Logo Mind Insight 1.47 Sürüm Yenilikleri

Logo Mind Insight 1.42 Sürüm Yenilikleri

Logo Mind Insight Kurulumu

Menüler

Kullanıcı Ekleme

Şifre Değiştirme

Entegrasyon Oluşturma

Entegrasyon Raporları Üzerinde Değişiklik Yapma

Sql üzerinden Veri Çekme

Excel üzerinden Veri Çekme

Sütun Grafik (Bar Chart)

Pasta Grafik (Pie Chart)

Tablo (Table)

Pivot (Pivot)

Ağaç Haritası (Treemap)

Dağılım Grafiği (Scatterplot)

Kutu Çizimi (Box Plot)

Birleşik Grafik (Combo Chart)

Dağıtım Çizimi (Distribution Plot)

Filtre Bölmesi (Filter Pane)

Harita (Map)

Gösterge (Gauge)

Histogram (Histogram)

KPI (KPI)

Çizgi Grafik (Line Chart)

Şelale Grafik (Waterfall)

Metin ve Resim (Text & Image)

Alternatif Boyut & Hesaplama 

Dashboard Tasarımı 

Seçim İmi Ekleme (Bookmark)

Öngörü Danışmanı (Insights)

Akıllı Arama (Smart Search)

Boyut ve Hesaplama (Dimension & Measure)

Görselleştirme (Visualization)

Hiyerarşi-Detaya İn (Drill-down)

Formül Editörü

Set Analizi 1 (Set Analysis)

Set Analizi 2 (Set Analysis)

Arama ve Filtreleme

Basit Hesaplamalar (İç İçe If Kullanımı)

Hikaye (Story) Oluşturma

Sentetik Tablo Nedir? (Syn Table)

Inline Tablo Nedir? (Inline)

Master Calendar Nedir? (Master Calendar)

Mapping Nedir? (Mapping)

Join Nedir? (Join)

Exist Fonksiyonu Nedir? (Exist)

Qualify Fonksiyonu Nedir? (Qualify)

Uygulamayı İçeri Alma (App Import) 

Uygulamayı Dışarı Aktarma (App Export) 

Uzantıyı İçeri Alma (Extension Import)

Uygulama Yayınlama (Published)

Otomatik Mail Gönderimi

Zamanlanmış Görev Oluşturma (Task)

Versiyon Güncelleme

Lisans Yenileme

Entegrasyon Raporları (Satış Analizi)

Entegrasyon Raporları (Banka Analizi)

Entegrasyon Raporları (Cari Hesap Analizi)

Entegrasyon Raporları (Çek Senet Analizi)

Entegrasyon Raporları (Kasa Analizi)

Entegrasyon Raporları (Malzeme Hareketleri Analizi)

Entegrasyon Raporları (Satınalma Analizi)

Entegrasyon Raporları (Sipariş Analizi)

Entegrasyon Raporları (Mali Tablo Analizi)