BA/BS formlarını mutabakat mektubu şeklinde grup şirketi tipindeki birden fazla cari hesaba toplu olarak göndermek için Cari Hesap/İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Mutabakat BA/BS Gönderme (Grup Şirketleri) seçeneği (Cari Hesap F9 menü seçeneği yanı sıra) kullanılır.

Toplu mutabakat gönderimlerinde, formların hangi cari hesaplara gönderileceği, filtre satırları ile belirlenir. Toplu mutabakat BA BS gönderme grup şirketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Grup Şirketi Kodu

Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı

Grup Şirketi Özel Kodu

Grup/Aralık

Grup Şirketi Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

İlçe

Grup/Aralık

Şehir

Grup/Aralık

Ülke

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Bakiye Tarihi

Tarih girişi

Borç Bakiye Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Alacak Bakiye Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Grup Şirketi Kodu, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

Gönderim işlemi yapılacak grup şirketleri, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Ticari İşlem Grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak form gönderilecek grup şirketleri ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanarak  gönderimde kullanılacak form seçilir ve gönderim işlemi başlatılır.