İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Sanal e-İrsaliye

e-Dönüşüm Etiket Bilgileri

Sipariş Üzerindeki e-İrsaliye Ekleri

Bakım Şablonu Toplu Bakım Planı Atama

e-Bankacılık Döviz Alış ve Satışı İşlemleri

Gelen e-Fatura Bilgileri Seçimi

Binek Otolarda Gider Limitleri

Bakım Paketi Oluşturma

Noterler Birliği Entegrasyonu

Toplu e-Fatura Eşleştirme

Malzeme Hiyerarşisi

Zincir Teslim Yapısı

Kep Adresi Üzerinden Gönderim

Yasaklı Cari Hesap Kontrolleri


Marka Kodu / Grup Kodu Kampanya Parametresi

Cari Hesap İşlem Merkezi

Cari Kart Numaralama Özellikleri