "Fatura No" alanı eklenmiştir. Bu sayede masraf satırları ile satınalma faturaları arasındaki bağlantı sağlanmıştır. Fatura No alanından Satınalma Faturaları Listesine ulaşılır. Eğitim Kaydı ekranında Eğitim Kurumu girilmiş ve bu eğitim kaydı ile ilişkili bir cari hesap tanımlanmışsa, Fatura No alanından sadece eğitim kurumuna ait satınalma faturaları görüntülenir. Satınalma Faturaları Listesinden ilişkili satınalma faturasının seçilmesi ile, masraf satırında yer alan fatura ile ilişkili alanlar fatura kaydından masraf satırına aktarılır. Faturadan aktarılan bilgiler istenildiğinde değiştirilir.
Masraf satırında yer alan "Fatura Tarihi", "Belge No", "KDV Hariç Tutar", "Toplam Tutar" ve "Para Birimi" alanları satınalma faturasından masraf satırına aktarılır.


19.Bordro Çalışma Parametrelerinden "İzin Hesaplama Şekli" Satırının Çıkarılması

İzin Hesaplama şekliyle ilgili olarak sistem değişikliği yapıldığı için Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Ücret Yönetimi / Diğer Parametreler sayfasında yer alan "İzin Hesaplama Şekli" parametresi çıkarılmıştır.