Amortisman tabloları dönemler itibarıyla hazırlanır ve sabit kıymete uygulanan amortismanı, yeniden değerlemeyi ve bunlarla ilgili diğer bilgileri gösterir. Sabit kıymet kayıtları listesinde yer alan Amortisman Tablosu seçeneği ile bu hesaplamalar her kayıt için ayrı ayrı yapılır.

Sabit kıymetlerin fazla olması ya da aynı yöntem ve değerleme oranı üzerinden amortisman hesabının ve yeniden değerlemenin yapıldığı durumlarda bu işlem topluca yapılabilir. Bunun için Sabit Kıymet program bölümünde İşlemler menüsünde bulunan Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları seçeneği kullanılır.

Sabit Kıymet parametrelerinde bulunan Amortisman Hesaplama Seçenekleri parametresi "Evet" olduğunda toplu amortisman hesaplama işlemi ekranında "Amortisman Hesaplanacak/Amortisman Hesaplanmayacak" seçenekleri yer alır. Hesaplama yapılmış ay/yıl için amortisman hesaplanmayacak seçilerek işlem başlatıldığında filtrede seçilen aya/yıla hesaplama yapılmaz. Toplu amortisman hesaplama işleminde filtre verilerek hesaplama yapılan sabit kıymetler için de amortisman hesaplanmayacak seçili ise, amortisman hesaplaması yapılanlar için ilgili işlem yapılır, diğer sabit kıymetler için hesaplama yapılmaz. Ekranda belirecek olan uyarı penceresi ile istenirse amortisman hesaplanmayacak dönem için amortisman satırına "M" işaretinin konur.

Toplu amortisman/değerleme hesaplamaları filtre uygulanarak istenen sabit kıymet kartları ya da kayıtlarına göre yapılabilir. Bunun için pencerede F9 menüde bulunan Filtreler seçeneği kullanılır.

Toplu amortisman değerleme hesaplamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre

Değeri

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Kayıt Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Özel Kodu 1-5

Grup/Aralık

Hesaplanacak Tablolar

Amortisman Tablosu/Amortisman Tablosu (Alternatif)/Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)/Amortisman Tablosu (Alternatif Enflasyon Muhasebesi)/Amortisman Tablosu (TFRS)

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Sabit Kıymet Alım Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Sabit Kıymet Aktif Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Filtreleme işleminden sonra hesaplamanın yapılacağı tarih verilir ve Başlat düğmesi ile filtreler penceresinde belirlenen koşullara uyan sabit kıymet kayıtlarına ilişkin hesaplamalar topluca yapılır ve amortisman tabloları üzerinden izlenir.

Hesaplama yapılan sabit kıymet kaydı için Alternatif Amortisman Tablosu Parametreleri'nde "Kıst Amortismanı: Evet" ve "Amortisman Süresi Tipi: Ay" seçildiğinde, işlem filtrelerinde belirtilen tarihe kadar olan amortisman hesaplaması satırları aylık olarak oluşturulur.