Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri satınalma/satış Kampanyaları ile kaydedilir. Kampanya tanımlarında uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflarda kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satınalma/satış koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. satınalma/satış kampanyaları Ana Kayıtlar/Tanımlar program bölümünde Satınalma/Satış Kampanyaları menüsü altında yer alır. Kampanyalar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ya da sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Kampanya menü seçenekleri şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

Kampanya tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Kampanya tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kampanya tanımları silinemez.

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma kampanya kartları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ara

Satınalma kampanya kartları listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.

Filtrele

Satınalma kampanya kartları listesinde verilen filtre koşullarına uygun olan kartları listelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kart kayıt bilgilerini görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.

Güncelle

Satınalma kampanya kartları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Kart listesinin programda tanımlı ölçütlerde görüntülenmesi için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Satınalma/satış kampanyası ve/veya satınalma/satış kampanyaları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Satınalma/satış kampanyası ve/veya satınalma/satış kampanyaları listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.