Firmalar, müşteriler, tedarikçiler ve bankalar arasındaki veri alış-verişini yöneten ürünümüzdür.

Örneğin;

Sistemimize girdiğimiz bir siparişin tederikçimize otomatik olarakgönderilmesi için kullanılabilir.

Logo Connect niye var?

Logo Connect firmaların firmalarla olan ilişkilerinde yaşadıkları süreç eksikliklerini, zaman ve maliyet kayıplarını en aza indirecek bir uygulamadır. Günümüzde firmalar firma içi süreçlerinde iyileştirmelere gittikleri kadar birlikte çalıştıkları firmalarla olan ilişkilerini de iyileştirmeye çalışmaktadırlar.

Logo Connect’in en temel özelliği Logo ürünlerinin olmadığı durumlarda da çalışabilmesidir. Bu özelliği sayesinde örneğin SAP ile Logo’yu, Excel ile Logo’yu, X rakibimiz ile Y rakibimizi birbirleri ile konuşturabiliriz. Bir üründen çok bir platform olarak ele alınmalıdır.

Çözüm Ortaklarımızın ilgili ihtiyaçları karşılamaları için standart bir platform oluşturmakta, çok kısa zamanda çok büyük projeler çıkarmalarına izin vermektedir. Plug-in, LDX Com Apı ve Kural  tanımlama gibi çok üstün özelleştirme kabiliyetleri vardır.

Plug-in özelliği ne için vardır ?

Logo ürünü formatı tanımlanmış standart XML yapıları ile içeri veya dışarı veri aktarımında bulunabilir. Ama başka uygulamalar aynı formatı kullanmayabilir. Text, veri tabanı tabloları üzerinden, web service, v.b. gibi farklı formatler kullanabilirler. Bu yapılar arasında dönüşüm yapılması gerektiğinde bu dönüşümü standat bir şekilde yapabilmemize imkan tanır. Bu özellik sayesinde bir defa dönüşüm işlemlerini tanımlayıp, tüm Logo Connect’lere dağıtabilecek şekilde kullanabiliriz.

Logo Connect Excel aktarımı bu özellik kullanılarak yapılmış bir uygulamadır. Özünde bir Excel tablosu ile bir ERP programının hiçbir özelliği bir değildir. Ama yapılan kodlama ile bu dönüşüm sağlanmış, Excel tablosundan girilen bir sipariş başka hiçbir harici sistem veya yazılıma gerek duyulmadan herhangi başka bir ortama aktarılabilmektedir.

Bu noktada karıştırılmaması gereken bir konu Excel’den aktarım sadece bir örnektir. Bu aktarım sürecini herşeye adapte edebiliriz. Örneğin SAP ile Logo aktarım formatlarını çevirici bir Plug’in yazıldığında bu sefer Logo hiçbir harici sisteme gerek duymaksızın dışarı SAP’nin anlayacağı formatta veri çıkartabilecek ve aynı şekilde sisteme içeri alabilecektir. Yapılacaklar hayal gücü ile sınırlıdır.

Geliştirme yetkisi sadece Çözüm Ortaklarımızdadır. Lisansı LDX COM API ile birlikte satılır.

LDX COM API ne için vardır ?

Logo Objects nasıl Logo ürünlerinden kesilen kart veya fişlerin dışarıdan bir müdahale olmadan aktarılmasını sağlıyorsa, LDX Com API bize Logo Connect ile yapılan tüm işlemlerin bir müdahaleye gerek kalmadan dışarıdan çalıştırılabilmesine imkan verir.

Bu özelliği ile sadece kullanıcıların arayüzden kullandığı bir sistem olmak yerine her tür programın Logo Connect ile bağlantı kurmasına ve bu programların verilerini başka ortamlara gönderebilmesini sağlamaktadır.

Bu özellikler kullanılarak Logo Connect arayüzü kullanılmadan yeni bir Logo Connect kodlanabilir. Bu yönüyle arayüzde bulunmayan özel bir isteği karşılayacak fonksiyonlar Çözüm Ortaklarında fazla zaman harcanmadan standart bir şekilde kodlanmaktadır.

Geliştirme yetkisi sadece Çözüm Ortaklarımızdadır. Lisansı Plug-in özelliği ile LDX COM API ile birlikte satılır.

Kural tanımları ne için vardır ?

 

Logo Connect kuralları ile istediğimiz fişleri otomatik gönderme veya gelen ve gidecek olan veriler üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılır. Basit işlemlerden çok karmaşık süreçlerin işletilmesine kadar tüm amaçlarla kullanılır.


Logo Connect kodlanarak özelleştirilmesi amacıyla kullanılan en kolay ve çok kullanım alanı olan bölümüdür.


Basit ve Script kural olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit kurallar ile kod yazılmadan her tür konu çözümlenebilmektedir. Script kural tanımlarında ise Visual Script yazım dili kullanılmaktadır. Bu kısaca açmak gerekirse Excel ve Word programlarının içerisindeki macro dili olarakda kullanılmakta olan en standart script kodlama dilidir ve internette yapılmak istenen her türlü işlem ile ilgili örnek kodlar bulunabilmektedir. Kural tanımları ile tüm bu işlemleri yapabilmektesiniz. Sunulan COM desteği sayesinde harici kütüphanelerin fonksiyonalitesinide üzerine katan Logo Connect ile aktarılamayacak bir format, kurulamayacak bir aktarım entegrasyonu yoktur.


LDXCComAPI.DOC

LDXCComApi_EFatura.docx

Logo e-Fatura Sistemi Arabirim Doküman.pdf

Logo ConnectKısaltmasıyok
Uyumlu ProgramlarTiger Plus, Tiger Enterprise, Go Plus, GO 3
  • Değişik bankalarla aynı anda çalışabilmek.
  • Kodlama ile özelleştirilebilmesi mümkündür.
  • Lisanslı bir üründür.
  • Geliştirilme hakkı Çözüm Ortaklarımızdadır.
  • Eşleştirme özellikleri.
Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım