Ürün kategorisi tanımlama ve bu kategoride yer alan malzemeleri belirlemek için, ürün kategorileri listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır.

Tanım penceresinin üst bölümündeki alanlardan kategori kayıt bilgileri, satırlardan ise bu kategoride yer alacak malzeme bilgileri kaydedilir.

Kodu: Ürün kategorisi tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kategori tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Kategori tanımlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle tanım kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır.

Açıklaması: Ürün kategori adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama bilgisi de tanımlar için önemli bir alandır. Ancak tanım açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle kategori tanımları, açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır.

Özel Kodu: Ürün kategorilerini gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, kategori tanımlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı tanım üzerinde yer almayan ancak izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Ürün kategori tanımları özel koda göre sıralı değildir. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır.

Web'de Kullanılsın: Ürün kategori tanımının Web üzerinden yapılacak işlemlerde kullanılacak olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Malzeme Bilgileri

Tanımlanan kategori altında yer alacak malzemeler, tanım penceresinde satırlarda belirtilir. Malzemeler tek tek girilebileceği gibi Toplu Malzeme Aktar seçeneği ile koşul belirlenerek satırlara aktarılması sağlanır.

Malzeme Kodu: Tanımlanan kategori altında yer alacak malzemenin kodudur. Kayıtlı malzeme tanımları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Malzeme Açıklaması: Tanımlanan kategori altında yer alacak malzemenin açıklamasıdır. Kod alanında seçilen malzemenin açıklaması alana aktarılır. Ancak Açıklama alanında da kayıtlı malzemeler listelenerek ilgili malzeme seçilebilir.