LOGO BORDRO PLUS 2022 Asgari Ücrete Bağlı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

1-Kanunla ilgili içerikler 

 
2022 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonunun aldığı karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-8.pdf linkinden erişebilirsiniz.  
 
22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin  istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağının tamamına https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf linkinden erişebilirsiniz. 

2-Versiyon geçişine yönelik genel uyarılar 


Not: Kanun Parametreleri; yayınlanan yeni yasal düzenlemelerle birlikte Logo servis sunucularında güncellenmekle birlikte bunların üründe tanımlanıp/ tanımlanmaması ve kontrolü (sektör bazlı ek parametrelerin tanımlanması) ürünü kullanan yetkililerin kontrolündedir. 


Düzenlemeye ilişkin Logo Bordro Plus ürünü içerisinde yapılanlar

Konuya ilişkin gerekli düzenlemeler Logo Bordro Plus ürünü içerisinde hazırlanmıştır.


Sicil Yönetimi/Tanımlar/Sicil Kartları/Ödeme Bilgileri alanına "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" seçenekleri onay işaretleri alanı olarak eklenmiştir. Bu alanlar işaretli olarak gelmektedir. Puantaj hesaplamasına yönelik işlemler için de, personel kartlarında bu iki alanın işaretli olması gerekmektedir.01.01.2022 tarihi itibari ile Asgari Geçim İndirimi uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni açılan sicil kartlarında, Bordro Bilgileri kısmında Asgari Geçim İndirimi işaretli şekilde karşımıza gelmektedir. 01.01.2022 tarihi öncesi açılan personel kartlarında bu alan işaretsizdir. Bu düzenleme, Toplu Tabilik Düzenleme uygulaması ile değişiklikler kısmından, Geçerlilik tarihi 01.01.2022 yapılarak ve Asgari Geçim İndirimi işaretlenerek toplu olarak güncellenebilmektedir.

Aktif hesap Şablonlarında Asgari Geçim İndirimi alanı sürüm ile birlikte boş gelmektedir. Kurumda agi hesaplamasının yapılması istenmiyor ise hesap şablonundan asgari geçim indirimi kutucuğunun işaretinin kaldırılması yeterlidir. Hesap şablonundan asgari geçim indirimi seçeneğinin kaldırılmadığı durumlarda personeller üzerinden agi muafiyeti yapılmak isteniyor ise bu durumda toplu tabilik düzenleme işlemi yapılabilir.Ana Menü/Sicil Yönetimi/İşlemler/Toplu Tabilik Düzenleme içerisinde değişiklikler kısmına "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" seçenekleri eklenmiştir. Toplu tabilik düzenleme işlemi ile sicil kartlarındaki bu bilgiler toplu olarak güncellenebilmektedir.

Yeni sürümde "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" işaretli olarak geldiği için, toplu tabilik düzenlerken değişiklik kısmından önceki kısımlar işaretlenmelidir.)

01.01.2022 tarihi itibari ile sicil kartlarında yapılan değişikliklere ilişkin, sicil kartı içerisinden kanuni değişiklikler/bordro bilgileri alanında tutulan bilgilere "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" seçenekleri eklenmiştir.

01/01/2022 itibariyle hesaplanan puantajlara "Gelir Vergisi" ve "Damga Vergisi" başlıkları altına hesaplanan muafiyet değerlerine ilişkin aşağıdaki alanlar eklenmiştir. 

Gelir Vergisine Yönelik;


Damga Vergisine Yönelik;

*Not: Yapılan son düzenlemeyle; Net anlaşmalı SGK statüsü Emekli olan asgari ücretli çalışanların, SGK prim hesaplamalarına bağlı olarak net ücreti 4572,41 olacaktır. 

Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfı rapor tasarımlarına aşağıdaki değişkenler eklenmiştir.