Sabit kıymet KDV bilgilerinin alındığı rapordur. Sabit Kıymet program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Yıl filtre satırında raporun alınacağı cari yıl belirlenir. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre

Değeri

Listeleme

Koda Göre / Açıklamaya Göre

Raporlama Yılı

Yıl girişi

Raporlama Ayı

Ay seçenekleri

Sabit Kıymet Kodu

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Tipi

Grup / Aralık

Üretici Kodu

Grup / Aralık

Kayıt Kodu

Listelenecek / Listelenmeyecek

Alım Tarihleri

Başlangıç / Bitiş

Amortisman Süresi Dolanlar

Listelenecek / Listelenmeyecek

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Yeniden Değerleme Ayrımı

Değerlemeye Tabi Olanlar / Değerlemeye Tabi Olmayanlar

Gider Kalemleri Listelensin

Evet / Hayır