İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.


j Platform e Bankacılık Entegrasyonu

Bütçe Kalemi Bazında Toplu Formül Girişi

Malzeme Bilgilerini Güncelleme

Bütçe Özeti Raporu

e-Defter Durum Raporu

Peşin Ödenen Gelir Gider Dağılımı Raporu

Malzeme İşlem Merkezi

Fatura Özel Kod Alanları

İthalat İhracat Dosyaları Listesi

Toplu Birim Fiyat Belirleme

e-İrsaliye İptali

Analiz Boyutu Seçeneklerinin Organizasyonel Birim Bazında Yönetilmesi

e-Defter Kayıtları Liste Raporu

e-Bankacılık Karşı Hesap Seçimi

Satış Faturası Üzerinden İrsaliyenin Yazdırılması

Toplu HKK ve Analiz Boyutu Girişi

Cari Hesap İşlem Merkezi Hareket Detayları

Finansal Hatırlatıcı

e-Bankacılık MT942

Vardiya İstisnaları Tanımlama

Varlık Özel Kodlarının Artırılması

Matbu e-İrsaliye

Bakım Paketlerinin Manuel Oluşturulması

Sözleşme Satırlarında Yer Alan Ürün ve Hizmetlere Ait Fiyat Kartlarının Otomatik Oluşturulması

Organizasyonel Birim ve Kullanıcı İşlemlerinin Loglanması

Bir Bakım Talebinin Birden Fazla Bakım Emrine Bağlanması

Bakım Paketi Maliyet Dağıtımı

Adat Gelirleri Yönetimi Raporu

Sanal e-İrsaliye

e-Dönüşüm Etiket Bilgileri

Sipariş Üzerindeki e-İrsaliye Ekleri

Bakım Şablonu Toplu Bakım Planı Atama

e-Bankacılık Döviz Alış ve Satışı İşlemleri

Gelen e-Fatura Bilgileri Seçimi

Binek Otolarda Gider Limitleri

Bakım Paketi Oluşturma

Noterler Birliği Entegrasyonu

Toplu e-Fatura Eşleştirme

Malzeme Hiyerarşisi

Zincir Teslim Yapısı

Kep Adresi Üzerinden Gönderim

Yasaklı Cari Hesap Kontrolleri


Marka Kodu / Grup Kodu Kampanya Parametresi

Cari Hesap İşlem Merkezi

Cari Kart Numaralama Özellikleri

Kur Farkı Hesaplama Başlangıç Tarihi

Uzun Vadeli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi

Peşin Ödenen Gelir Gider Dağılımı Raporu İade ve Fiyat Farkı Faturası

Organizasyonel Birim Bazında e-Mutabakat Gönderimi

Pano Özelliği

Varlık Tahsis Yeri Raporu

Mali Dönemin Analiz Detayları ile Kapatılması

Analiz Detayları Yansıtma İşlemleri

Giriş Ambarı Toplu Durum Değişikliği

Bildirim Yönetimi Fatura Özel Kodu Ekleri

Varyantlı Malzeme Tanımlama

Organizasyonel Birim Bazında Analiz Boyutu Kontrolü

Logo Portal Entegrasyonu