Bir hesap hareketinin belirli dönemler için masraf merkezlerine dağıtımının ne şekilde yapılacağı proje kartları ile kaydedilir. Bu dağılım ilişkisi önceden tanımlı bazı katsayılar yardımıyla kurulabildiği gibi belirli dönem sonlarında tespit edilen dağıtım anahtarları yardımıyla da yapılabilir. Böylece proje maliyetleri zamanında izlenir ve raporlanır.

Proje kartları iki ana bölümden oluşmaktadır. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan Proje kartına ait bilgiler kaydedilir. Kartın alt bölümündeki alanlar ise izleme amaçlıdır. Bu alanlara bilgiler, yapılan işlemler sonucu otomatik olarak yansır ve değiştirilemez.

Proje Kodu: Proje kayıt kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Proje Adı: Proje tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod 1-5: Proje tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, proje tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Projenin işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanım Dışı" seçiminde ilgili tanım işlemlerde kullanılamaz.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtir.

Tarih Kontrolü: Projenin başlangıç-bitiş tarihleri arasında olup olmadığının kontrol edildiği alandır. 

İşleme Devam Edilecek seçiminde, tarih kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde; fatura, sipariş, irsaliye tarihleri proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında değilse uyarı mesajı alınır ve seçime göre kaydetmeye izin verilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde,  proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında değilse fatura, sipariş ve irsaliye kaydedilemez.

Proje Sorumlusu: Proje sorumlusunun belirtildiği alandır.

Hesap Durumu Bilgileri: Proje tanım penceresinin bu bölümünde işlemler sonucu aktarılan toplamlar izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez ve değiştirilemez. Projeye ait son toplamlar yerel, dövizli tutarları ile borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir.