C#

Serbest Üretim Sonu Kaydı (Yeni Kayıt)
using System;
using System.Windows.Forms;
using NetOpenX50;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace NetOpenXTest
{
 public partial class NetTest: Form
 {
  public void SUSK_Kaydet()
  {
  Kernel kernel = new Kernel();
  Sirket sirket = default(Sirket);
  SerbestUSK susk = default(SerbestUSK);
  try
  {
   sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL,
      "vt adi",
      "vt kull adi",
      "vt kull sifre",
      "netsis kull adi",
      "netsis sifre",
      0);
 
   susk = kernel.yeniSerbestUSK(sirket);
   susk.UretSon_FisNo = susk.SonFisNumarasi("A");
   susk.UretSon_Mamul = "M1";
   susk.UretSon_Depo = 2; //giriş depo
   susk.I_Yedek1 = 1;  //çıkış depo
   susk.UretSon_Miktar = 20;
   susk.UretSon_Tarih = DateTime.Now;
   susk.BelgeTipi = TBelgeTipi.btIsEmri;
   susk.UretSon_SipNo = "IE0000000000001";
   ****
   //sipariş bağlantılı işlem yapılacak ise siparişin satır numarası I_Yedek2 alanına atama yaparak verilmelidir.
   //susk.BelgeTipi = TBelgeTipi.btSiparis;
   //susk.UretSon_SipNo = "B00000000001016";
   //susk.I_Yedek2 = 1;
   ***
   susk.DepoOnceligi = TDepoOnceligi.doStokDepo;
   susk.F_Yedek1 = 2; //miktar2
   susk.Aciklama = "mamul açıklama";
   susk.Proje_Kodu = "1";
   susk.S_Yedek1 = "ekalan1 örneği";
   susk.S_Yedek2 = "ekalan2 örneği";
   susk.OTO_YMAM_GIRDI_CIKTI = true;
   susk.OTO_YMAM_STOK_KULLAN = false;
   susk.BAKIYE_DEPO = 0; //0:verilen_depo 1:tüm_depolar
   susk.SeriEkle("SERI1_1", "SERI1_2", "Açıklama1", "Açıklama2", 15);
   susk.SeriEkle("SERI2_1", "SERI2_2", "Açıklama1", "Açıklama2", 5);
 
   if (susk.FisUret() != true)
    MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);
 
   if (susk.Kaydet() != true)
    MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);
 
  }
  catch (Exception ex)
  {
   MessageBox.Show(ex.Message);
  }
  finally
  {
   Marshal.ReleaseComObject(susk);
   Marshal.ReleaseComObject(sirket);
   kernel.FreeNetsisLibrary();
   Marshal.ReleaseComObject(kernel);
  }
 }
}
Serbest Üretim Sonu Kaydı (Kayıt Silme)
using System;
using System.Windows.Forms;
using NetOpenX50;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace NetOpenXTest
{
 public partial class NetTest: Form
 {
  public void SUSK_Kaydet()
  {
  Kernel kernel = new Kernel();
  Sirket sirket = default(Sirket);
  SerbestUSK susk = default(SerbestUSK);
  try
  {
   sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL,
      "vt adi",
      "vt kull adi",
      "vt kull sifre",
      "netsis kull adi",
      "netsis sifre",
      0);
 
   susk = kernel.yeniSerbestUSK(sirket);
   susk.FisYukle("000000000000001");
   susk.kayitSil();
  }
  catch (Exception ex)
  {
   MessageBox.Show(ex.Message);
  }
  finally
  {
   Marshal.ReleaseComObject(susk);
   Marshal.ReleaseComObject(sirket);
   kernel.FreeNetsisLibrary();
   Marshal.ReleaseComObject(kernel);
  }
 }
}
Serbest Üretim Sonu Kaydı (Mamul Seri Oku)
using System;
using System.Windows.Forms;
using NetOpenX50;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace NetOpenXTest
{
 public partial class NetTest: Form
 {
  public void SUSK_Mamul_Seri()
  {
  Kernel kernel = new Kernel();
  Sirket sirket = default(Sirket);
  SerbestUSK susk = default(SerbestUSK);
  try
  {
   sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL,
      "vt adi",
      "vt kull adi",
      "vt kull sifre",
      "netsis kull adi",
      "netsis sifre",
      0);
 
   susk = kernel.yeniSerbestUSK(sirket);
   susk.FisYukle("000000000000001");
 
   for (int i = 0; i < susk.SeriSayisi; i++)
   {
     KalemSeri seri = susk.SeriOku(i);
     MessageBox.Show("Seri 1: " + seri.Seri1 +
      " Seri 2: " + seri.Seri2 +
      " Miktar: " + seri.Miktar.ToString() +
      " Açıklama 1: " + seri.Aciklama1 +
      " Açıklama 2: " + seri.Aciklama2);
   }
 
   if (susk.Kaydet() != true)
    MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);
 
  }
  catch (Exception ex)
  {
   MessageBox.Show(ex.Message);
  }
  finally
  {
   Marshal.ReleaseComObject(susk);
   Marshal.ReleaseComObject(sirket);
   kernel.FreeNetsisLibrary();
   Marshal.ReleaseComObject(kernel);
  }
 }
}
Serbest Üretim Sonu Kaydı (Kalem Ekle/Oku/Sil/Seri)
using System;
using System.Windows.Forms;
using NetOpenX50;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace NetOpenXTest
{
 public partial class NetTest: Form
 {
  public void SUSK_Mamul_Seri()
  {
  Kernel kernel = new Kernel();
  Sirket sirket = default(Sirket);
  SerbestUSK susk = default(SerbestUSK);
  try
  {
   sirket = kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL,
      "vt adi",
      "vt kull adi",
      "vt kull sifre",
      "netsis kull adi",
      "netsis sifre",
      0);
 
   susk = kernel.yeniSerbestUSK(sirket);
   susk.FisYukle("000000000000001");
 
   //Kalem Ekleme
   SerbestUSKKalem kalem_yeni = susk.YeniKalem("H1");
   kalem_yeni.GC = TGirisCikis.gcCikis;
   kalem_yeni.DepoKodu = 1;
   kalem_yeni.OlcuBirimi = TOlcuBr.Olcu_Br1;
   kalem_yeni.Miktar = 10;
   kalem_yeni.Miktar2 = 2;
   kalem_yeni.Ekalan = "Ek Alan 1";
   kalem_yeni.EkAlan2 = "Ek Alan 2";
   kalem_yeni.Aciklama = "Açıklama";
 
   //Kalem Güncelleme
   for (int i = 0; i < susk.KalemCount(); i++)
   {
     SerbestUSKKalem kalem_guncel = susk.KalemGetir(i);
     kalem_guncel.Miktar = kalem_guncel.Miktar + 1;
     kalem_guncel.Aciklama = "Miktar Güncellendi";
 
     //Bileşen için seri ekleniyor.
     susk.KalemSeriEkle(i, "S0001", kalem_guncel.StokKodu, "Açıklama 1", "Açıklama 2", kalem_guncel.Miktar);
 
   }
 
   //Belirli Bir Kalemi Silme
   susk.kalemSil(1);
 
   //Veya Tüm Kalemleri Silme
   for (int i = 0; i < susk.KalemCount(); i++)
   {
    susk.kalemSil(0);
   }
 
   //Veya Duruma Göre Kalemleri Silme
   int z = susk.KalemCount();
   for (int i = 0; i < z; i++)
   {
    SerbestUSKKalem K1 = susk.KalemGetir(i);
    if (K1.GC == TGirisCikis.gcCikis)
    {
      if (susk.kalemSil(i) == true)
      {
       i = i - 1;
       z = z - 1;
      }
    }
   }
 
   if (susk.Kaydet() != true)
    MessageBox.Show(susk.HataKodu.ToString() + ' ' + susk.HataMesaji);
 
  }
  catch (Exception ex)
  {
   MessageBox.Show(ex.Message);
  }
  finally
  {
   Marshal.ReleaseComObject(susk);
   Marshal.ReleaseComObject(sirket);
   kernel.FreeNetsisLibrary();
   Marshal.ReleaseComObject(kernel);
  }
 }
}$include.page("Quick Links")
Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım