Malzeme ambar hareketleri, ambar toplamları penceresinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Malzeme kartının, seçilen ambardaki hareketlerini, filtre tanımlarına uygun olarak listeler. Malzeme hareketleri için filtreler ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Malzeme Hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait işlemler şu bilgilerle listelenir; Tarih, Fiş Numarası/Fiş Türü/Fiş Belge Numarası/Fiş Özel Kodu, Hareket Yönü (G/Ç), Durumu, Faturalanma Durumu, Cari Hesap Kodu ve Unvanı, Fabrika, İş yeri, Bölüm ve Ambar, Satır Türü ve Satır Açıklaması, Miktar, Birim Fiyat/Birim, Tutar, Fiyatlandırma Dövizi, Fiyatlandırma Döviz Tutarı, Hareket Özel Kodu ve Üretimden Giriş Takip No.

Malzeme ambar hareketleri penceresinde Filtreler ile koşul belirlenir ve bu koşullara uygun hareketler listelenir. Malzeme ambar hareketleri filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Fiş Türü

Satınalma İrsaliyesi/Perakende Satış İade İrsaliyesi/Toptan Satış İade İrsaliyesi/Konsinye çıkış İade İrsaliyesi/Konsinye Girişi İrsaliyesi/Satınalma İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Fire Fişi/Sarf Fişi/Üretimden giriş Fişi/Devir fişi/Ambar Fişi/Müstahsil İrsaliyesi/Sayım Fazlası Fişi/Sayım Eksiği Fişi

Fiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Fiş No.

Grup/Aralık

Fiş Belge No.

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Faturalanma Durumu

Faturalanmayanlar/Faturalananlar

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Hareket Yönü

Giriş/Çıkış

Hareket Türü

Malzeme Hareketi/Depozito Hareketi

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Birim

Grup/Aralık