LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda veri gönderim ve alış şekillerine ait bazı öndeğerler cari hesap kartındaki LogoConnect sayfasında belirlenir. Bu bilgiler şunlardır:

e-Ticaret Veri Gönderim Şekli: e-Ticaret uygulamalarında cari hesaba yapılacak gönderilerin şeklini belirtir. Bu alan Çapraz ve Düz olmak üzere iki seçeneklidir.

"Çapraz" gönderim şeklinde fişler sunucuda tersine çevrilir ve seçtiğiniz cari hesaba iletilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi cari hesaba verilen sipariş fişi olarak gönderilir.

"Düz" gönderimde belgeler bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gönderilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi müşteriniz olan cari hesaba yine alınan sipariş fişi olarak gönderilir.

Satış Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaptan LogoConnect aracılığıyla gelen sipariş hareketlerinin içeriye hangi statüde alınacağını belirtir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Öneri
 • Sevkedilebilir

Öneri seçiminde cari hesaptan LogoConnect sunucu üzerinden alınan siparişler öneri statüsü ile kaydedilir.

Sevkedilebilir seçiminde cari hesaptan LogoConnect sunucu üzerinden alınan siparişler Sevkedilebilir statüsü ile kaydedilir.

Satış Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaptan LogoConnect aracılığıyla gelen siparişlerin fiyatlı ya da fiyatsız olarak içeriye alınması mümkündür. Fiyat öndeğeri LogoConnect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan aşağıdaki seçeneklerden oluşur:

 • Fiyatlı
 • Fiyatsız

Fiyatlı seçiminde LDX sunucudan aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.

Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.

Satınalma Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek sipariş hareketlerinin dışarıya hangi statüde aktarılacağını belirtir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Öneri
 • Sevkedilebilir

Öneri seçiminde cari hesaba Logo Connect üzerinden gönderilen siparişler öneri statüsünde gönderilir.

Sevkedilebilir seçiminde cari hesaba aktarılan siparişler sevkesilebilir statüsünde gönderilir.

Satınalma Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek siparişlerin fiyatlı ya da fiyasız olarak aktarılması mümkündür. Fiyat  öndeğeri Logo Connect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Fiyatlı
 • Fiyatsız

Fiyatlı seçiminde Logo Connect ile aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.

Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.

Banka İşlemlerinde Kullanılacak Bilgiler:

Bankalarla doğrudan yapılacak işlemlerde (çek, senet ve faturanın bankaya iletilmesi, otomatik ödeme işlemleri vb.) kullanılacak bilgiler cari hesap kartı LogoConnect sayfasından kaydedilir.

Cari hesabın faturalarını otomatik ödeme sistemine dahil etmesi durumunda, Abone Statüsü ve Abone Numarası ilgili alanlardan kaydedilir.

Cari hesabın otomatik ödemelerini yapacağı banka Otomatik Ödeme Yapılan Banka alanında belirtilir. Bu alanda "..." simgesi tıklanarak sistem işletmeni program bölümünde tanımlanan bankalar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Mağaza Kartı No: Cari hesaba ait mağaza kartının numarasıdır.

İşlem Statüsü Öndeğerleri: Web üzerinden yapılan işlemlerde cari hesaba ait banka fişleri ve faturalar için işlem statüsü öndeğerleridir. Bu bölümdeki seçenekler şunlardır:

 • banka fişleri bankaya iletilecek
 • satış faturaları bankaya iletilecek
 • satış iade faturaları bankaya iletilecek
 • satınalma faturaları bankaya iletilecek
 • satınalma iade faturaları bankaya iletilecek

Bu seçeneklerin işaretlenmesi durumunda faturalar ve banka fişlerindeki işlem statüsü alanlarına bu statüler öndeğer olarak gelecektir.