Amortisman kapatma işlemi, bir tarihte enflasyon muhasebesi ile düzeltilmiş sabit kıymet değerlerinin standart amortisman tablosuna taşınması için kullanılır.

Bunun için Sabit Kıymet Program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Amortisman Kapat seçeneği kullanılır.

Amortisman kapatma, filtre uygulanarak istenen sabit kıymet kartları ya da kayıtlarına göre yapılabilir. Amortisman kapatma işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre           

Değeri

Sabit Kıymet Kodu

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Kayıt Kodu

Grup / Aralık

Satınalma Tarihi

Başlangıç / Bitiş

İşyeriTanımlı işyerleri

Ay

Ay seçimi

Yıl

Yıl girişi

Amortisman Süresi

Hepsi / Dolanlar / Dolmayanlar

Amortisman Tablosu

Esas / Alternatif

Amortisman kapatma işlemindeki Ay ve Yıl parametreleri kapamaya esas tarihi belirler. Bu tarihteki enflasyon tablosu amortisman satırı dikkate alınıp kapatma işlemi yapılır.

Amortisman kapatma işlemlerinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Amortisman Kapat işlemi geri alınabilir, böylece, kapatma tarihinden önceki amortisman kayıtları için yeniden amortisman hesaplatılabilir.

Amortisman Tablosu kapatma satırı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Kapanış Değerleri Güncelleme" penceresi ile kapanış değerleri değiştirilebilir. Değiştirilebilecek değerler şunlardır; Toplam Maliyet, Sabit Kıymet Değeri (D.Ö.), Birikmiş Amortisman (D.Ö.), Net Defter Değeri (D.Ö.), Sabit Kıymet Değeri (D.S.), Birikmiş Amortisman (D.S.), Net Defter Değeri (D.S.), Değer Artış Fonu, Yıllık Amortisman, Toplam Birikmiş Amortisman, Net Aktif Değeri, Dönemsel Amortisman, Dönemsel Birikmiş Amortisman Değerlemesi, Dönemsel Aktif Değerleme ve Kapatma işleminden sonra amortisman satırları varsa, kapanış satırına değer girişi yapıldığında kapanış satırından sonraki amortisman hesaplamaları otomatik olarak yeni kapatma değerlerine göre güncellenir.