İşçinin hizmet sözleşmesi, bildirim süresi verilerek bozulabilir. İşveren bildirim süresine ilişkin ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi bozabilir veya bildirim sürelerine uymadan sözleşmeyi bozar. Bu durumda bir tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu tazminata "İhbar Tazminatı" (Bildirim ödencesi) denir.

İhbar tazminatı bordrosu işten çıkış işlemleri listesinden ya da Eski Personel seçeneği ile alınır. ihbar tazminatı bordro basımlarında kullanılacak formlar, Form tasarımı seçeneği ile tanımlanır.

İhbar tazminatı, kıdem tazminatı ile aynı şekilde hesaplanır. İşçinin kıdem tazminatına esas olan ücreti, ihbar tazminatı hesabında da göz önüne alınır. Ancak ihbar tazminatına esas gün sayısının bulunması farklıdır.

İşten çıkan personele ait ihbar tazminatı hesaplanırken, ihbar tazminatına esas teşkil edecek gün sayısı, personelin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu hesaplanarak bulunur. Personelin işe giriş tarihi ve ücret bilgileri sicil kartından okunarak hesaplama yapılır. İhbar tazminatı bordrosunun alınıp alınmadığı işten çıkış işlemleri listesinde ihbar kolonunda izlenir. Bordronun alınması durumunda bu kolonda * işareti yer alır.