Logo Bordro Plus 4.79 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Ulaşım yardımından yapılacak gelir vergisi istisnasının günlük üst limitinin belirlenebilmesi talebi

Ulaşım yardımından yapılacak gelir vergisi istisnasının günlük üst limitinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.

2 Bordro Plus Sys açılırken ekrana gelen "İnsan kaynakları programı kullanılıyor" ibaresinin düzeltilmesi talebi

Bordro Plus Sys açılırken çıkan uyarı ekranında "BORDRO PLUS" yazılması sağlanmıştır.

3 Ay içerisinde işe başlayan personelin eski işyerinden gelen asgari ücret kümülatif vergi matrahının sicil kartında tanımlanabilmesi talebi

Sicil kartı >Bordro Bilgileri >As. Küm. Vergi Matrahı alanı eklenmiştir.

 Video için tıklayınız.

 

4 Tahakkuk toplamları raporunda asgari ücretli ve diğer ücretli personeller için ödemelerin gayrisafi tutarı ve vergi kesintisi tutarlarının raporlanabilmesi talebi

Tahakkuk Toplamları raporuna  "Asgari Ücret Gayrisafi : 5128 ,Diğer Ücret Gayrisafi : 5129,Asgari Ücret GV : 5130 ,Diğer Ücret GV : 5131" değişkenlerinin eklenmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

5 MUHSGK > Vergiye Tabi İşlemler alanına veri oluşturabilecek rapor talebi

Bordro>Muhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler ekranı eklenmiştir.

6 Puantaj bilgileri listesi raporuna asgari ücret indirimi ile ilgili alanların eklenmesi talebi

Puantaj bilgileri raporuna aşağıdaki alanların eklenmesi sağlanmıştır.

Asgari ücret kümülatif gelir vergisi matrahı [5028]

Asgari ücret gelir vergisi matrahı [5029]

Asgari ücret gelir vergisi indirimi [5030]

Asgari ücret damga vergisi matrahı [5031]

Asgari ücret damga vergisi indirimi [5032]

7 Rapor tasarımlarında standart alan listesindeki alanların isimleri alfabetik sırada listelenmesi talebi

Raporların içerisinde "Tüm Alan Listesi" butonuna basıldığında gelen alan isimlerinin alfabetik sıraya göre gelmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Sicil kartı içerisinde tanımlanan dağıtım şablonu satırlarında masraf merkezleri kopyala yapıştır işleminin yapılması talebi

Dağıtım Şablonu>Masraf Merkezi Kodu alanının karakter sayısı 100 e çıkarılarak, kod alanındaki tüm karakterlerin bir alt satıra kopyalanması sağlanmıştır.

2 İstihdam Yasası menüsüne bağlı olarak 5510 Öncelikli (%5) işaretli ise farklı bir İstihdam Yasası seçildiğinde işaretin kalkması talebi

İstihdam Yasası menüsüne bağlı olarak 5510 Öncelikli (%5) işaretli ise farklı bir İstihdam Yasası seçildiğinde işaretin kalkması sağlanmıştır.

3 Sicil tarihçesinde oluşan ve karakter bozukluğu olan kayıtların düzeltilmesi talebi

Sicil tarihçesinde oluşan kayıtların doğru kaydedilmesi sağlanmıştır.

4 Agesa için tanımlanmış varsayılan uygulama anahtarı ve servis adreslerinin güncellenmesi talebi

Agesa için tanımlanmış varsayılan uygulama anahtarı ve servis adresleri güncellenmiştir.

5 Ek Kesinti-Toplam[4051] standart alanı içerisindeki 'Numaras' yazısının düzeltilmesi talebi

Tahakkuk listesi standart alanlarda yer alan 'Ek Kesinti-Toplam[4051]' alanı içerisindeki 'Numaras' yazısı 'Numarası' olarak düzeltilmiştir.

6 Puantaj bilgileri listesi tablo olarak alındığında yuvarlama farkı alanı text' inin doğru yazılması talebi

Puantaj bilgileri listesi tablo olarak alındığında yuvarlama farkı alanı text' inin doğru yazılması sağlanmıştır.

7 Sigortalı işten Çıkış Bildirgesi PDF formatında alınmak istendiğinde yazıların düzgün çıkması talebi

İşten Çıkış Kayıtları>F9 Menü>SGK İşten Ayrılış Bildirgesi'nde alanların düzgün gelmesi sağlanmıştır.

8 Tahakkuk listesinde 4/b emekli personel için çalışma günü sayısının doğru gelmesi talebi

Ay ortasında işe giren emekli personelin çalışma gününün Tahakkuk Listesi'nde doğru gelmesi sağlanmıştır.

9 Net ücret alan sicile birden fazla sosyal yardım verildiğinde brüt sosyal yardımın netinin değişmemesi talebi

Net ücret alan sicile birden fazla sosyal yardım verildiğinde brüt sosyal yardımın netinin değişmemesi sağlanmıştır.

10 İşten Çıkış Kayıtları, Borç Kayıtları, İzin Planlama Kayıtları ekranlarındaki "Sicil Numarası", "Adı" ve "Soyadı" alanlarının manuel girişe kapatılması talebi

İşten Çıkış Kayıtları, Borç Kayıtları, İzin Planlama Kayıtları ekranlarındaki "Sicil Numarası", "Adı" ve "Soyadı" alanlarının manuel girişe kapatılması sağlanmıştır.

11 Bordro Zarfı'ndaki "Unvan" alanının atama tarihine göre gelmesi talebi

Bordro Zarfı'ndaki "Unvan" alanının atama tarihine göre gelmesi sağlanmıştır.

12 İşten çıkış kaydı>F9 menüde çalışma belgesi alındığında ibraname tasarımının gelmesi talebi

İşten çıkış kaydı>F9 menü>Çalışma Belgesi için tasarım eklendiğinde bu tasarımın ibranamede gelmemesi sağlanmıştır.

13 Bordro Plus>Ticari Sistem'den veri aktarımı ile "Demirbaş ve Masraf Merkezi" tanımlarının aktarılabilmesi talebi

Bordro Plus>Ticari Sistem'den veri aktarımı ile "Demirbaş ve Masraf Merkezi" tanımlarının aktarılabilmesi sağlanmıştır.

14 Mali müşavir seti>Mesai tanımları>İşlem Türü "ücretsiz izin"de Sgk eksik gün çalışma ve takvim günü tipi alanları, işlem türü ücretli izinde takvim günü tipi alanının gelmesi talebi

Bordro Plus Mali Müşavir setinden açıldığında Ayarlar>Parametreler>Çalışma Parametreleri'nde Ücretli İzinde "Takvim Günü Tipi" , Ücretsiz İzin'de "SGK Eksik Çalışma ve Takvim Günü Tipi" alanlarının gelmesi sağlanmıştır.

15 Net ücret alıp, devreden Sgk' sı olan puantajda kuruş farkı oluşmaması talebi

Net ücret alıp, devreden Sgk'sı olan puantajda kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

16 Personel listesinde derece/basamak kodu ve derece/basamak açıklaması alanlarına değer gelmesi talebi

Sicil kartında derece tanımı varsa Personel Listesi raporunda bu bilginin gelmesi sağlanmıştır.

17 Tahakkuk listesinde Ar-Ge siz DV matrahının doğru gelmesi talebi

Tahakkuk listesinde   Ar-Ge siz damga vergisi matrahı değişkeninin doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

18 "Pencere boyutları saklansın" seçim kutusu işaretli olduğunda puantör veri girişine eklenen kayıtların listelenmesi talebi

İzle>seçenekler>pencere boyutları saklansın seçim kutusu işaretli olduğu durumda, puantör veri girişi browserındaki tüm kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.

19 Kanun parametreleri>Gelir vergisi>SGK bölümünün genişletilmesi talebi

Kanun parametreleri>Gelir vergisi>SGK bölümünün genişletilmesi sağlanmıştır.

20 İşe giriş veya işten çıkış kayıtlarında CTRL+F ile arama yapılıp,listelenen kayıtta değişiklik yapılıp kaydedildiğinde kaydın ekranda listelenmesi talebi

İşe giriş veya işten çıkış kayıtlarında CTRL+F ile arama yapılıp, listelenen kayıtta değişiklik yapılıp kaydedildiğinde kaydın ekranda listelenmesi sağlanmıştır.

21 Tanım tipi icra ve icra faizi olan borç kayıtlarına ait borç ödemelerinin dönem üzerinde borç aktarım işlemi ile aynı puantaja aktarılabilmesi talebi

Önceliği, işlem tarihi ve geri ödeme tarihi aynı olan icra tipinde borç kaydı ve bu borç kaydına ait icra faizi varsa geri ödeme taksitlerinin aktarımı işleminde önceliğin icra tipindeki borç kaydında olması sağlanmıştır.

22 Yeni kanun parametrelerine göre Asgari ücret Gv ve Dv indiriminin yapılması talebi

Yıl içerisinde eklenecek Kanun parametreleri ile Asgari Ücret güncellemelerinin hesaplamalarda dikkate alınması sağlanmıştır.