2.20.5.5 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.İrsaliyelerin Toplu Olarak Faturaya Aktarılması

İrsaliyelerin faturaya toplu olarak aktarılması amacıyla Satış ve Satınalma Faturalarında bulunan İşlemler menüsüne "İrsaliye Aktar" seçeneği eklenmiştir. Bu işlem ile irsaliyelerin fiş bazında listelenmesi ve faturaya aktarılması sağlanmıştır. 


2.Adres Tanımlarını Hem Sevkiyat Hem Fatura Adresi Olarak Kullanabilme

Satınalma/Satış Sipariş, İrsaliye ve Faturaları'nda "sevkiyat bilgileri" penceresine "Fatura adresi olarak da kullanılsın" kutucuğu eklenmiştir. Bu sayede, sevkiyat adresi alanında belirtilen adres tanımının fatura adresi olarak da kullanılması sağlanmıştır. İşaretlenmesi durumunda sipariş, irsaliye ve faturalarda bulunan "Diğer" penceresinde fatura adresi alanı otomatik olarak dolacaktır. 


3.Onaylama İşlemi İşlem Türü Filtrelerine Talep Fişi Ekleme

Sistem Ayarları program bölümü İşlemler menüsü altında bulunan "Onaylama" işlemi "İşlem Türü" filtreleri arasına "Talep Fişleri" eklenmiştir. 


4.Sevkiyat Fişlerinde Planlanmayan İadeler

Satış Yönetimi Sevkiyat Fişleri sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Sevkiyatı Tamamla" işleminde bulunan Planlanmayan İadeler penceresinde, satış iade irsaliyelerinin eklenebilmesi ve silinebilmesi sağlanmıştır.
"No" alanından Satış İrsaliyeleri listesine ulaşılması, durumu Taslak ve Onaylı; Faturalanmamış özellikteki İade İrsaliyeleri arasından seçim yapılması sağlanmıştır. 


5.Çapraz Hareket Kurallarında Hizmet/Malzeme Detayı

Çapraz hareketler oluşturulurken, oluşacak olan çapraz fiş satırında bulunan hizmet/malzeme kodunun belirlenmesi sağlanmıştır. Bunun için Sistem Ayarları program bölümünde yer alan Çapraz Hareket Kuralları tanımlama ekranına alan adı olarak "Hizmet/Malzeme" seçeneği eklenmiştir. 


6.Talep Karşılama İşleminde Organizasyonel Birim Filtresi

Talep Yönetimi İşlemler menüsü altında bulunan "Talep Karşılama" işlem filtreleri arasına Organizasyonel Birim filtresi eklenmiştir. 


7.Malzeme Takımı İşlemlerinde KDV Oranlarının Bileşenlerden Kullanımı

Satınalma, Satış, İade, Perakende Satış ve Perakende İade işlemlerinde, takım bileşenleri için malzeme takımına ait KDV oranlarının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için malzeme takımı türündeki malzeme tanım kartları içerisine "Bileşenler de Kullansın" kutucuğu eklenmiştir. İşaretlenmesi durumunda işlemlerde bileşenler için malzeme takımına ait KDV oranları kullanılır. İşaretlenmemesi durumunda takım bileşenlerinin tanım kartında belirlenen oranlar kullanılır. 


8.Malzeme Takımına Ait Bileşen/Bileşenleri Bedelsiz Olarak Tanımlama

Malzeme takımına ait takım bileşenlerinin bedelsiz olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Malzeme takımı Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan Satış/Satınalma Fiyatları ekranında, takımın fiyatı bileşenlere bağımlı seçildiğinde açılan "bileşen fiyatları" penceresinde, bileşen malzeme için fiyat belirlenmezse ya da fiyata etkisi sıfır yapılırsa, bedelsiz olarak sayılacaklardır. 


9.Satış/Satınalma Faturaları İçerisinden İrsaliye Tarihi Değiştirebilme

Satış/Satınalma faturaları içerisinde "İrsaliyeler" penceresinde bulunan Tarih alanının, irsaliye durumu dikkate alınmaksızın değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 


10.İrsaliyelerde Toplu Durumu Değişikliği

Satış/Satınalma İrsaliyeleri listesi F9-sağ fare düğmesi menüsüne "Toplu Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir. Bu sayede listede seçilen irsaliyelerin durumu toplu olarak güncellenebilmektedir. 


11.İrsaliye Hareketi Aktar İşleminde "İrsaliye Belge No"

Satış/Satınalma Faturaları içerisinde İşlemler menüsünde bulunan "İrsaliye Hareketi Aktar" işlemi filtre seçenekleri arasına "İrsaliye Belge No" filtresi eklenmiştir. 


12.Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz Kuru Güncellensin Parametresi

Sistem Ayarları program bölümü Satış/Satınalma Öndeğer ve Parametreleri "Genel" başlığı altına "Tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellensin" parametresi eklenmiştir. Filtre seçenekleri Evet ve Hayır olarak belirlenmiştir.
Evet seçimi yapıldığında, fiş ya da fatura tarihi değiştirildiğinde işlem para birimi kurunun yeni tarihe göre değişmesi sağlanmıştır. 


13.Fatura Satırlarında Fiyat Gösteriminin Kuruş Olmayan Bedeller İçin de "0,00" Şeklinde Gösterilmesi

Fiş ve fatura satırlarında kuruş hanesi olmayan bedeller için de gösterimin "0,00" olması sağlanmıştır. 


14.Dövizli Bütçe Kalemlerinde Fiyatlandırma Dövizi Türü Filtresinin Hesaplama Şeklinin Değişmesi

Bütçe kalemlerinde "Fiyatlandırma Dövizi" filtresi kullanılmış ise, filtreye uyan bütçeye yansıyacak işlemin tutarı hesaplanırken günlük döviz kuru yerine, satırda bulunan FPB Kuru değerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede fiş/fatura içerisindeki bütçe bağlantıları ile bütçe gerçekleşme bilgilerinin farklı oluşması engellenmiştir.
Bunun için Sistem Ayarları program bölümünde, Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri Bütçe Yönetimi parametreleri altında bulunan Bütçe başlığı altına "Gerçekleşen Hareketlerde Öncelikli Dikkate Alınacak Döviz Kuru" seçeneği eklenmiştir. Parametre seçenekleri; İşlem Döviz Kuru, Satır FPB Kuru ve Günlük Kur olarak belirlenmiştir. Hangi seçenek işaretlenir ise gerçekleşen hareketlerde ilgili kurun kullanılması sağlanmıştır. 


15.Bütçeler Değiştir ve İncele İle Açıldığında

Bütçe kayıtları "Değiştir" ve "İncele" ile açıldığında, otomatik olarak bütçe kalemi penceresi ve satırlarının görüntülenmesi sağlanmıştır. 


16.Bütçe Özeti Ekranında Bütçe Açıklaması

Bütçeler bağlı kayıtlar menüsü ile ulaşılan Bütçe Özeti ekranında bütçe açıklaması sabit kolon olarak eklenmiştir. 


17.Bütçeler Listesi Revizyon Onay Durumu Filtresi

Bütçeler listesi filtreleri arasına revizyon onay durumu filtresi eklenmiştir. Filtre seçenekleri "Onay Bekliyor, Onaylanmadı, Onaylandı(Geçici) ve Onaylandı(Kesin)" olarak belirlenmiştir. 


18.Analitik Bütçe Kod Ayrımı

Bütçe Yönetimi-Tanımlar-Bütçe Kalemleri ekranında, analitik bütçe kod ayrımını belirtecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Harf ve rakamların birlikte kullanılabildiği bu alanda Kurumsal, Fonksiyonel, Finans ve Ekonomik Kod bilgileri için ikişer haneli 13 adet kutucuk eklenmiştir.
Bütçe ekranına analitik kod kutucuğu eklenerek, analitik bütçe işleyişinin diğer bütçelerden ayrı yapılması sağlanmıştır. İşaretlenmesi durumunda bütçe kalemleri penceresinde "analitik kod" alanları görüntülenir. 


19.Analitik Bütçeye Ait Otomatik Tahsis Fişi ve Muhasebe Fişi

Ödenek tahsislerinin ve tahsise bağlı (aktarım, tenkis) işlemlerinin muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla bütçe kaleminin muhasebe bağlantı kodlarına "bütçe hesabı, bütçe yansıtma hesabı, bütçe ödenek hesabı ve bütçe ödenek yansıtma hesabı" seçenekleri eklenmiştir. Ödenek tahsisi eklenerek durumu Tahsis olarak güncellendiğinde otomatik olarak muhasebe fişinin oluşması sağlanmıştır.
Ödenek tahsis fişi içerisine ana, ikinci ve üçüncü hesap planı muhasebe fiş türleri alanları eklenmiştir. Belirlenen fiş türü ve bütçe kalemi bağlantı kodlarına göre muhasebe fişinin oluşması sağlanmıştır. Oluşan muhasebe fişine ulaşabilmek amacıyla ödenek tahsisi bağlı kayıtlar menüsüne muhasebe fişleri seçenekleri eklenmiştir.
Analitik bütçeye ait bir bütçe kalem tahsisi üzerinde aktarım ya da tenkis işlemi yapıldığında muhasebeleşmesini sağlamak amacıyla, ödenek aktarım ve ödenek tenkis kartlarına muhasebe fiş türleri alanları eklenmiştir. 


20.Bütçelerde Kullanılan Bütçe Kalemlerinde Değişiklik Yapılabilmesi

Bütçelerde kullanılmış olan bütçe kalemlerine "değiştir" ile girildiğinde; özel kod, yetki kodu ve nakit akış kalemi alanlarında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır. 


21.Hesaplama ve Kontrol Kriterlerinde Talep Fişleri Hesaplanacak Değer Seçeneklerinde KDV Tutarı

Bütçe Yönetimi program bölümü tanımlar menüsü altında bulunan Hesaplama ve Kontrol Kriterleri ekranında, işlem türü Talep Fişleri olduğunda, "hesaplanacak değer" alanına "Satır KDV Tutarı" seçeneği eklenmiştir. 


22.Muhasebe Analitik Mahsup Fişi Raporu

Muhasebe Yönetimi-Hareketler-Onaylı Muhasebe Fişleri-Gönder menüsü altına Gönder(Analitik Mahsup) seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile muhasebe fişi yazdırılırken analitik bütçe kodlarının da yazdırılması sağlanmıştır. 


23.Bütçe Özeti Penceresinin Tam Ekran Yapılabilmesi

Bütçeler bağlı kayıtlar menüsünden ulaşılan "Bütçe Özeti" penceresinin tam ekran yapılabilmesi için, ekranın sağ alt köşesine düğme eklenmiştir. 


24.Kaynak Fiş ve Faturalara Bağlı Muhasebe Fişlerinin Parametreye Bağlı Olarak Yazdırılması

Kaynak fiş ve faturaların bağlı kayıtlar menüsünde ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişlerinin bir parametreye bağlı olarak yazdırılması sağlanmıştır.
Bunun için; Malzeme Fişleri, Satış/Satınalma Fişleri, Banka Fişleri, Cari Hesap Fişleri, Kasa İşlemleri ve Çek Senet Bordroları "Gönder" menüsü altına "Gönder(Muhasebe Fişi)" seçeneği eklenmiştir.
Kaynak fiş ve faturalar üzerinden oluşan muhasebe fişinin yazdırılması, Sistem Ayarları program bölümünde bulunan Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri, Genel Muhasebe fiş yazdırma parametreleri altında bulunan "Onaysız Fişler Yazdırılsın" parametresine bağlıdır. 


25.Ödeme Emri Fişleri

Finans Yönetimi program bölümü Hareketler menüsü altına "Ödeme Emirleri" eklenmiştir. Böylece ödeme emri fişleri kullanılarak yapılacak ödemelerle ilgili ödeme planının yapılması sağlanmıştır. Gerekli inceleme ve onaylamalar yapıldıktan sonra Banka Fişi veya Cari Hesap İşlemi yöntemlerinden biri seçilerek ödeme hareketleri yapılır.
Ödemeleri oluşturulacak cari hesap, istenirse ödenmesi gereken cari hesap borç hareketi, ödenme önceliği, ödeme yöntemi ve ödenecek tutar bilgileriyle ödeme emri fiş satırları hazırlanır. Satır bazında onaylama yapılır. Oluşturulan ödeme hareketleri ödeme emri fişi üzerinden ilişkili kayıtlarla izlenir. Ödeme emri formu ile ödeme emirleri raporlanır. Ödeme emri içerisinden ödenmesi gereken borçların topluca aktarımı sağlanır.
Ödeme Emri Kayıtlarına ait formların tekli veya toplu olarak yazdırılması sağlanmıştır. Bu işlem Ödeme Emirleri Listesinde F9 (Sağ Fare) menüsünde yer alan "Gönder" seçeneği ile gerçekleştirilir. 


26.Muhasebe Bağlantı Grupları Tahakkuk Tanımlamalarına Hepsi seçeneğinin Eklenmesi

Muhasebe bağlantı grupları tahakkuk tanımlamasında ücret türlerinin içine "Hepsi" seçeneğinin eklenmiştir. Böylece Terfi, Normal ve Diğer maaş türlerinin aynı fiş içerisinde yer alması sağlanmıştır. 


27.İki Tarih Arası Mizan Raporuna "Organizasyonel Birim" Filtresi Eklenmesi

Genel Muhasebe / Hesap Durumları altında yer alan Genel Mizan, Aylık Mizan, İki Tarih Arası Mizan ve Devirli Aylık Mizan Raporlarındaki "İşyeri" filtresi "Organizasyonel Birim" olarak değiştirilmiştir. 


28.E-Beyannamelerde Rusya Mevzuatı için XML Tag'lerin Tanımlanması

Kullanıcıların, E-Beyannamelerde tanımlı olan tag'lerin açıklamalarını, parametrik bir yapı üzerinden girmeleri sağlanmıştır.
Yurtdışı müşterilerinde de geçerli olan beyannamelerin XML formatında mevcut sistem üzerinden oluşturması için Genel Muhasebe / Tanımlar / E-Beyannameler Listesinde F9 menüsüne Bağlı Kayıtlar'a "XML Belirteç Tanımları" eklenmiştir. Böylece her bir müşteri için geçerli olan ve kullandıkları mevzuata uygun "XML Belirteçleri" tanımlanır ve XML dosyaları oluşturulur. 


29.Kasa İşlemleri Listesi Filtrelerine Organizasyonel Birim Filtresinin Eklenmesi

Finans Yönetimi / Hareketler / Kasa işlemleri Listesinde Filtreler sayfasına "Organizasyonel Birim" Filtresi eklenmiştir. Böylece Kasa İşlemlerinin organizasyonel birim bilgilerine göre listede yer alması sağlanmıştır. 


30.Banka Fişi Üzerinden Mali Yatırım İşlemlerinin Yapılması

Banka Fişleri üzerinden mali yatırım işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
Finans Yönetimi / Hareketler / Banka Fişleri (Ödeme/Tahsilat) F9 (Sağ Fare) menüsünde yer alan "Mali Yatırım Bilgisi" penceresine "Adet" alanı eklenmiştir. Böylece, banka fişleri üzerinden mali yatırım seçimi yapıldığında, gerçekleştirilen alış ya da satış işleminin adet bilgisi bu alanda girilir. Banka Fişi - Ödeme seçildiğinde Mali Yatırım Satış, Banka Fişi - Tahsil seçildiğinde Mali Yatırım Alış işlemi yapılır. 


31.Cari Hesap Listesinde Yer Alan Bakiye Bilgisi Kullanıcının Yetkili Olduğu Organizasyonel Birime Göre Gelmeli

Cari hesap listesinde görüntülenen bakiye bilgisinin, kullanıcının yetkili olduğu organizasyonel birime göre gelmesi sağlanmıştır. Böylece ilgili cari hesaba ait toplam bakiye bilgileri, kullanıcın yetkili olduğu organizasyonel birimler bazında listede yer alır. 


32.Banka Fiş Satırlarında, Fiş Başlığında seçilen Organizasyonel Birime Ait Bankalar Yer Almalı

Finans Yönetimi / Banka Fişleri / Banka fiş başlığında hangi organizasyonel birim seçilmişse satırda da ilgili organizasyonel birime ait banka hesapları gelecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Başlıkta organizasyonel birim seçimi yapılmadığında satırlarda tüm organizastonel birimlere ait olan hesaplar gelir. 


33.Kasalar Listesinde Organizasyonel Birim Kolonu Gösterilmeli

Finans Yönetimi / Tanımlar / Kasalar Listesinde "Organizasyonel Birim Kodu" ve "Organizasyonel Birim Açıklaması" kolonlarının gösterilmesi sağlandı. 


34.Banka Hesapları Formundaki Hesap No Bilgisi

Finans Yönetimi / Tanımlar / Cari Hesaplar Listesi / İlişkili Kayıtlar üzerinden ulaşılan Banka Hesapları Formunda "Hesap No" alanından Banka Hesapları Listesine ulaşım sağlanmıştır. 


35.Cari Hesap Hareketleri listesine Cari Hesap Fiş Türü Açıklamasının Eklenmesi

Finans Yönetimi / Cari Hesaplar / Cari Hesap Kartı üzerinden F9 (Sağ Fare Menüsü) ile ulaşılan "Cari Hesap Hareketleri" listesinde kolonlar arasında Cari Hesap Fiş Türünün açıklamasının da yer alması sağlanmıştır.


İnsan Kaynakları 


36.Meslek Kodları'nın Yer Değişikliği

Meslek Kodları, "Sistem Ayarları / Tanımlar / İnsan kaynakları / Meslek Kodları" bölümüne taşındı. 


37.Puantaj Dönemlerinin Sınırsız Sayıda Oluşturulması

Puantaj Dönemleri kayıtlarına sıra numarası eklenerek kullanıcının istenilen sayıda dönem tanımlayabilmesi sağlanmıştır. Puantaj kayıtlarında dönem ve dönem sıra numarası referansı tutulmaktadır. Sistemdeki mevcut puantaj işlemlerinde ilgili dönem ve sıra numarasına göre kontroller yapılır. 


38.Self Serviste Harcırah Kayıtlarının Oluşturulması ve Masraflarla ilgili Fatura ve Diğer Belgelerin Girilmesi

Masraflarla ilgili fatura ve diğer belgelerin girileceği plan durumundaki harcırah kayıtlarının oluşturulması ve basılması sağlanmıştır. 


39.Self Servise Malzeme / Hizmet Talep İşlemlerinin Eklenmesi

Self Servis uygulamasında kullanıcının kendisine ve ekibine ait Malzeme / Hizmet Talebi açıp onaylaması sağlanmıştır. 


40.Self Servis'te Yeni İzin Ekleme İşleminde Açıklama Alanı Zorunluluğu

IK Self Serviste yeni izin kaydı ekleme işleminde "açıklama" alanı zorunlu hale getirilmiştir. Örneğin mazeret izninin ne için alındığı Açıklama alanına girilerek sistem üzerinden takibi sağlanmıştır. 


41.Self Servis'te Yeni İzin Eklerken Kişinin Adres ve Telefon Bilgilerinin Öndeğer olarak Gelmesi

IK Self serviste Yeni izin ekleme işleminde kişinin adres ve telefon bilgilerinin öndeğer olarak sicil kartından gelmesi sağlanmıştır. 


42.Aynı Sicile Ait Eğitime Aynı Zaman Aralığında İkinci Bir Eğitim Talebi Açılmalı

Aynı eğitim için ya da aynı zaman aralığında başka bir eğitim için, ikinci bir eğitim talebinin uyarı verilerek kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi sağlanmıştır. 


43.İzin Hareketleri Durumu

İzin Yönetimi / İzin Hareketlerinin Durumu "onaylandı" haline getirildiğinde eğer gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihi alanları boş ise bu alanlara "planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri"nin öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. 


44.Performans Kriter Tanımlarında Tarihsel Hedefler

Performans Yönetimi / Tanımlar / Performans Kriter Tanımlarında hedef tipi "tarihsel hedef" olarak seçildiğinde "Alt Değer / Üst Değer" alanlarına (minus) negatif tutarın girilmesi sağlanmıştır. 


45.Banka Ödeme Emri Raporuna Personel Statüsü Filtresi Eklenmesi

Ücret Yönetimi / Raporlar / Banka Ödeme Emri raporuna "Personel Statüsü" filtresi eklenmiştir. Raporun personel statülerine göre alınması sağlanmıştır. 


46.Emekli Sandığı'na tabi personelin atama kayıtlarına "Diğer Ücret" alanının eklenmesi

Emekli Sandığına tabi personellerin Atamalar ekranına "Diğer Ücret" alanı eklenmiştir.