İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Analiz Boyutu Seçeneklerinin Organizasyonel Birim Bazında Yönetilmesi

e-Defter Kayıtları Liste Raporu

e-Bankacılık Karşı Hesap Seçimi

Satış Faturası Üzerinden İrsaliyenin Yazdırılması

Toplu HKK ve Analiz Boyutu Girişi

Cari Hesap İşlem Merkezi Hareket Detayları

Finansal Hatırlatıcı

e-Bankacılık MT942

Vardiya İstisnaları Tanımlama

Varlık Özel Kodlarının Artırılması

Matbu e-İrsaliye

Bakım Paketlerinin Manuel Oluşturulması

Sözleşme Satırlarında Yer Alan Ürün ve Hizmetlere Ait Fiyat Kartlarının Otomatik Oluşturulması

Organizasyonel Birim ve Kullanıcı İşlemlerinin Loglanması

Bir Bakım Talebinin Birden Fazla Bakım Emrine Bağlanması

Bakım Paketi Maliyet Dağıtımı

Adat Gelirleri Yönetimi Raporu

Sanal e-İrsaliye

e-Dönüşüm Etiket Bilgileri

Sipariş Üzerindeki e-İrsaliye Ekleri

Bakım Şablonu Toplu Bakım Planı Atama

e-Bankacılık Döviz Alış ve Satışı İşlemleri

Gelen e-Fatura Bilgileri Seçimi

Binek Otolarda Gider Limitleri

Bakım Paketi Oluşturma

Noterler Birliği Entegrasyonu

Toplu e-Fatura Eşleştirme

Malzeme Hiyerarşisi

Zincir Teslim Yapısı

Kep Adresi Üzerinden Gönderim

Yasaklı Cari Hesap Kontrolleri


Marka Kodu / Grup Kodu Kampanya Parametresi

Cari Hesap İşlem Merkezi

Cari Kart Numaralama Özellikleri