İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, menşei (yani orijini) yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir. 
Bu işlemler İthalat program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir, izlenir ve raporlanır.

İthalat Yönetimi Bölümü Menüleri

TanımlarAkreditifler
Hareketler

İthalat Operasyon Fişleri, Malzeme Dolaşım Fişleri, Dağıtım Fişleri, Millileştirme Fişleri

RaporlarMasraf Kalemleri Raporu, Masraf Analiz Raporu, Malzeme İzleme Raporu, DİİB-İthalat Raporu, İthalat Envanter Raporu, İthalat Seri/Lot Envanter Raporu, İthalat Envanter Raporu (TFRS), İthalat Seri/Lot Envanter Raporu (TFRS), GKB-İthalat Raporu, Akreditif Ödemeleri Listesi