2.18.10.8 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler


1.Aktivite Listesi Raporu'nun İş Grubu'na Göre Filtrelenmesi

Proje Yönetimi raporları altında bulunan Aktivite Listesi raporuna Listeleme Şekli filtresi eklenmiştir. Bu filtre seçeneği ile raporun Koda Göre, İş Grubuna Göre, Planlanan Süreye Göre, Gerçekleşen Süreye Göre ve Tutara göre filtrelenerek alınması sağlanmıştır. 


2.Proje Aktiviteleri İçerisinden Kar Oranı Eklenebilmesi ve Değiştirilmesi

İş tanımı seçimi yapıldığında, ilgili alana otomatik olarak alana gelen "kar oranı" bilgisinin, aktivite tanımlanırken de eklenebilmesi ve değiştirilmesi sağlanmıştır. 


3.Projeler İçin Hakediş Faturalamasının Yapılması

Proje ve Sözleşmeler üzerinden hesaplanan hakedişlerin faturalanabilmesi sağlanmıştır. Bunun için Hakedişler Listesi sağ fare düğmesinde bulunan "Hakediş Faturası Oluştur" seçeneği kullanılır.
Hakediş Faturası, Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları ile sözleşme ve hakediş bağlantısı kurularak da hakediş faturası oluşturulabilir. Bunun için, Alınan ve Verilen Hizmet Faturalarına "Hakediş Fiş No" alanı eklenmiştir.
Satış/Satınalma Sözleşmelerine "Bağlı Hizmet Kodu" alanı eklenerek hakediş faturalarının hangi hizmet ile bağlanacağının belirlenmesi sağlanmıştır. Hakediş bağlantılı Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları'na ulaşabilmek için Hakedişler Listesi- Bağlı Kayıtları menüsüne eklenen Hakediş Faturaları seçeneği kullanılır. 


4.Satınalma/Satış Sözleşmeleri Dökümü Raporu

Satınalma ve Satış Yönetimi raporları altına, Sözleşme Raporları başlığı altında Satınalma/Satış Sözleşmeleri Dökümü raporu eklenmiştir. Bu rapor ile sözleşmeye bağlı teminat, fatura ve hakediş kayıtlarının ayrı ayrı listelenebilmesi sağlanmıştır. 


5.Muavin Defter Raporu Fiş Özel Kodu Filtresi

Muhasebe Yönetimi-Defter ve Dökümler başlığı altında bulunan Muavin Defter raporuna "Fiş Özel Kodu" filtresi eklenmiştir. 


6.Proje Bazlı Bütçe Yapılabilmesi

Projeye ait bütçe takibi yapılabilmesi için Bütçe kartlarına, Proje Kodu ve Proje Açıklaması alanları eklenmiştir. Bu sayede, yalnızca seçilen projeye ait planlanan ve gerçekleşen bilgilerin takibinin yapılması ve proje ile ilgili olmayan rakamların bütçeye yansıtılmaması sağlanmıştır.
Bütçe içerisinde seçimi yapılan bir Proje bulunması durumunda, bütçe kalemlerine eklenen analiz detaylarının da proje kodu bilgisi içermesi sağlanmıştır.
Ana bütçe kaleminin analiz detayları tarafından güncellenebilmesi için, bütçe kalemi satırlarına "Analiz Detayları Günceller" alanı eklenmiştir. İşaretli olması durumunda, bütçe kaleminin planlanan ve gerçekleşen değerlerinin sadece analiz detayları toplamından oluşması sağlanmıştır.
Bütçe kalemi analiz detaylarına "Dağıtım Oranı" alanı eklenmiştir. Bu sayede, analiz detayı toplamının bağlı bütçe kaleminin ne kadarından pay alacağı belirlenecektir.
Bütçe Değerlerini Toplu Hesaplama ve Bütçe Gerçekleşen İşlemler Toplu Güncelleme işlemlerinin "Analiz Detayı Günceller" ve "Dağıtım Oranları"nı da dikkate alarak çalışması sağlanmıştır. 


7.Bütçe Kaleminde Alt Kalem Günceller Seçeneği


Bütçe kalemleri satırında yer alan Alt Bütçe Günceller seçeneği "Alt Bütçe/Alt Kalem Günceller" olarak değiştirilmiştir. Alan içeriği olarak ise Hayır, Alt Bütçe Günceller ve Alt Kalem Günceller seçenekleri bulunmaktadır. Alt Kalem Günceller seçimi yapılır ise, aynı bütçede bulunan bir alt seviye kalemlerin ana kalemi güncelleyeceği belirtilebilir.
Alt kalemler tarafından güncellenecek bütçe kalemlerinin Genel Toplama Etkisi yoktur; bu kalemlere Hesaplama Kontrol Kriteri ya da Hesaplama Formülü eklenememesi sağlanmıştır.
Alt Kalem ya da Alt Bütçe Günceller seçeneklerinde bütçe kalemlerine talep ve tahsis işlemi yapılmaması sağlanmıştır. 


8.Hesaplama ve Kontrol Kriteri Gerçekleşen Artırma ve Azaltma

Bütçe kalemlerine eklenen Hesaplama ve Kontrol Kriterleri ekranında, "Artırılacak/ Azaltılacak" alanı eklenmiştir. Bu sayede, bütçeye eklenen hesaplama ve kontrol kriterlerinin gerçekleşen işlemleri artırdığı ya da azalttığı belirlenebilmektedir. 


9.Bütçe Parametre Değerleri Toplu Güncelleme İşlemi

Bütçe işlemleri altına, bütçelere atanan parametrelerin planlanan ve gerçekleşen değerlerinin toplu olarak değiştirilebilmesi amacıyla "Bütçe Parametre Değerleri Toplu Güncelleme" seçeneği eklenmiştir.
Üst bütçeden parametre aktarımı ile atanmış ve parametre özelliklerinde "Alt Bütçede Güncellenebilir" seçeneği "Hayır" olarak belirtilmiş parametre değerlerinin güncellenmesi engellenerek, bütçeye ataması yapılmış, fakat değerleri oluşturulmamış parametrelerin de toplu işleme dahil edilmesi ve böylece değerlerinin toplu olarak yaratılması sağlanmıştır. 


10.Krediler Ekranında Düzenleme ve Kredi Girişlerinin Kolaylaştırılması

Anapara veya faiz ödemesinde erteleme olan; ödeme periyodu aylık olmayan kredilerin sisteme tanımlanmaları kolaylaştırılmıştır. Bunun için kredi hesaplama yönetiminde değişikliğe gidilerek, "Ödeme Tipi" alanı eklenmiştir. Bu alan "Sabit Taksit, Değişken Taksit ve Geri Ödeme Planı" seçeneklerini içermektedir.
"Periyot Birimi" alanı eklenerek, kredi tanımı yapılırken seçilecek olan ödeme tipinin periyot değeri ve birimi ile kredi ödeme tarihi ve faiz değerlerinin hesaplanması sağlanmıştır.
Anapara Ödeme Başlangıcı ve Faiz Ödeme Başlangıcı alanları eklenerek, periyot değeri, tarihi ve sıralamalarının ayrı listelenmesi sağlanmıştır. 


11.Geri Ödeme Planı Satırlarının Kredi Kaydedildiğinde Oluşturulması

Planlanan Ödemeler ekranı işlemler menüsünde bulunan "Planlanan Ödemeleri Oluştur" seçeneği ile oluşan geri ödeme satırlarının, Kredilerin kaydedilmesi esnasında otomatik olarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır. 


12.Kredi ve Planlanan Ödemeler Ekranında Kredi Toplamı Bilgisi

Kredi kayıt ekranı ve Planlanan Ödemeler ekranına, geri ödenecek toplan tutar bilgisini belirten "Kredi Toplamı" alanı eklenmiştir. 


13.Ödenek Tahsisi Üzerinden Yapılan "Tenkis Et" İşleminin Kısmi Olarak Yapılabilmesi

Ödenek tahsisleri üzerinden yapılan "Tenkis Et" işleminin kısmi olarak yapılabilmesi için, bütçe kaleminin seçilmesi ile otomatik olarak alana gelen tenkis tutarının değiştirilebilir olması sağlanmıştır. Tutar kısmi olarak tenkis edildi ise, ilgili tutar kadar kısım, harcanabilir tutarı azaltmaktadır. 


14.Karşı Hesap Kullanımı Cari Hesap Fişlerinde Analiz Boyutu Dağıtım Satırlarının Girilmesi

Cari Hesap Fişlerinde, karşı hesap için de analiz boyutu satırlarının tanımlanabilir olması sağlanmıştır. Bunun amaçla, ilgili fişlerde bulunan Analiz Detayları penceresi altına "Hesap" alanı ve ilgili alan altına "Ana Hesap ve Karşı Hesap" seçenekleri eklenmiştir. Bu şekilde cari hesap fişi içerisinde bulunan karşı hesap için de analiz boyutu ve dağıtımı tanımlanarak, bu satırların "Muhasebe Fişi" oluşturulması esnasında muhasebe fişine aktarılması sağlanmıştır. 


15.Çekler ve Senetler Listesi ve Çek ve Senet Bordrolarında Durum DeğişikliğiÇekler ve Senetler Listesi, Çek Senet Bordroları sağ fare tuşu menüsüne "Durumunu Değiştir" seçeneği eklenmiştir. 

Çekler ve Senetler Listesi'nde önceden durumu olarak belirtilen alan adı "İşlem Durumu" olarak değiştirilmiş, ayrı bir alan olarak da "Durumu" seçeneği eklenmiştir. Durumu alanında kaydın güncel durumu "Taslak, Onaylı ve İptal" olarak gösterilir. Çek Senet Bordrolarında ise listeye Durumu alanı eklenerek, kaydın güncel durumu "Taslak, Onaylı, Muhasebe Onaylı ve İptal" olarak gösterilecektir.
Çek ve Senet Raporları altında bulunan bazı raporlarda filtre isim değişiklikleri ve yeni filtreler eklenmiştir.
Müşteri Çeki ve Senetleri, Firmanın Kendi Çek ve Senetleri raporlarında "Durum" adı geçen filtreler "İşlem Durumu" olarak güncellenmiştir. "Çek ve Senet Durumu" adıyla yeni bir filtre eklenmiştir.
Özet Bordro Dökümü raporu altına "Çek ve Senet Bordro Dökümü" adıyla yeni bir filtre eklenmiştir.
Ayrıntılı Bordro Dökümü raporunda "Durum" adı geçen filtreler "İşlem Durumu" olarak güncellenmiştir. "Çek ve Senet Bordro Dökümü" adıyla yeni bir filtre eklenmiştir. "Bordrolar" filtresi ise kaldırılmıştır.
Reeskont Raporunda "Durum" adı geçen filtreler "İşlem Durumu" olarak güncellenmiştir. "Çek ve Senet Bordro Durumu" adıyla yeni bir filtre eklenmiştir.
Çek ve Senet Yaşlandırma Raporu altına "Çek ve Senet Durumu" adıyla yeni bir filtre eklenmiştir.
Kambiyo Senetleri Defteri raporu altına "Çek ve Senet Bordro Dökümü" adıyla yeni bir filtre eklenmiştir. 


16.Krediler Ek Faiz Oran Tanımları

Finans Yönetimi Tanımlar menüsü altına "Ek Faiz Oranları" seçeneği eklenmiştir. Tarih aralığı belirtilerek tanımlanan "Ek Faiz Oranı"nın Krediler ekranı Kredi Bilgileri penceresinde seçilebilir olması ve Ek Faiz Tanımı içerisinde belirtilen oran bilgisinin Krediler "Ek Faiz%" alanına otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
Banka Raporları menüsü altında bulunan Kredi Listesi ve Kredi Geri Ödeme Hareketleri Listesi filtre seçenekleri arasına "Ek Faiz Oranı" filtresi eklenmiştir. 


17.Kredi Faiz Oranı Güncelleme İşlemi

Krediler üzerinden tanımlanan faiz oran değişikliği işleminin toplu olarak yapılmasını sağlamak amacıyla Finans Yönetimi İşlemler menü seçenekleri arasına "Kredi Faiz Oranları Güncelleme" işlemi eklenmiştir. 


18.Kredi Planlanan Geri Ödemelerinin Yazdırılması

Krediler listesi "Gönder" seçeneği ile elde edilen rapor dökümü üzerinde, krediye ait Faiz Oranı, Ek Faiz Oranı, BSMV, KKDF oranları ile kredi planlanan geri ödemelerinin toplamının ayrıntılı olarak gösterildiği alanlar eklenmiştir. 


19.Kredi Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin TMS'ye Göre Muhasebeleştirilmesi

Kredi Tahsilatı ve Kredi Ödeme işlemleri için oluşturulan Ödeme ve Tahsilat Banka fişi kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde faiz, ek ödeme gibi finansal giderlerin de ilgili muhasebe hesaplarına işlenerek muhasebeleştirilmesi; TFRS hesap planına uygun olarak Muhasebe Fişi oluşturulması sağlanmıştır. Bunun için Muhasebe Yönetimi Tanımlar menüsü altında bulunan Muhasebe Bağlantı Grupları-Banka Hesabı Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneklerine Gelecek Aylara Ait Giderler, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları seçenekleri eklenmiştir. 


20.Muhasebe Bağlantı Grubu-Banka Hesabı Filtre Ekleri

Genel Muhasebe Tanımlar menüsü altında bulunan Muhasebe Bağlantı Grupları-Banka Hesabı Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneklerine Genel Krediler Muhasebe Kodları, Kredi Faizi Muhasebe Kodu, Kredi Masraf ve Komisyonları, BSMV, KKDF seçenekleri eklenmiştir. İlgili bağlantı kodlarını tanımlama ekranlarında ise Filtreler başlığı altına Banka Hesap Grubu, Ticari İşlem Grubu, Kredi Türü, Kredi Hesap Türü ve Kredi Kodu filtreleri eklenmiştir. 


21.Projeler İçerisinde Projenin Kurum İçi ya da Kurum Dışı Olduğunun Belirtilmesi

Proje tanım ekranı ve proje Genel penceresi Proje Türü seçimine alanına, projenin Kurum İçi ya da Kurum Dışı Olduğunu belirtmek için alan eklenmiştir. 


22.Krediler Toplu Durumu Değişikliği

Krediler listesi sağ fare tuşu menüsüne "Toplu Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir.