Birim setleri ile bir malzemeye bir adet ana birim ve bu birim altında istenen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birim karşılıkları belirlenir.

Birim seti tanımları ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kodu: Tanımlanan birim setinin kodudur.

Açıklaması: Tanımlanan birim setinin açıklamasıdır.

Özel Kodu: Birim seti özel kodudur.

Yetki Kodu: Birim seti yetki kodudur.

Kullanım Koşulu: Kullanım koşulu alanında birim setinin kullanım şekli belirlenir. Kullanım koşulu alanı Genel ve Malzeme/Hizmet Kartına Özel olmak üzere iki seçeneklidir.

Genel seçimli birim seti tanımları tüm malzeme kartlarında kullanılır.

Malzeme/Hizmet Kartına Özel seçimli birim seti tanımları yalnızca bağlandıkları malzeme ve hizmet kartlarında kullanılır; diğerlerinde kullanılamaz.

Birim seti ile tanımlanacak ana birim ve diğer birimlerle ilgili bilgiler tanım alanlarında kaydedilir. Her birim seti için bir adet ana birim ve bu ana birim baz alınarak tanımlanacak alt birimler kaydedilir. Birim setinde önce ana birim tanımlanır. Ana birim kaydedildikten sonra Birim alanında bir alt satıra geçilir ve bu ana birime karşılık gelen birimler tanımlanır.

Kodu: Birim setinde yer alacak ana birim ya da birim kodudur.

Açıklaması: Birim açıklamasıdır.

Çevrim Katsayıları: Birim setinde tanımlanan birimlerin ana birim karşılıklarının belirtildiği alandır. Birim alanına kod verildiğinde bu birimin ana birim karşılığı Çevrim Katsayıları bölümünde tanımlanır.

Bölünebilir: Birimin bölünebilir olup olmadığı bilgisidir. Bölünebilir işareti, birim seti tanımlanırken her birim için ayrı ayrı verilir. Bu bilgi malzeme kartında seçili olan birim için birimli barkod tanımlaması yapılırken ondalıklı hane vererek fişe aktarılacak miktarın belirlenmesinde rol oynar. "Bölünebilir" işareti olmayan birimler için barkod tanımlandığında ondalıklı hane sayısı verilemez.

Evrensel Kodu: e-Faturalarda/e-İrsaliyelerde zorunlu bir alan olan, birim setlerine ait evrensel kod bilgisidir.

e-Fatura/e-İrsaliye kullanıcısı olan firmalarda, Birim Seti tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.