Amortisman tabloları enflasyon muhasebesi için geçerli olacak parametre değerleri verilip farklı hesaplama yöntemi seçilerek alınabilir. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplarında kullanılacak enflasyon muhasebesi parametre değerleri, Sabit Kıymet Kaydı penceresinde Enflasyon Muhasebesi Parametreleri başlığı altındaki alanlardan kaydedilir.

Sabit kıymet kaydı oluşturulurken bu değerler otomatik atanır, ancak ilgili bölüm dolu değil ise enflasyon muhasebesi için hesaplama yapılamayacaktır.